Banner PURLIVE

PSJ staví rozsáhlý závod společnosti Kronospan v Ufě

UFA, 4.12.2014 - Akciová společnost PSJ v květnu 2014 naplno zahájila výstavbu dřevozpracujícího závodu společnosti Kronospan. Objekt roste v Ufě, správním středisku ruské autonomní republiky Baškortostán, které je označováno za nejvýchodněji položené velké město Evropy. Společnost PSJ tuto významnou zakázku získala na základě vítězství v mezinárodním tendru.

Nový výrobní závod společnosti Kronospan v Ufě bude vybudován na pozemku o rozloze 200.000 m2. Svoji finální podobu získá v průběhu čtyř etap, přičemž stavební náklady v první fázi projektu se budou pohybovat kolem 56 milionů eur. V první etapě vyroste provoz na výrobu dřevotřískových desek a druhá etapa předpokládá realizaci závodu na výrobu OSB desek. Zapomenout nelze na velký rozsah venkovních zpevněných ploch.

Termíny jednotlivých etap se budou vzájemně překrývat. Společnost Kronospan předpokládá, že v květnu příštího roku sjedou z linek první dřevotřískové desky. „Realizace úvodní etapy závodu zahrnuje řadu důležitých uzlových bodů. Jednoduše řečeno, provádíme velký objem prací realizovaných ve velmi krátkém čase. Náš kontrakt obnáší pouze stavební dodávky bez technologických celků. Zároveň jsme však garanty projekčních prací souvisejících s budováním hal a základů pro technologii. Projektové práce generálně zajišťuje kancelář AED Project,“ poskytl základní informace Ing. Jan Vašičkanin, projektový manažer PSJ.

Nosnou konstrukci třílodní výrobní haly o rozloze 27.000 m2, která vyroste v rámci výstavby I. etapy, budou tvořit ocelové sloupy a střešní ocelové vazníky, jejichž montáž zajistí specializované středisko PSJ. Obvodový plášť bude do výšky 2,4 metrů složen z železobetonových prefa panelů, na něž bude navazovat skládaný plášť. Skládaná střecha se světlíky bude tvořena parotěsnou fólií, tepelnou izolací a hydroizolační fólií.

Trápí je mrazy

„V současné chvíli dokončujeme hlavní výrobní halu. Realizujeme poslední základy pro technologie, provádíme finální podlahy z drátkobetonu, do finále jdou montáže výplní otvorů, vyzdívky a jejich povrchová úprava. Na venkovní ploše určené pro umístění technologických zařízení betonujeme nosné vrstvy a poslední základy pro technologie a v součinnosti s technology pak zmonolitňujeme a podlíváme smontovanou technologii. Také jsme zahájili výstavbu skladovací haly,“ popsal dění na stavbě projektový manažer PSJ.

Na rozsáhlém staveništi se v současné době pohybuje kolem 350 pracovníků pod vedením PSJ, z toho 25 techniků a 17 montérů ocelových konstrukcí představuje kmenové zaměstnance PSJ. Jaké zásadní úkoly je nyní čekají? „Do konce roku musíme dokončit sítě, tedy kanalizaci, pitnou, požární a technologickou vodu. V rámci venkovní části provedeme nosné betonové desky a doděláme všechna betonová kruhová sila včetně požárních nádrží,“ zdůraznil Jan Vašičkanin.

Uvedené úkoly mají hodně zdatného protivníka. „Trápí nás mráz. Teploty kolem -18°C, které tu v současné chvíli panují, nám činí značné problémy, hlavně u betonáží. Je nutné zabezpečit elektroohřev a dostatečné ošetřování betonu, což je zejména u kruhových sil složité a zpomaluje to proces výstavby. Taktéž příprava podloží pro betonové plochy je v mrazivém počasí velmi obtížná a časově náročná. Navíc se nárazově potýkáme s kvalitou a termíny dodávek stavebních materiálů,“ upozornil projektový manažer PSJ