Cime 3 kvartal 2024
1:13

Znovu využít železniční pražce, vyztužené sloupy nebo sloupy z vinic znamená vydělat

S drtícími lžícemi MB Crusher zrecyklujete železobeton přímo na stavbě.

„Náklady na pronájem a dopravu zrušeny“ Právě tyto benefity snadno a jednoduše získala nákupem produktů MB Crusher česká společnost zabývající se výstavbou železničních tratí. Její problém spočíval v nákladné likvidaci velkého množství starých sloupů, pražců a dalšího železobetonového materiálu, který se nahromadil na její deponii.

Pronájem velkého drtiče, který by byl vzhledem k množství materiálu dlouhodobější záležitostí, představoval příliš vysoké výdaje a taktéž převoz materiálu do recyklačního centra by nebyl ekonomicky efektivní.

Jako nejvýhodnější a nejjednodušší řešení se nakonec ukázalo připojení drtící lžíce BF70.2 na vlastní rypadlo, pomocí kterého společnost drtí a recykluje materiál dle aktuální potřeby buď ve své deponii, nebo přímo na stavbách.

Tel.: +420(2) 34290678

E-mail: info@mbcrusher.com

Web: www.mbcrusher.com