Terran - Klobouk

Nový Centrální depozitář UPM v Praze staví PSJ

PRAHA, 8.10.2014 – Akciová společnost PSJ od dubna letošního roku v roli generálního dodavatele realizuje Centrální depozitář Uměleckoprůmyslového musea v Praze (UPM). Realizace moderního depozitáře, který zaujme kruhovým půdorysem, bude stát 231 milionů korun bez DPH. Financována bude z programu Národního kulturního pokladu Ministerstva kultury ČR, z něhož stát platí rekonstrukce či novostavby sídel několika státních kulturních institucí.

Centrální depozitář byl vyprojektován jako nízkoenergetická budova na kruhovém půdorysu. Samotný depozitář tvoří čtvercové jádro budovy. UPM tímto získá zásadní prostory pro umístění svých cenných sbírek, které muzeum ve své více než stotřicetileté historii nashromáždilo. Zároveň zde budou umístěna moderní odborná pracoviště péče a správy sbírek. Dlouhodobá snaha UPM otevírat se široké veřejnosti, zde bude naplněna vybudováním veřejnosti přístupné haly pro pořádání výstav, přednášek, edukativní činnost, k dispozici bude i malá kavárna.

Vlastní výstavba byla zahájena v dubnu letošního roku na Velké Ohradě v pražských Stodůlkách. „V současné době jsou provedena dvě podzemní a jedno nadzemní podlaží monolitické konstrukce a finišujeme na druhém nadzemním patře. Právě netradiční kruhové řešení obvodové konstrukce čtyřpodlažní nadzemní části depozitáře představuje zajímavou stavební výzvu. Zároveň provádíme výkopy kanalizací, tepelné izolace prvního podzemního podlaží včetně zásypů a zahajujeme vyzdívky podzemních podlaží,“ uvedl Ing. Jaromír Gregor, projektový manažer z realizujícího Regionu Čechy akciové společnosti PSJ.

Ukončení výstavby centrálního depozitáře je naplánováno na prosinec 2015, což je termín završení zkušebního provozu a procesu zregulování budovy. Postupný přesun sbírkových předmětů z dočasného depozitáře bude probíhat ve druhém pololetí roku 2015 dle harmonogramu objednatele.