Cime 3 kvartal 2024

V Baťově kanálu roste po 85 letech nová plavební komora. Stavbaři dokončují její základy

Praha, 27. března 2024

Hodonínsko se mění v Holandsko, chtělo by se zaglosovat při představě, že někdejší ambiciózní vodohospodářský projekt Tomáše Bati bude konečně kompletní. Stavbaři prodlužují splavnost Baťova kanálu o poslední kilometr. Díky tomu budou moci lodě proplout z Otrokovic až do Hodonína.

Koryto řeky Radějovky nedaleko obce Rohatec v současnosti zahrazuje mohutná štětová jímka, v níž už se klube klíčový prvek – plavební komora neboli zdymadlo. Základová deska zařízení má nyní vybetonované čtyři ze šesti dilatačních celků. Součástí projektu je také kompletní rekonstrukce přilehlého Sudoměřického jezu.  

„Projekt počítal s tím, že napřed opravíme jez a vodu mezitím budeme převádět přes samostatnou jímku plavební komory. To by však vedlo ke stísněné logistice a riziku rozplavení základové spáry pod komorou, a proto jsme po dohodě s investorem vymysleli jiné řešení. Oba objekty budujeme souběžně v jedné velké jímce a vodu převádíme bočním obtokem. Změna projektu jímky nás na začátku mírně zdržela, ale předpokládáme, že nové řešení zrychlí průběh další výstavby tím, že oba objekty budou moci být prováděny současně. První zvýšené průtoky v řece Moravě již prokázaly, že jímka funguje dobře a stavbu plavební komory neohrozily,“ říká Lubomír Mik, vedoucí projektu ze společnosti Metrostav DIZ.

Protože středem koryta vede státní hranice se Slovenskem, staveniště se rozkládá na území dvou států. „Stavba má několik stavebních povolení na Slovensku i v Česku. Kvůli odlehlosti inženýrských sítí na české straně nám přišla vhod možnost napojení na elektřinu přes blízké slovenské přístaviště Skalica. Naopak obslužné asfaltové komunikace nám Slováci nepovolili využívat, a tak jsme k zásobování stavby museli přizpůsobit polní cestu od české silnice I/55,“ prozrazuje Lubomír Mik.

V následujících měsících stavbaři dokončí základy, aby v létě mohly navázat postupné betonáže samotné plavební komory a jednotlivých záběrů jezu. Komora s užitnou délkou 38,5 metrů a šířkou 5,3 metrů umožní překonat spád 2,7 metru. Architektonické řešení vodního díla odkáže svou barevností na obce Rohatec a Sudoměřice. Protože investor trval na tom, aby stavba neovlivnila plavební sezonu, v průběhu dubna stavbaři umožní napuštění této části kanálu tak, aby sezona mohla začít v tradičním termínu
1. května.   

Zatímco na plavební komoře a jezu pracují stavbaři Metrostavu DIZ, na zbývajících součástech projektu jejich kolegové ve sdružení ze společnosti SWIETELSKY stavební. Jde o rozšíření a prohloubení osm set metrů dlouhého úseku říčky Radějovky, výstavbu dvou mostů a také vytvoření rozsáhlého biokoridoru s rozlohou téměř 24 hektarů.

Baťův kanál vybudoval podnikatel Tomáš Baťa v letech 1934-1938. Uměle vytvořená vodní cesta s délkou 52 kilometrů spojila Otrokovice se Sudoměřicemi a sloužila především k přepravě nákladů. Dnes je její význam již výhradně turistický. Protože se však v minulosti nepodařilo splavnit kanál do Rohatce či Hodonína, lodě se musely u přístavu Skalica otáčet a plout zpět. Díky nyní budovanému zdymadlu budou moci pokračovat do Hodonína, což otevírá plavební turistice v regionu úplně nové obzory.

Stavbu s názvem Prodloužení splavnosti vodní cesty Otrokovice – Rohatec – plavební komora Rohatec řídí jako investor Ředitelství vodních cest. Zhotovitelem je Společnost Baťův kanál, tvořená vedoucím společníkem firmou SWIETELSKY stavební a druhým společníkem Metrostav DIZ. Smluvní cena dosahuje celkem 339,8 milionů korun bez DPH. Náklady pokrývá Státní fond dopravní infrastruktury.

Výstavba byla zahájena v létě loňského roku a měla by skončit v listopadu 2025. Investor již připravuje několik navazujících projektů, které postupně vytvoří na Hodonínsku mimořádně atraktivní a komfortní plavební destinaci. Jedním z nejdůležitějších bude nový velký bazénový přístav Hodonín.

Firmy ze Skupiny Metrostav v posledních letech navazují na prehistorii své mateřské společnosti a úspěšně realizují velké množství vodohospodářských staveb v Česku i zahraničí. Suverénně největším projektem byla nedávno dokončená rekonstrukce proslulého slovenského vodního díla Gabčíkovo. Podpis Metrostavu však nesou i rekonstrukce pražských jezů či vodního díla Hněvkovice na Českobudějovicku, případně modernizace vodního díla Hořín na Mělnicku.

zdroj: Metrostav DIZ