Komatsu potřebu bagr

Vláda se staví záporně k oběma legislativním návrhům Pardubického kraje

Praha 13. prosince (ČTK) - Negativní stanovisko zaujal dnes kabinet ke dvěma návrhům na úpravy předpisů, které předložil Pardubický kraj. Hejtmanství chce odložit účinnost stavebního zákona a v novele zákona o rozpočtovém určení daní zavést rozdělování peněz mezi kraje podle počtu obyvatel a počtu kilometrů silnic druhé a třetí třídy. Neutrálně se vláda postavila k iniciativě hlavního města změnit živnostenský zákon kvůli službám typu Airbnb.

Účinnost stavebního zákona navrhl kraj odložit ve všech stupních vždy o jeden rok. Podle hejtmana Martina Netolického (3PK/ČSSD) není reforma veřejné správy s přesunem tisíců zaměstnanců připravena. Úprava stavebního práva má podle vlády především zrychlit stavební řízení a zajistit dodržování lhůt. Zákon přesouvá stavební úřady pod stát a počítá se vznikem Nejvyššího stavebního úřadu. Pod ním budou jednotlivé stavební úřady organizované podobně, jako je tomu nyní třeba u finanční správy.

Zákon má řadu odpůrců, podle nich se státní správa vzdálí občanům, stavební řízení se zkomplikuje a reforma bude značně nákladná. O odkladu účinnosti stavebního zákona hovoří i zástupci stran, které zformovaly budoucí vládu. Podle kabinetu ANO a ČSSD by důsledkem předloženého návrhu zákona bylo faktické pozastavení účinnosti zákona a narušení nebo znemožnění jeho uvádění do praxe. "Návrh totiž nereflektuje skutečnost, že celá řada procesů v rámci přípravy nové soustavy státní stavební správy má přesně dané lhůty," uvedla vláda ve svém stanovisku.

V novele zákona o rozpočtovém určení daní navrhuje Pardubický kraj do výčtu sdílených daní, z nichž kraje dostávají peníze, zařadit i silniční daň a daň z minerálních olejů 9,78 procenta, jak je tomu i v současnosti s daněmi sdílenými kraji. Kabinet v záporném stanovisku upozorňuje mimo jiné na to, že státní rozpočet by kvůli návrhu přišel přibližně o 8,5 miliardy korun a o 0,6 miliardy korun méně by měl Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI). "Předkladatel neuvádí, jak nebo z jakých zdrojů má být toto snížení příjmů státního rozpočtu a rozpočtu SFDI nahrazeno," uvedla vláda.

Hlavní město navrhlo v živnostenském zákoně zmocnit obce k vydání nařízení, které by umožnilo omezit krátkodobé ubytování. "Smyslem není celoplošné omezení poskytované služby, ale docílit toho, aby byty i celé bytové domy sloužily původnímu účelu, tedy bydlení, nikoliv jako ubytovací zařízení, když k tomu účelu nebyly zřízeny," uvedla Praha.

Kabinet ve svém stanovisku vyjádřil pochyby, zda řešení vyhovuje ústavním předpisům. S odkazem na Listinu základních práv a svobod zmiňuje, že omezení výkonu určitých povolání nebo činností může stanovit pouze zákon. "Předkládaný návrh zákona však dává obcím širokou, takřka neomezenou pravomoc regulovat jejich nařízením ubytovací služby v bytových domech, rodinných domech nebo ve stavbách pro rodinnou rekreaci," uvedla vláda. Vicepremiér Karel Havlíček (ANO) na tiskové konferenci řekl, že kabinet potřebu chápe, ale s ohledem na Listinu zvolil neutrální stanovisko.