Banner PURLIVE

Nově postavená budova v Prologis Park Bratislava splnila akreditační kritéria BREEAM

Prologis, Inc., globální lídr v oblasti průmyslových nemovitostí, dnes oznámil, že výrobní a distribuční budova o rozloze 12 600 metrů čtverečních postavená pro společnost TOMRA Sorting Solutions v Prologis Park Bratislava dosáhla mezi průmyslovými budovami na českém a slovenském trhu zatím nejvyššího hodnocení v oblasti udržitelnosti dle současných kritérií.

 

Budova získala první akreditaci BREEAM „Very Good“ s výsledkem 60,9 % dle nových, přísnějších standardů, které byly zavedeny v roce 2013. Tým společnosti Prologis dodržel během výstavby přísná kritéria s cílem dokončit moderní, energeticky úspornou výrobní a distribuční budovu a zároveň dodržel striktní ekologické normy pro zachování okolní půdy a přírodních zdrojů.

 

„Vždy usilujeme o dodání prostor poskytujících řešení na míru našim zákazníkům a splňujících jak ekologické, tak ekonomické požadavky. Jsme velmi potěšeni, že jsme za tento projekt získali tak vysoké hodnocení BREEAM,“ řekl Martin Polák, senior viceprezident & country manager Prologis pro Českou republiku a Slovensko, „tato budova je důkazem, že tým Prologis je schopen naplnit požadavky svých zákazníků, a zároveň snížit provozní náklady a zvyšovat ziskovost především pokud jde o spotřebu vody a objem produkovaného odpadu. Tato dvě kritéria dosáhla 82 a 80 bodů ze 100.“

 

Hlavním dodavatelem budovy DC8 se stala společnost Goldbeck. Proces získání akreditace BREEAM zajišťovala společnost ARCADIS CZ.

 

Prologis Park Bratislava je moderní průmyslový park, který sestává z 10 budov o celkové rozloze 260 000 metrů čtverečních. Park nabízí strategickou polohu 24 km východně od centra Bratislavy, dva kilometry od Sence a 16 km od mezinárodního letiště, což představuje ideální umístění pro tuzemské i mezinárodní logistické operace.

 

Prologis je se třemi distribučními parky v Bratislavě (Senec), Galantě (Gáň) a Novém Městě o celkové rozloze
455 000 metrů čtverečních vedoucím poskytovatelem průmyslových prostor na Slovensku.

O SPOLEČNOSTI PROLOGIS

Prologis, Inc. je globální lídr v oblasti průmyslových nemovitostí. K 31. prosinci 2014 měla společnost Prologis podíl (ať již v podobě úplného vlastnictví, či jako společný investiční podnik) v nemovitostech a developerských projektech o celkové ploše zhruba 55 milionů metrů čtverečních ve 21 zemích. Společnost nemovitosti pronajímá více než 4 700 zákazníkům včetně výrobců, maloobchodníků, přepravců a třetích poskytovatelů logistických služeb.

 

VÝHLEDOVÁ PROHLÁŠENÍ

Informace v tomto dokumentu nejsou historickými fakty, nýbrž výhledovou prognózou podle § 27A zákona o cenných papírech (Securities Act) [USA] z roku 1933, ve znění pozdějších předpisů, a § 21E zákona o burze cenných papírů (Securities Exchange Act) [USA] z roku 1934, ve znění pozdějších předpisů. Tyto výhledové prognózy jsou založeny na aktuálních očekáváních, odhadech a předpovědích, týkajících se odvětví a trhů, na nichž společnost Prologis působí, jakož i na přesvědčení a předpokladech managementu. Tyto prognózy zahrnují faktor nejistoty, který může výrazně ovlivnit hospodářské výsledky společnosti Prologis. V případech výhledových prognóz, jež ze své povahy většinou nejsou historickým faktem, se obvykle vyskytují výrazy jako „očekává se“, „lze čekat“, „předpokládá se“, „zamýšlí“, „plánuje“, „pravděpodobně“, „odhaduje“ nebo varianty těchto slov či výrazy s obdobným významem. Veškerá konstatování týkající se námi předpokládaných budoucích provozních výsledků, událostí a vývoje – včetně konstatování týkajících se růstu nájmů a obsazenosti, developerské činnosti a změn prodejů či objemu příspěvku nemovitostí, dispozičních aktivit, obecných podmínek v zeměpisných oblastech, v nichž působíme, synergií, kterých lze dosáhnout na základě námi uskutečněných fúzí, nebo naší úvěrové a finanční pozice, naší schopnosti tvořit nové nemovitostní fondy nebo dostupnosti kapitálu ve stávajících či nových nemovitostních fondech – je třeba považovat za výhledové prognózy. Tyto prognózy nejsou zárukou budoucích výsledků a zahrnují určité riziko, míru nejistoty a předpoklady, které nelze vždy přesně předvídat. Přestože jsme upřímně přesvědčeni o tom, že očekávání uvedená v našich výhledových prognózách jsou založena na rozumných předpokladech, nemůžeme poskytovat žádné záruky toho, že se naše očekávání skutečně naplní. Skutečný vývoj a výsledky se proto od našich výhledových prognóz a očekávání mohou výrazně lišit. Mezi faktory s potenciálním vlivem na skutečné výsledky patří například (avšak nikoliv výlučně): (i) vnitrostátní, mezinárodní, regionální a lokální hospodářské klima, (ii) změny na finančních trzích, vývoj úrokových sazeb a směnných kurzů, (iii) zvýšená či neočekávaná konkurence pro naše nemovitosti, (iv) rizika související s akvizicemi, dispozicemi a výstavbou nemovitostí, (v) udržování postavení a daňové struktury nemovitostní investiční společnosti (real estate investment trust – „REIT“), (vi) dostupnost financování a kapitálu, úroveň našich úvěrů a naše úvěruschopnost, (vii) rizika související s našimi investicemi do projektů a fondů, kde působíme v roli spoluinvestora, včetně naší schopnosti vytvářet takovéto nové projekty a fondy, (viii) riziko podnikání na mezinárodní úrovni, včetně kurzových rizik, (ix) environmentální nejistoty a rizika živelních pohrom a (x) další faktory uvedené společností Prologis ve zprávách pro [americkou] komisi pro burzu a cenné papíry v kapitole „Rizikové faktory“. Společnost Prologis není povinna výhledové prognózy uvedené v tomto dokumentu průběžně aktualizovat.