Cime 3 kvartal 2024

ÚZSVM radí obcím, jak mohou získat nepotřebný státní majetek

 

Praha 14. května (ČTK) - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) zveřejnil na svém webu materiál, ve kterém zástupce měst a obcí informuje o způsobech, jak mohou od něj získat nepotřebný státní majetek. Úřad vytvořil dokument ve spolupráci s ministerstvem financí a zástupci obcí v něm najdou i obecné informace o hospodaření a nakládání s uvedeným majetkem. ČTK o tom dnes informoval mluvčí ÚZSVM Radek Ležatka.

"ÚZSVM se snaží maximálně vyhovět žádostem obcí a krajů o státní nemovitosti, musí však přitom dodržovat podmínky stanovené zákonem, metodikou a stanovisky ministerstva financí," uvedla ředitelka ÚZSVM Kateřina Arajmu. Podle ní obce tak loni bezúplatně získaly 1995 nemovitostí a kraje 730 nemovitostí, přičemž nejčastěji to byly pozemky pod silnicemi.

Podle Ležatky zákon preferuje vypsání výběrového řízení nebo veřejné dražby nepotřebného státní majetku. Nepotřebný státní majetek mohou obce a kraje získat od úřadu i na základě přímého prodeje. "Pokud se jedná například o pozemek, na němž stojí stavba ve vlastnictví obce, je jí tato nemovitost zpravidla nabídnuta přednostně," uvedl mluvčí a doplnil, že podrobněji jsou možnosti převodů nepotřebného majetku popsány ve zveřejněném informačním materiálu.

ÚZSVM zastupuje stát před soudy, rozhodčími orgány, správními úřady a jinými orgány ve věcech týkajících se majetku státu. ÚZSVM v těchto řízeních vystupuje sám za sebe nebo zastupuje jinou organizační složku státu. Zastupování státních institucí se děje buď povinně ze zákona, nebo na základě dohody. ÚZSVM poskytuje rovněž v zákonem vymezených případech bezplatnou právní pomoc obcím a zastupuje je před soudy.