husqvarna

Plynová tepelná čerpadla - nejhospodárnější pro firmy


Jak zajistit hospodárnější vytápění velkých budov?

Regulace tepla, tj. zajištění chlazení a vytápění prostor, tvoří podstatné náklady každodenního provozu budov. Tuto skutečnost velmi naléhavě řeší řada firem i institucí. Ať už vlastníte výrobní haly, sklady s nárokem na konstantní teplotu, nebo potřebujete zajistit tepelnou regulaci v kancelářské budově, určitě by vás měla zajímat technologie plynových tepelných čerpadel. Jedná se o vysoce hospodárné řešení, které vykazuje velmi rychlou návratnost vložených investic. Plynová tepelná čerpadla jsou spojením moderního systému regulace teploty, ekologického řešení a především jsou zárukou nenákladného provozu, což z nich činní lídry ve způsobu vytápění nejen průmyslových objektů. Lze je výkonově i regulačně dimenzovat dle konkrétních potřeb zákazník, tudíž nacházejí uplatnění téměř kdekoliv:

  • Plynová tepelná čerpadla pro komerční objekty typu obchodních center, hotelů.
  • Plynová tepelná čerpadla pro firemní provozy (haly, sklady, výrobny, kanceláře aj.).
  • Plynová tepelná čerpadla pro občanské bydlení (bytové komplexy, pečovatelské domy aj.).
  • Plynová tepelná čerpadla pro sektor zdravotnictví (nemocnice, polikliniky, soukromá sanatoria).
  • Plynová tepelná čerpadla pro veřejnou a státní správu (soudy, úřady, archivy, knihovny aj.).

Hlavní výhodnou plynových tepelných čerpadel je možnost jedním systémem vytápět a chladit. Společně v jeden moment a přitom odděleně. Pohon systému zajišťuje motor na zemní plyn či LPG, díky čemuž je pravidelný každodenní provoz velmi hospodárný. Jedná se o unikátní řešení maximálního využití tepelné energie, a to i odpadního tepla, které je velmi efektivně zapojeno do systému ohřevu vody. Pro teplotní regulaci je používán okolní vzduch, teplo motoru i kondenzátoru. Zužitkovány jsou i ostatní zbytkové spaliny.

Právě tento způsob moderního využití většiny dostupné energie plynového tepelného čerpadla zajišťuje enormní výkon v porovnání s vynaloženými provozními náklady. Velkou výhodou jsou nejen minimální vstupní náklady (ve srovnání s jinými podobně sofistikovanými systémy využívajícími jiné, než plynové palivo). Předností je i fakt, že plynová tepelná čerpadla lze dimenzovat jak na menší objekty, tak i na rozsáhlé výrobní a skladovací prostory, a to bez jakékoliv ztráty efektivity a výkonu.

remi8ria9e5r7fprcqyo.jpg

Objevte inovativní technologii německé firmy Schwank

Plynová tepelná čerpadla Schwank patří ve svém oboru ke světové špičce. Díky dlouholeté specializaci na problematiku tepelného záření a využití plynu pro robustní vytápěcí systémy, se postupně technologie firmy Schwank vypracovala mezi nejžádanější plynová tepelná čerpadla nejen na českém trhu.

Od plynových tepelných čerpadel Schwank očekávejte propracovaný, ve velké míře automatizovaný systém regulace. Technologie Schwank umožňuje velmi snadno řídit různé typy přenosu tepla.

Velkou výhodou plynových tepelných čerpadel Schwank je téměř nulová údržba, veškeré komponenty systému jsou vyrobeny z prvotřídních a precizně testovaných materiálů, které jsou zárukou dlouhé životnosti.

Čerpadla Schwank garantují provoz s konstantní účinností i při velmi nízké venkovní teplotě, kdy například klasická elektrická čerpadla vykazují úbytek účinnosti s ohledem na ovlivnění venkovní teplotou.

Profesionálové ze Schwanku vám samozřejmě navíc zajistí nejen projektový návrh plynového tepelného čerpadla, ale i samotnou aktivaci a vstupní nastavení. Vše se dělá s ohledem na integraci s minimálními zásahy do současného stavu budovy.

Součástí je i průběžný dohledový servis pro zákazníky.

Více se dozvíte na http://www.schwank.cz.

x5mdtri3yyrj0b2bwhql.jpg