Statech

Skupina PSJ se podílí na výstavbě ropného terminálu v Gdaňsku

Slovensko-polsko-ukrajinské konsorcium firem zvítězilo v mezinárodním tendru na realizaci I. etapy ropného terminálu v polském přístavním městě Gdaňsk. Na zakázce pro státní společnost Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągu Naftowego (PERN) se významným způsobem podílí Skupina PSJ prostřednictvím dceřiné firmy PSJ Hydrotranzit, která tak naplno může zúročit své bohaté zkušeností s výstavbou zásobníků ropy.

Dne 26. března 2014 došlo ke slavnostnímu poklepání na základní kámen za účasti polského premiéra Donalda Tuska. Oficiálně tím byla zahájena realizace tohoto významného projektu. Ke stavebnímu dokončení zakázky, jejíž finanční objem činí zhruba 103 milionů eur, dojde na počátku září příštího roku. O tři měsíce později je plánováno završení zkušebního provozu a odevzdání díla investorovi.

Porazili konkurenci

Prosazení se na polském trhu v ostré mezinárodní konkurenci usilující o získání realizaci prestižního kontraktu představuje nelehký úkol a velkou výzvu. Slovenské společnosti PSJ Hydrotranzit a Váhostav proto spojily síly s ukrajinskou firmou ALTIS-Holding a polskou firmou IDS-BUD, která se  stala lídrem celého sdružení. Vzniklé konsorcium firem splnilo přísná kvalifikační kriteria a kvalifikovalo se mezi čtyři subjekty do užší soutěže na realizaci připravované zakázky.

„Bohužel, v prosinci 2012 byla soutěž zrušena, neboť nabídkové ceny přesáhly rozpočet projektu. Proto byl celý záměr ještě na konci roku 2012 rozdělen na dvě etapy a byl vypsán tendr pouze na úvodní etapu. Zúčastnit se jej mohly pouze společnosti, které se dokázaly kvalifikovat do předchozí zrušené soutěže. V březnu loňského roku nám bylo oznámeno, že jsme porazili další uchazeče z Polska a Španělska a naše nabídka byla vybrána jako vítězná,“ vzpomíná Ing. Zdeno Kuna, ředitel Divize realizace projektů PSJ Hydrotranzit.

Šest nádrží na ropu

Předmět I. fáze projektu představuje výstavba 6 nádrží na ropu, z nichž každá bude disponovat objemem  62.500 m3. Součástí díla je dále realizace komunikací a příslušné infrastruktury, výstavba administrativní budovy, ČOV, čerpací stanice ropy a také objektu požární ochrany včetně nádrží na požární vodu.

„Naše společnost v rámci sdružení plní významné realizační úlohy. Zabezpečujeme technickou přípravu technologické části, což obnáší kontrolu projektové dokumentace, specifikaci dodávek, výběry a technické přebírky u výrobců. Dále máme na starosti dohled nad realizací montážních a svářečských prací, řízení prací přímo na stavbě a kompletaci průvodní dokumentace. Náplní našeho podílu na zakázce v Gdaňsku je též dodávka různých důležitých komponentů, jako jsou míchadla nádrží, uzavírací armatury a například také těsnění plovoucí střechy velkokapacitních zásobníků ropy,“ informoval Zdeno Kuna z PSJ Hydrotranzit.

Náskok oproti HMG

Ostře sledovaná stavba se odvíjí dle představ investora i dodavatelského sdružení. „Harmonogram prací naplňujeme v předstihu. Pod budoucími nádržemi na ropu jsou provedené základy v podobě prstenců pod plášť nádrží a ochranných van. Zároveň svařujeme ocelová dna jednotlivých nádrží a na dvou zásobnících už realizujeme i montáž pláště nádrže na ochranné vaně. Výjimkou je nádrž č. 135, pod níž byl při realizaci pilot v hloubce šesti metrů učiněn nález neznámého ocelového vraku. Provedli jsme pažení a pečlivé odkopání prostoru. Po zpřístupnění objektu, a posouzení výsledků pyrotechnického průzkumu a zohlednění historického hlediska bude možné stanovit další postup. Může dojít k posunu termínu realizace této nádrže či dokonce k jejímu vyjmutí z rozsahu I. etapy prací,“ upozornil na zajímavost dosavadního průběhu prací Pavol Židek, který je pověřen řízením dodávky za PSJ Hydrotranzit.