Cime 3 kvartal 2024

Společnost Liebherr představuje nový velký kolový nakladač generace XPower s emisním stupněm IV / Tier 4f

 

  • „XPower“ je označením nové generace velkých kolových nakladačů Liebherr
  • Sériově vyráběný pohon pojezdu Liebherr XPower s rozvětvením výkonu pro maximální výkon a efektivitu spotřeby pohonných hmot
  • Všechny kolové nakladače XPower splňují emisní stupeň IV / Tier 4f
  • Robustnost a komfort obsluhy byly dalšími cíli tohoto nového vývoje.

 

Bischofshofen (Rakousko), 18. listopad 2015 – společnost Liebherr prezentuje nový velký kolový nakladač generace XPower. Komplexní a inovativní koncept stroje Liebherr XPower klade nová měřítka pro efektivitu spotřeby paliva, výkon, robustnost a komfort. Srdcem kolového nakladače XPower je pohon pojezdu s rozvětvením výkonu, splňující emisní stupeň IV / Tier 4f, který společnost Liebherr v těchto strojích nabízí v sériovém provedení. Spojuje optimální hydrostatický pohon, který je optimální pro krátký nakládací cyklus, s mechanickým pohonem, jehož výhody se projevují při překonávání dlouhých vzdáleností a při jízdě do kopce. Kombinace obou pohonů v jednom kolovém nakladači zajišťuje splnění veškerých požadavků na maximální efektivitu a vynikající úsporu pohonných hmot. Provozovatel kolového nakladače Liebherr XPower může na palivu ušetřit až 30 %.

 

Efektivita spotřeby pohonných hmot, výkon, robustnost a komfort byly v oddělení vývoje společnosti Liebherr-Werk Bischofshofen GmbH hlavními cíli při vývoji nového konceptu kolového nakladače.

 

Společnost Liebherr testovala novou generaci kolových nakladačů ještě tvrději, intenzivněji a rozsáhleji, než kdykoli předtím. Kolové nakladače XPower prokázaly svoji odolnost při více než 65 000 motohodinách zkušebního provozu. Zátěžový program zahrnoval jak použití při klasické nakládce materiálu, tak i specifický provoz podle požadavků zákazníků. Testovací stroje XPower byly nasazeny při práci v různých kamenolomech, pilách a ve firmách, zabývajících se recyklací materiálů.

Kromě toho testovací stroje nakládaly strusku v ocelárnách a uhlí v přístavech. Zejména hlavní části, jako například převodovka s rozvětvením výkonu nebo zesílené nápravy, se osvědčily jako mimořádně robustní.

 

Pohon pojezdu Liebherr XPower: Vysoká efektivita při každém použití


Pohon pojezdu XPower splňující emisní normu stupně IV / Tier 4f zajišťuje vysoký výkon a efektivitu nových velkých kolových nakladačů. Inovativní koncept pohonu kombinuje hydrostatický a mechanický pohon. Hydrostatický pohon pojezdu je nejefektivnější typ pohonu při nakládkách na krátkou vzdálenost. Mechanický pohon je nejsilnější a nejúspornější při překonávání velkých vzdáleností a při jízdě do kopce.

 

Převodovka s rozdělením výkonu kolového nakladače XPower zajišťuje kombinaci obou typů pohonu. Pracuje variabilně a plynule a automaticky přizpůsobuje poměr přechodu mezi oběma větvemi pohonu. Díky pohonu s rozdělením výkonu pracuje kolový nakladač nezávisle na použití vždy s maximálním výkonem a efektivitou. Výsledkem je úspora spotřeby pohonných hmot až o 30 % ve srovnání s kolovými nakladači s tradičním pohonem.

 

Společnost Liebherr-Werk Bischofshofen GmbH spolupracovala při vývoji převodovek s partnerským výrobcem. Společnost Liebherr aktivně zúročila své dlouholeté zkušenosti z vývoje kolových nakladačů, díky kterým výrobce výkonné převodovky dokázal požadavky realizovat v novém pohonu pojezdu XPower. Protože společnost Liebherr nabízí pohon pojezdu s rozvětvením výkonu v sériovém provedení, konstruktéři optimálně sladili všechny ostatní komponenty s novým konceptem pohonu kolových nakladačů XPower. Klíčovou roli přitom také sehrál osvědčený efektivní systém pohonu Liebherr. Ten zajišťuje aktivní řízení všech komponent a maximální možnou účinnost v reálném čase. Díky tomuto speciálnímu sladění dosahuje generace XPower vynikající úspory pohonných hmot. Pro provozovatele to znamená významnou úsporu provozních nákladů.

 

Robustnost jako hlavní priorita při vývoji produktu

 

Společnost Liebherr zapracovala na zvýšení odolnosti nového velkého kolového nakladače. Testovaný pohon pojezdu Liebherr XPower je robustní, protože výkon se odvíjí z kombinace dvou větví pohonu. Zatížení se tak rozděluje mezi oběma větvemi pohonu a součásti pohonu tak mají mnohem vyšší životnost. Obsluha stroje může nepřetržitě pracovat s vyšší provozní bezpečností.

 

Každý kolový nakladač XPower je oproti předcházející generaci osazen zesílenými nápravami. Zčásti dokonce nápravami z vyššího typu nakladače. Společnost Liebherr kromě náprav také zesílila další klíčové komponenty nakladače, jako například hydraulické válce. Důležité komponenty vyvíjí a vyrábí společnost Liebherr i nadále sama nebo ve spolupráci s předními výrobci. Díky tomu může společnosti Liebherr garantovat konstantně vysokou kvalitu použitých součástí.

 

Další novinkou kolového nakladače XPower je technologie SCR. U tohoto jednoduchého a nanejvýš efektivního systému pro snížení emisí je použito méně součástí a pomocných spotřebičů, než u stávajících systémů s filtrem pevných částic. Například filtry pevných částic a zpětný přívod spalin vůbec nejsou zapotřebí. Protože technologie SCR nevyžaduje regeneraci, nejsou nutné vysoké teploty spalin. Tím se významně snižuje nebezpečí požáru a zvyšuje se spolehlivost systému a dostupnost stroje. U strojů určených do prostředí, kde jsou filtry pevných částic předepsány, společnost Liebherr nabízí jejich osazení jako volitelnou výbavu.

 

Zesílený výložník a optimalizované lopaty zvyšují produktivitu.

 

Nejenom pohon pojezdu Liebherr XPower však zajišťuje zvýšení efektivity. Pro další zvýšení produktivity provozu Liebherr zesílil výložník a optimalizoval poměry ramen. Výsledkem je inovovaná Z-kinematika ve srovnání s předchozí generací a zvýšení vylamovací síly až o 20 %.

 

Zákazníci společnosti Liebherr mohou u kolových nakladačů XPower L 550, L 556, L 566 a L 580 bez příplatku volit mezi Z-kinematikou a průmyslovou kinematikou. Z-kinematika je vhodná pro konvenční použití kolových nakladačů, například při těžbě. Volitelně dostupná průmyslová kinematika bez vlivu na cenu se optimálně hodí pro použití s těžkým pracovním nářadím.

 

Liebherr adaptoval konstrukci lopaty adekvátně s úpravami výložníku. Optimalizovaná lopata lépe vniká do materiálu a umožňuje rychlejší a efektivnější naplnění. Liebherr dále zesílil ložiska a uložení lopaty. Generace XPower může podle typu používat standardní lopaty zvětšené o 0,2 až 0,5 m3. Standardní objem lopaty je podle typu stroje mezi 3,2 m3 u typu L 550 XPower a 6,0 m3 u typu L 586 XPower. Obsluha stroje tak může při každém cyklu nakládky manipulovat s větším množstvím materiálu.

 

Nakládací kapacitu také podporuje rozmístění jednotlivých komponentů. Liebherr umístil těžké komponenty, jako například motor, docela dozadu na záď. Díky tomu se těžiště přesunulo za zadní nápravu kolového nakladače, takže není nutné používat přídavná závaží. Toto optimální rozložení hmotnosti zvyšuje překlopnou sílu a zvyšuje výkon překládky za hodinu provozu.

 

Větší kabina, jednodušší údržba: Zaměřeno na komfort

 

Širší schůdky vedou do prostorné komfortní kabiny. Společnost Liebherr vyvinula kabinu v úzké spolupráci s obsluhou strojů tak, aby splňovala maximální standard komfortu. Vnitřní prostor kabiny je logicky členěn a dává obsluze stroje pocit velkého prostoru. Odkládací místa, přihrádky a ergonomie jsou propracovány až do posledního detailu. Displeje, ovládací prvky a sedadlo obsluhy stroje tvoří ergonomický celek. Obsluha stroje si je může individuálně upravit podle potřeby, stejně tak, jako sloupek řízení nastavitelný ve třech směrech. Ovládací pákou Liebherr, která je sériově integrovaná do sedadla obsluhy a společně s ním odpružená, lze přesně a intuitivně ovládat pracovní funkce a pojezd stroje. Tato investice do komfortu umožní neúnavnou a koncentrovanou práci.

 

Konstrukce kabiny umožňuje optimální výhled. Větší prosklené plochy a dolů prodloužená okna zlepšují výhled do okolí stroje. Sériově osazená zpětná kamera je integrovaná v dotykovém displeji. Tato opatření společně se subtilním designem krytu motoru umožňují vynikající výhled kolem stroje a skýtají tak maximální bezpečnost pro člověka i stroj.

 

Velké množství propracovaných detailů usnadňuje každodenní práci obsluhy stroje. Jako například otevírání krytu motoru dozadu, které zpřístupňuje motor pro veškeré servisní práce. V otevřeném krytu motoru jsou pro komfortní a bezpečnou práci nainstalovány nášlapy. Nejdůležitější přístupové body údržby se nacházejí v blízkosti kabiny řidiče a lze je snadno kontrolovat. Nádrž na palivo a nádrž na močovinu (technologie SCR) se nacházejí na jednom integrovaném místě, což usnadňuje tankování. Ochozy na kabině usnadňují čištění oken a současně umožňují aretaci dveří kabiny.

 

Chladič se nachází přímo za kabinou řidiče v nejčistším místě kolového nakladače. Chladicí soustava tak nasává vzduch bez prachu a díky tomu zajišťuje konstantní a spolehlivý výkon chlazení. Inteligentní konstrukční řešení snižuje pracnost údržby a zvyšuje životnost chladicí soustavy. Při práci v obzvlášť prašném prostředí chrání chladicí soustavu volitelné příslušenství, jako reverzní pohon ventilátoru, sítko jemných nečistot nebo mřížka chladiče s velkými otvory. Propracovaný chladicí systém kolového nakladače XPower tím zvyšuje dostupnost stroje.

 

Údaje o výkonu

 

 

Překlopná
síla (kg)

Objem
lopaty (m³)

Provozní hmotnost (kg)

Výkon motoru (kW/PS)

L 550 XPower

12 200

3,2

17 700

140/191

L 556 XPower

13 700

3,6

18 400

165/224

L 566 XPower

15 900

4,2

23 900

200/272

L 576 XPower

17 600

4,7

25 700

215/292

L 580 XPower

19 200

5,2

27 650

230/313

L 586 XPower

21 600

6,0

32 600

260/354

 

69s36x2kw67ebahiuab0.jpg 

Liebherr L 566 XPower při nakládce materiálu. Díky pohonu pojezdu s rozvětvením výkonu XPower překonává kolový nakladač jak krátké, tak i dlouhé vzdálenosti s maximální efektivitou. Vysoký výkon nového stroje zvyšuje produktivitu provozu.

 

Hlavní foto:

L 586 XPower je největším strojem nové generace velkých kolových nakladačů Liebherr, které splňují emisní stupeň IV / Tier 4f. Ve standardním provedení je při provozní hmotnosti 32 600 kg k dispozici úctyhodná překlopná síla 21 600 kg.