Cime 3 kvartal 2024

Oprava mostu v Pardubicích inovativně s mostními římsami

Rekonstrukce mostu Kyjevská v Pardubicích nad železniční tratí je komplikovanější kvůli zjištění azbestu, špatným ložiskům i pilířům. Předpokládá se, že potrvá do jara roku 2022. Na podzim 2021 probíhá oprava vrchních částí mostu, do kterých patří i instalace pohledových mostních říms v délce 730 bm. Mostní římsy z polymerbetonu se vyrábí jako prefabrikované díly s nízkou hmotností. Slouží současně také jako šalovací prvek pro jejich zabetonování.

Tvarově i barevně mohou být vyrobené podle návrhu projektanta, architekta nebo investora. V případě Pardubic byla vybrána dle vzorníku RAL šedá barva a tvar římsy do otevřeného písmena V. Mostní římsy plní funkci nejen estetickou, ale i ochrannou před povětrnostními vlivy a také urychlují montáž mostu. Z vnitřní strany jsou vybaveny bezpečnostními trny ze skelných vláken, které zabrání uvolnění i v případě koroze ocelových výztuh.

Více informací o mostních římsách na https://www.mea-odvodneni.cz/mostni-prefabrikovane-rimsy-z-polymerickeho-betonu/kategorie/159