Cime 3 kvartal 2024

Polovina smrtelných úrazů v Česku se stane při práci ve výškách. Nejrizikovější je stavebnictví, dělníci se špatně jistí před pádem

Skoro polovina smrtelných úrazů v Česku se stane při práci ve výškách. K nejrizikovějším oborům patří stavebnictví a nejopakovanější příčinou pracovního úrazu je pád z výšky, zejména kvůli propadnutí nebo sklouznutí ze střešní plochy. Nejčastější nedostatky jsou v nesprávném způsobu zajištění zaměstnanců proti pádu a také v používání nevhodného ochranného pracovního vybavení. Bezpečnostní požadavky často nesplňuje ani provedení lešení. Upozorňují na to odborníci na bezpečnost práce z Ardon Safety a Státního úřadu inspekce práce. Ve stavebnictví se podle statistik ČSÚ ročně stane kolem 583 úrazů na 100 tisíc pojištenců.

V čem stavební firmy nejčastěji chybují při provádění výškových prací

Při vlastních kontrolách stavenišť inspektoři Státního úřadu inspekce práce zjišťují, že zaměstnavatel neurčil způsob ani místo kotvení a nezpracovává technologický postup na prováděné výškové práce s určením ochranného vybavení proti pádu. Firmy chybují také v nedostatečném proškolování pracovníků, kteří nevědí, jak správně výškařské vybavení používat. Zaměstnanci často pro kotvení používají spojovací lano příliš dlouhé, a to jak při pracovním polohovacím systému, tak při systému zachycení pádu. Nemůže tak dojít k zachycení případného pádu v bezpečné vzdálenosti od hrany nebo v bezpečné výšce. Pracovníci provádějící práce ve výšce také často mívají nasazený pouze zachycovací postroj bez spojovacích prostředků, kotevního lana, kdy toto použijí až v okamžiku, kdy je na jejich pracovišti prováděna kontrola.

Impulsy ke změně přicházejí až s vážným nebo smrtelným úrazem

„Velký problém je, že se v praxi dělá bezpečnost práce jen na papíře, nebo když zodpovědné osoby nedokážou vysvětlit zaměstnancům, k jakému účelu se vybavení pro výškové práce používá a k čemu slouží jednotlivé doplňky, například zkracovače pro nastavení délky lana. Bez přehánění můžu říct, že stavební firmy začínají řešit bezpečnost práce až ve chvíli, kdy se zaměstnancům stane vážný nebo smrtelný pracovní úraz. Zejména staří matadoři si rádi myslí, že si vystačí například jen s polohovacím pásem, protože se jim nikdy nic nestalo. A pak někdo spadne a zlomí si páteř. Proto jsou důležité celotělové postroje a tlumiče pádu, které dokážou postupně oslabit značně destruktivní síly, které by působily na tělo a vnitřní orgány při okamžitém zastavení pádu,“ vysvětluje Lubomír Winkler ze společnosti Ardon Safety, která se zabývá analýzou rizik na pracovišti a poskytuje bezpečnostní řešení pro průmyslové firmy i řemeslníky.

Bezpečnost práce z pohledu výškaře a reálné praxe

K bezpečnosti výškových prací se vyjadřuje také Lukáš Šrotíř z firmy Visime.cz, která se zabývá výškovými pracemi bez použití plošin, jeřábů či lešení. „Pro práci ve výškách používáme pouze certifikované jistící prostředky, které jsou k tomu určené, žádné levné náhražky. Dbáme i na to, že při slaňování se občas vyskytují ostré hrany, a proto používáme také chráničky na lano, které jej chrání před nadměrným opotřebením a prodřením.“

Nedostatky na lešení a rizika pádu z výšky kvůli chybějícím OOPP

Při prověřování rizik u výškových prací si všímají inspektoři ze Státního ústavu bezpečnosti práce také nedostatků v provedení dočasných stavebních konstrukcí. Dlouhodobě se vyskytují u trubkových lešení a především na staveništích menšího rozsahu, například při revitalizacích panelových domů a u rodinných domů. Nedostatky při zajištění osob proti pádu při montážích lešení se dokonce objevují i u firem, které se na montáž a demontáž dočasných stavebních konstrukcí přímo specializují. Ani osoby provádějící montáž a demontáž lešení leckdy nepoužívají ochranné pracovní prostředky proti pádu. Podle Tomáše Voženílka, jednatele společnosti Ardon Safety, je ochrana proti pádu oblast, která byla řadu let v mnoha profesích zanedbávána. „Nám se podařilo tento komplikovaný a z hlediska požadavků norem nepřehledný sortiment zpopularizovat a zpřehlednit. Ulevili jsme firmám a převzali na svá bedra některé povinnosti, které souvisí s přísnou evidencí a kontrolou vybavení pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou. A to se pak odrazilo na celkovém růstu poptávky, která vyskočila o za posledních pět let o tisíc procent, “ uzavírá Tomáš Voženílek.