husqvarna

V Lovosicích se mluvilo o vlivu části už hotové D8 na prostředí

 

Lovosice (Litoměřicko) 18. listopadu (ČTK) - Bez většího zájmu veřejnosti se dnes v Lovosicích odehrálo veřejné projednání vlivu části trasy dálnice D8 na životní prostředí. Jde o součást tzv. procesu EIA. Poprvé se však týká dokončené stavby, v tomto případě úseku D8, kde auta jezdí od prosince 2016. Nové posouzení vlivu stavby na životní prostředí si u soudu vymohli ekologičtí aktivisté. Potřebu nového posouzení stanovil rozsudek Nejvyššího správního soudu v únoru 2018.

Jde o zhruba pětikilometrový úsek dálnice D8 z Lovosic do Řehlovic na Litoměřicku. Původní proces EIA skončil v roce 1996 tím, že ministerstvo životního prostředí vydalo souhlasné stanovisko. Spolek Děti Země ale požádal v dubnu 2013 o obnovu stavebního řízení ve věci stavebního povolení souboru staveb v rámci D8 v délce 4,66 kilometru.

Nejvyšší správní soud při posouzení kasační stížnosti později v usnesení připomněl, že územní rozhodnutí na daný úsek dálnice bylo zrušeno, neboť se neprokázalo, že se posouzení vlivu na životní prostředí mohla řádně účastnit dotčená veřejnost. Soud uzavřel, že důvody pro obnovu stavebního řízení existovaly. V obnoveném stavebním řízení se správní orgány nemohou zabývat otázkou konkrétní trasy dálnice D8, je však nutno podle soudu na základě nového stanoviska EIA posoudit budoucí i dosavadní vlivy stavby na životní prostředí, a to za plnohodnotné účasti dotčené veřejnosti. Posouzení pak může nalézt odraz ve stanovení nových podmínek či podmínek odlišných od původního stavebního povolení, uvedl dřív soud.

V Lovosicích se dnes proto odehrála veřejná debata coby součást nového procesu EIA. Zpracovatel dokumentace pro Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Tomáš Šikula dnes uvedl, že dálnice D8 je v souladu se zákonnými limity. "Hodnotí se současný a výhledový stav a také stav od počátku stavby po její zhotovení," řekl. Hovořil jen o zvýšeném hluku, který je na konci úseku Lovosice - Řehlovice hraniční. V současnosti je podle něj úsek monitorován kvůli budoucím vlivům.

Zástupkyně krajských hygieniků Hana Kovaříková v diskusi řekla, že hygienická stanice dala k provozu dálnice souhlas. "Úsek je ve zkušebním provozu. Pokud hluk nebude převyšovat limity, bude provedena kolaudace. Pokud však hluk limity překročí, ke kolaudaci nedojde do té doby, dokud nebudou učiněna opatření, která hluk sníží," uvedla.

K výstavbě D8 vznášela výhrady organizace Děti Země, jež s dalším spolkem podala kvůli této dálnici víc než 20 žalob. Podle předsedy Dětí Země Miroslava Patrika je ale mýtem, že by některé z žalob přípravu a výstavbu D8 blokovala. "Když bylo v červnu 2010 zrušeno územní rozhodnutí, tak už bylo vydáno 90 procent všech dílčích stavebních povolení a dálnice se tři roky stavěla," uvedl již před několika lety spolek. Děti Země například požádaly lovosickou radnici o odstranění obslužných cest souvisejících s dálnicí D8 přes České středohoří, ekologičtí aktivisté to zdůvodnili tím, že stavby nemají povolení.

Poslední úsek dálnice D8 přes České středohoří byl otevřen v prosinci 2016. V roce 2013 se na rozestavěnou dálnici sesunula půda, sesuv poničil i železniční trať. Krátce před prosincovým otevřením trasy rozhodlo ŘSD o omezení kvůli nestabilnímu podloží u prackovické estakády. ŘSD úsek zpevňovalo. Loni v prosinci práce na zpevnění svahu pod dálnicí skončily. Podle některých geologů nejsou vyloučeny další sesuvy.