Statech

Společnost Volvo Trucks na svém nejnovějším koncepčním vozidle testuje hybridní hnací ústrojí pro dálkovou přepravu

Volvo Concept Truck je prvním hybridním vozidlem, které společnost Volvo Trucks vyvinula pro využití v dálkové přepravě. Vozidlo je vylepšeno i v dalších směrech, díky čemuž se podařilo snížit spotřebu paliva a emise CO2 celkem o zhruba 30 procent. 

 

Společnost Volvo Trucks poprvé odhalila vozidlo Volvo Concept Truck v květnu 2016 a od té doby jej dalším vývojem ještě zdokonalila. K vylepšené aerodynamice, sníženému valivému odporu a nižší hmotnosti přibylo u nové verze ještě hybridní hnací ústrojí – jedno z prvních svého druhu, které je určené pro těžká nákladní vozidla využívaná v dálkové přepravě.

 

„Usilujeme o pozici naprosté špičky v oblasti elektromobility a také o neustálé posouvání hranice, kam až lze snížit spotřebu paliva a množství emisí,“ říká Claes Nilsson, výkonný ředitel společnosti Volvo Trucks. „Jsme intenzivně přesvědčeni, že jak se společnost bude v nadcházejících letech stále více orientovat na obnovitelné zdroje energie, poroste současně i význam elektromobility a hybridních technologií. Hnací ústrojí našeho koncepčního vozidla jsme vyvíjeli s cílem zvýšit efektivitu přepravy a posunout díky tomu celé odvětví blíže k udržitelné přepravě. Díky tomuto koncepčnímu vozidlu získáme cenné poznatky a zkušenosti, které budeme moci využít při dalším technologickém vývoji.“

 

Hybridní hnací ústrojí využívá energii, která se rekuperuje při brzdění nebo při jízdě z kopce, jehož klesání je větší než jedno procento. Rekuperovaná energie se ukládá v akumulátorech vozidla a využívá se k pohonu vozidla v elektrickém režimu při jízdě po rovině nebo do mírného stoupání. Pro hybridní hnací ústrojí společnost Volvo Trucks speciálně vyvinula zdokonalenou verzi svého systému I-See (pomocný systém pro řidiče). Ten analyzuje profil trasy před vozidlem a pak počítá nejen nejhospodárnější a nejefektivnější poměr využití vznětového motoru a elektromotoru, ale také optimální dobu k využití rekuperované energie.

 

Odhaduje se, že u dálkové přepravy bude díky hybridnímu hnacímu ústrojí možné spalovací motor vypnout až na 30 procentech z celkové doby jízdy. V závislosti na typu vozidla, jeho parametrech a jízdním cyklu se bude úspora paliva pohybovat mezi 5 a 10 procenty. Hybridní hnací ústrojí také umožňuje jízdu v plně elektrickém režimu, a to až na vzdálenost 10 km, kdy se vozidlo vyznačuje provozem s nulovými emisemi a nízkou hladinou hluku.

 

„Z celkového množství energie, která se v dopravním sektoru spotřebuje, připadá značná část na dálkovou přepravu. Hybridní technologie představují potenciál k výraznému snížení emisí i spotřeby paliva a jsou též důležitým krokem na cestě ke splnění jak našich vlastních, tak i celospolečenských vytyčených ekologických cílů,“ říká Lars Mårtensson, ředitel odboru životního prostředí a inovací ve společnosti Volvo Trucks.

 

Vozidlo Volvo Concept Truck rovněž vychází z mnoha úspěchů, kterých dosáhl už jeho předchůdce. Patří mezi ně jmenovitě vylepšená aerodynamika, nižší valivý odpor a nižší hmotnost vozidla. „Je to platforma, na které ověřujeme několik nových technologií vyvíjených pro zvýšení efektivity přepravy,“ uvádí Åke Othzén, hlavní manažer projektu ve společnosti Volvo Trucks. „Některé z nově vyvinutých prvků jsme už do našich vozidel zakomponovali, další přijdou na řadu v blízké budoucnosti. Hybridní hnací ústrojí vychází částečně také ze znalostí a zkušeností, které při výrobě hybridních a elektrických autobusů získala společnost Volvo Buses.“

 

 

Fakta: Vozidlo Volvo Concept Truck

– Vozidlo Volvo Concept Truck je výsledkem švédské části společného výzkumného projektu, kterého se účastní švédská energetická agentura Energimyndigheten společně s americkým ministerstvem energetiky.

– Svoje koncepční vozidlo, projekt SuperTruck, vyvinula i americká strana. Vozidlo vzniklo v rámci programu SuperTruck, kterým americké ministerstvo energetiky podporuje výzkum a vývoj vedoucí ke zvýšení efektivity dálkové přepravy v Severní Americe.

 

 

Fakta: Elektrické hybridní hnací ústrojí

– Rekuperuje energii vzniklou při brzdění nebo při jízdě z kopce, jehož klesání je větší než jedno procento. Rekuperovaná energie se ukládá v akumulátorech vozidla a využívá se k pohonu vozidla v elektrickém režimu při jízdě po rovině nebo do mírného stoupání.

– Pro hybridní hnací ústrojí společnost Volvo Trucks speciálně vyvinula zdokonalenou verzi svého pomocného systému I-See. Tento systém dokáže díky údajům z GPS a z elektronické mapy analyzovat profil trasy, kterou má vozidlo zdolat. Pomocí pokročilého algoritmu vycházejícího ze sklonu trasy a předpokládané rychlosti systém počítá nejhospodárnější a nejefektivnější poměr využití vznětového motoru i elektromotoru a také optimální dobu k využití rekuperované energie.

 – Co se týká dálkové přepravy, odhaduje se, že díky hybridnímu hnacímu ústrojí bude možné spalovací motor vypnout až na 30 procentech z celkové doby jízdy. V závislosti na typu vozidla se bude úspora paliva pohybovat mezi 5 a 10 procenty.

 

Technické parametry: Vozidlo Volvo Concept Truck

Model vozidla: Volvo FH

Motor: Volvo D13 – Euro 6, krok C

 

Video o vozidle Volvo Concept Truck si můžete přehrát zde: https://www.youtube.com/watch?v=uV-54LlSbcw&feature=youtu.be