husqvarna

Těžba na Tlustci budí pozornost již od 90. let minulého století

Praha 19. února (ČTK) - Výběr událostí kolem těžby na Tlustci (15. května se bude v Brništi na Českolipsku konat místní referendum k obnovení těžby kamene na Tlustci):

Duben 1994 - V celostátních médiích se objevily první hlasy požadující konec těžby na Tlustci. Povolení k těžbě, jež prakticky počítala se zmizením kopce, pocházela z 60. let minulého století. Součástí protestů byla mimo jiné řetězová hladovka, která se konala od června do července 1995.

Březen 1996 - Společnost Beron, která tehdy provozovala lom na Tlustci, oznámila své plány těžit na kopci ještě více než 50 let. Počítala nicméně s tím, že sníží vrchol Tlustce asi o 40 metrů místo o původně uvažovaný zhruba čtyřnásobek.

Březen 1998 - Beron znovu výrazně snížil plány těžby. Firma podle svého vyjádření v privatizací získala těžební lokalitu se zásobami 36 milionů metrů krychlových čediče, nyní však těžební představy zredukovala na 8,5 milionu krychlových metrů.

30. září 1998 - Beron, který byl od června 1998 v konkursu, ukončil těžbu na Tlustci, skončilo mu přechodné povolení libereckého Obvodního báňského úřadu.

Březen 2001 - Zakonzervovaný lom na Tlustci koupila od konkurzního správce společnost GO Point, v níž držela desetiprocentní podíl obec Brniště. Firma chtěla do roka a půl obnovit těžbu.

Srpen 2003 - Obvodní báňský úřad povolil dotěžit zásoby čediče na Tlustci. Ekologové s obnovením těžby, která začala na podzim, nesouhlasili.

Leden 2004 - Krajský úřad v Liberci zastavil těžbu kamene na Tlustci. Společnosti GO Point vytýkal, že nezahájila rekultivaci a neměla kompletní projekt ošetření míst, kde se už netěží.

Říjen 2004 - Městský soud v Praze zrušil rozhodnutí, kterým báňský úřad v srpnu 2003 povolil obnovit těžbu na Tlustci. Snahy o obnovení těžby tím ale neskončily, například na podzim 2011 získal nový majitel, firma Kamenolom Brniště, souhlas ministerstva životního prostředí.

Květen 2012 - Krajský odbor životního prostředí udělil na Tlustci výjimku z ochrany zvlášť chráněných živočichů a rostlin, které by mohly být dotčeny těžbou. S rozhodnutím nesouhlasili ekologové nebo Sdružení na záchranu kopce Tlustec. Začalo tak několikaleté období, kdy krajský úřad výjimku opakovaně uděloval a následně ji ministerstvo životního prostředí rušilo.

Prosinec 2019 - Ministerstvo životního prostředí udělilo výjimku z ochrany zvlášť chráněných druhů rostlin a živočichů a potvrdilo tak rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje, když zamítlo všechna odvolání odpůrců těžby i dotčených obcí. Rozhodnutí je konečné a nelze se proti němu odvolat. Odpůrci těžby ale oznámili, že zvažují další kroky.

19. února 2020 - Podle hejtmana Martina Půty (Starostové pro Liberecký kraj) Liberecký kraj chce, aby ministerstvo průmyslu a obchodu odepsalo zásoby kamene na Tlustci. Jen tak lze podle něj zabránit obnovení těžby a ukončit letité spory.

- Zastupitelé Brniště rozhodli, že se 15. května bude konat místní referendum k obnovení těžby kamene na Tlustci. Referendem chtějí organizátoři zvrátit loňské rozhodnutí zastupitelstva, které po letech odmítání vydalo souhlas s obnovením těžby.