Komatsu potřebu bagr

Povinné energetické audity velkých firem nepřináší výsledky

Praha, 22. května 2017 – Povinné energetické audity pro velké firmy s cílem snížit spotřebu energie zatím nepřináší výsledky. Podnikatelé sice musí zajistit audit, ale realizaci konkrétního opatření ke snížení energetické zátěže už zákon neukládá. Upozorňuje na to Jakub Kejval, generální ředitel inspekční a certifikační společnosti Bureau Veritas, která se auditům věnuje. Částečnou změnu podle něj může přinést další novela zákona o hospodaření energií, kterou v letos březnu schválila vláda.

 Firmy nepracují s výsledky auditů

„Asi největším zádrhelem je, že příslušný specialista sice doporučí ve zprávě z energetického auditu řešení vedoucí k úspoře energií. Firma ale není povinná ze zákona žádné z opatření realizovat. Má pouze povinnost provést energetický audit, což se od 5. prosince 2015 týká v zhruba dvou tisícovek podniků v Česku. Proto mnoho z nich dělá energetické audity jen „pro forma“ a s výsledkem auditu nepracují, čímž se trochu vytrácí smysl celého snažení – tedy nejen úspory energií, ale také vyšší konkurenceschopnost firem,“ říká Jakub Kejval z Bureau Veritas.

Česku se nedaří snižovat spotřebu energie

Evropské unii a ani České republice se dlouhodobě nedaří dosáhnout požadovaného snížení spotřeby energie. Cíl pro výši energetických úspor v konečné spotřebě do roku 2020 byl v Česku stanoven 31. ledna 2015 na 50,67 PJ, tj. 14,08 TWh. Jen v období 2014 až 2016 byl plánovaný cíl úspor splněn pouze z 64 procent. Zákon o hospodaření energií, který má být jedním z nástrojů pro plnění cílů energetické účinnosti, nepřináší požadované výsledky i z dalších důvodů.

Výkladové nejasnosti zákona uvádí firmy do zmatku

„Česká legislativa přišla pozdě a Státní energetická inspekce pak vyhlásila do poloviny roku 2016 období hájení, kdy přislíbila neudělování pokut. Podle našeho odborného odhadu pak minimálně polovina firem povinné energetické audity neuskutečnila. Buď o této povinnosti nevěděly, nebo se mylně domnívaly, že se jich povinnost netýká, případně vyčkávají,“ objasňuje Jakub Kejval. 

Světlo do celé věci může přinést další novela zákona o hospodaření energií, kterou v březnu schválila vláda. „Cílem je uvést národní právní úpravu do souladu s legislativou EU a odstranit některé výkladové nejasnosti, které mají dopad na praktickou aplikaci zákona. Nutno říci, že navržená novela řeší pouze část problému, upravuje zejména požadavky na energetické experty a jejich činnost. Šance na reálné výsledky zákona v praxi se mi stále nejeví příliš zřetelně. Uvidíme, jak se s tím nový Parlament ČR vypořádá po volbách,“ uzavírá generální ředitel Bureau Veritas Jakub Kejval.