Cime 3 kvartal 2024

Šetrné metody pro renovaci stárnoucí infrastruktury

Vadné potrubí a zastaralé potrubní sítě jsou hlavními příčinami ztrát vody na celém světě. I v mnoha evropských zemích jsou nutné opravy a obnovy infrastruktury podzemních vodovodních vedení enormní. Například v Česku, kde téměř 1/6 pitné vody ročně prosákne do země nevyužitá. Bezvýkopová technologie pro výměnu poškozených a netěsných potrubí pomocí procesu obnovy metodou berstlining umožňuje udržitelné řešení problému.

V Česku se ztrácí 15 % pitné vody

Kvůli netěsnostem v potrubí prosakuje do země vody dodávané v zemích EU v průměru 23 %. V Česku byly podle údajů SOVAK v roce 2023 ztráty vody jen mírně pod tímto průměrem, a to kolem 15 % neboli 87mil. m³/rok, z celkové výroby pitné vody 579 mil. m³/rok. Tato vyrobená pitná voda byla vyplýtvána kvůli špatnému stavu infrastruktury a nedostatečné údržbě.

Zastaralé potrubí, téměř žádná obnova, rostoucí nedostatek vody

Tato čísla nejsou překvapivá, vezmeme-li v úvahu, že česká vodovodní síť má vážný problém se stárnutím: s celkovou délkou přibližně 80 000 km jsou přívodní potrubí v průměru 50 let staré. Počty nových vodovodních přípojek a kanalizačních systémů již budou přibývat pomalejším tempem. Naopak péče o stávající rozsáhlé systémy a přivaděče je klíčová. V popředí zájmu je pak minimalizace ztrát vody v trubní síti (nefakturované vody). Situaci dále zhoršuje rostoucí nedostatek vody v důsledku zvyšování teplot souvisejících s klimatem: V důsledku sucha v létě a nedostatku tání sněhu v zimě české řeky nenesou dostatek vody a hladina podzemní vody klesá.

Nyní je odpovědným osobám jasné, že Česko si nesmí enormní ztráty vody již déle dovolit. Kromě opatření, jako je výstavba retenčních nádrží, je naléhavě nutná oprava vodohospodářské infrastruktury. Tento problém však nevyřeší technologie, jako je inteligentní měření nebo tradiční stavební inženýrství, pouze z důvodů nákladů a ochrany životního prostředí. Bezvýkopová výměna potrubí metodou berstlining je klíčovou technologií, jak to vyřešit ekologickým, ekonomickým a šetrným způsobem.

Výměna potrubí metodou berstlining může trvale zabránit ztrátě vody

Metoda berstlining je stejně jednoduchá jako důmyslná: stará trubka je rozbita a radiálně posunuta do okolní půdy, zatímco nová trubka je ve stejném kroku vtažena do stávající trasy. Proces je vhodný zejména pro zastaralé potrubí s typickým poškozením, které již nelze opravit, jako jsou praskliny, nesouosost, mechanické opotřebení atd., které vedou ke ztrátě vody.

Statický berstlining stroji GRUNDOBURST je vhodný pro výměnu potrubí pro média z křehkých nebo tvárných materiálů z jámy a/nebo šachty do jámy a/nebo šachty. Lze řezat také trubky z PE, GRP a trubky s vložkami. Postup má mnoho dalších výhod:

• Úpravy kapacity potrubí jsou možné instalací nového potrubí se stejným, menším nebo větším průměrem. Zvětšení průřezu lze bez problémů provést, pokud hydraulický výkon starého potrubí není dostatečný

• Výsledkem je nové potrubí ve stávající trase s maximální statickou únosností a novou rezervou opotřebení 80 - 100 let

• Bezvýkopová renovace znamená významnou úsporu času, zdrojů a nákladů ve srovnání s otevřenou výstavbou.

Komplexní obnova zastaralé servisní sítě potrubí bezvýkopovou metodou berstlinig by byla nejen v Česku ideálním řešením, jak se v budoucnu vyhnout ztrátám vody v důsledku vadných potrubí. Ve střednědobém a dlouhodobém horizontu to prospívá nejen pokladnám veřejných a soukromých služeb a daňových poplatníků, ale také stavebním firmám a v neposlední řadě životnímu prostředí a celé populaci.

www.interglobal.cz