Cime 3 kvartal 2024

Společnost Volvo Trucks na svém nejnovějším koncepčním vozidle testuje hybridní hnací ústrojí pro dálkovou přepravu

Volvo Concept Truck je prvním hybridním vozidlem, které společnost Volvo Trucks vyvinula pro využití v dálkové přepravě. Vozidlo je vylepšeno i v dalších směrech, díky čemuž se podařilo snížit spotřebu paliva a emise CO2 celkem o zhruba 30 procent. 

 

Společnost Volvo Trucks poprvé odhalila vozidlo Volvo Concept Truck v květnu 2016 a od té doby jej dalším vývojem ještě zdokonalila. K vylepšené aerodynamice, sníženému valivému odporu a nižší hmotnosti přibylo u nové verze ještě hybridní hnací ústrojí – jedno z prvních svého druhu, které je určené pro těžká nákladní vozidla využívaná v dálkové přepravě.

 

„Usilujeme o pozici naprosté špičky v oblasti elektromobility a také o neustálé posouvání hranice, kam až lze snížit spotřebu paliva a množství emisí,“ říká Claes Nilsson, výkonný ředitel společnosti Volvo Trucks. „Jsme intenzivně přesvědčeni, že jak se společnost bude v nadcházejících letech stále více orientovat na obnovitelné zdroje energie, poroste současně i význam elektromobility a hybridních technologií. Hnací ústrojí našeho koncepčního vozidla jsme vyvíjeli s cílem zvýšit efektivitu přepravy a posunout díky tomu celé odvětví blíže k udržitelné přepravě. Díky tomuto koncepčnímu vozidlu získáme cenné poznatky a zkušenosti, které budeme moci využít při dalším technologickém vývoji.“

 

Hybridní hnací ústrojí využívá energii, která se rekuperuje při brzdění nebo při jízdě z kopce, jehož klesání je větší než jedno procento. Rekuperovaná energie se ukládá v akumulátorech vozidla a využívá se k pohonu vozidla v elektrickém režimu při jízdě po rovině nebo do mírného stoupání. Pro hybridní hnací ústrojí společnost Volvo Trucks speciálně vyvinula zdokonalenou verzi svého systému I-See (pomocný systém pro řidiče). Ten analyzuje profil trasy před vozidlem a pak počítá nejen nejhospodárnější a nejefektivnější poměr využití vznětového motoru a elektromotoru, ale také optimální dobu k využití rekuperované energie.

 

Odhaduje se, že u dálkové přepravy bude díky hybridnímu hnacímu ústrojí možné spalovací motor vypnout až na 30 procentech z celkové doby jízdy. V závislosti na typu vozidla, jeho parametrech a jízdním cyklu se bude úspora paliva pohybovat mezi 5 a 10 procenty. Hybridní hnací ústrojí také umožňuje jízdu v plně elektrickém režimu, a to až na vzdálenost 10 km, kdy se vozidlo vyznačuje provozem s nulovými emisemi a nízkou hladinou hluku.

 

„Z celkového množství energie, která se v dopravním sektoru spotřebuje, připadá značná část na dálkovou přepravu. Hybridní technologie představují potenciál k výraznému snížení emisí i spotřeby paliva a jsou též důležitým krokem na cestě ke splnění jak našich vlastních, tak i celospolečenských vytyčených ekologických cílů,“ říká Lars Mårtensson, ředitel odboru životního prostředí a inovací ve společnosti Volvo Trucks.

 

Vozidlo Volvo Concept Truck rovněž vychází z mnoha úspěchů, kterých dosáhl už jeho předchůdce. Patří mezi ně jmenovitě vylepšená aerodynamika, nižší valivý odpor a nižší hmotnost vozidla. „Je to platforma, na které ověřujeme několik nových technologií vyvíjených pro zvýšení efektivity přepravy,“ uvádí Åke Othzén, hlavní manažer projektu ve společnosti Volvo Trucks. „Některé z nově vyvinutých prvků jsme už do našich vozidel zakomponovali, další přijdou na řadu v blízké budoucnosti. Hybridní hnací ústrojí vychází částečně také ze znalostí a zkušeností, které při výrobě hybridních a elektrických autobusů získala společnost Volvo Buses.“

 

 

Fakta: Vozidlo Volvo Concept Truck

– Vozidlo Volvo Concept Truck je výsledkem švédské části společného výzkumného projektu, kterého se účastní švédská energetická agentura Energimyndigheten společně s americkým ministerstvem energetiky.

– Svoje koncepční vozidlo, projekt SuperTruck, vyvinula i americká strana. Vozidlo vzniklo v rámci programu SuperTruck, kterým americké ministerstvo energetiky podporuje výzkum a vývoj vedoucí ke zvýšení efektivity dálkové přepravy v Severní Americe.

 

 

Fakta: Elektrické hybridní hnací ústrojí

– Rekuperuje energii vzniklou při brzdění nebo při jízdě z kopce, jehož klesání je větší než jedno procento. Rekuperovaná energie se ukládá v akumulátorech vozidla a využívá se k pohonu vozidla v elektrickém režimu při jízdě po rovině nebo do mírného stoupání.

– Pro hybridní hnací ústrojí společnost Volvo Trucks speciálně vyvinula zdokonalenou verzi svého pomocného systému I-See. Tento systém dokáže díky údajům z GPS a z elektronické mapy analyzovat profil trasy, kterou má vozidlo zdolat. Pomocí pokročilého algoritmu vycházejícího ze sklonu trasy a předpokládané rychlosti systém počítá nejhospodárnější a nejefektivnější poměr využití vznětového motoru i elektromotoru a také optimální dobu k využití rekuperované energie.

 – Co se týká dálkové přepravy, odhaduje se, že díky hybridnímu hnacímu ústrojí bude možné spalovací motor vypnout až na 30 procentech z celkové doby jízdy. V závislosti na typu vozidla se bude úspora paliva pohybovat mezi 5 a 10 procenty.

 

Technické parametry: Vozidlo Volvo Concept Truck

Model vozidla: Volvo FH

Motor: Volvo D13 – Euro 6, krok C

 

Video o vozidle Volvo Concept Truck si můžete přehrát zde: https://www.youtube.com/watch?v=uV-54LlSbcw&feature=youtu.be