Cime 3 kvartal 2024

Ministr Jurečka zahájil výstavbu protipovodňových opatření v Přerově

PŘEROV: Stavba ochrany města Přerova před povodněmi na nábřeží Dr. Edvarda Beneše byla 22.7. zahájena slavnostním poklepáním základního stavebního kamene, a to kladivy v rukou ministra zemědělství Mariana Jurečky, generálního ředitele Povodí Moravy, s.p. Jana Hodovského, náměstka primátora Pavla Košutka i generálního ředitele dodavatelské firmy Pavla Borka. Stavba by měla začít ještě během léta a trvat přibližně rok.

„Je mi velkou ctí, že jsme mohli dnes za přítomnosti pana ministra zahájit tak důležitou stavbu. Protipovodňová ochrana města Přerova je významnou součástí celého komplexu staveb v Pobečví. Po dokončení všech opatření navržených v intravilánu, bude město chráněno před padesátiletou vodou. Dokončení celé koncepce ochrany Pobečví pak zajistí ochranu před povodněmi, jaké místní obyvatelé zažili v roce 1997. Chránit bude 110 tisíc obyvatel Pobečví a majetek ve výši 7 mld. Kč,“ přibližuje význam stavby generální ředitel PM Jan Hodovský a dodává: „ věřím, že přínos těchto opatření bude nesrovnatelně převyšovat omezení, která v důsledku jejích realizace pro obyvatele města vyvstanou, a již předem děkuji všem občanům za pochopení a vstřícnost.“

Projekt „Protipovodňová opatření v Přerově na nábřeží Dr. Edvarda Beneše“ představuje druhé dílčí opatření v rámci protipovodňové ochrany města Přerova. Akce spočívá ve vybudování protipovodňové betonové nábřežní zídky včetně mobilního hrazení a zhotovení hradidlové komory na kanalizační odlehčovací výusti. Zídka bude z monolitického železobetonu, nábřežím se potáhne v délce 459m a ve výšce 0,5-1,5m. Předpokládaný termín dokončení je v zimě příštího roku. Součástí projektu je rekonstrukce stávajícího chodníku a provedení náhradní výsadby.

Předpokládané náklady této dílčí stavby protipovodňové ochrany města jsou 13 mil. Kč. Akce je financována z prostředků dotačního programu Ministerstva zemědělství „Podpora prevence před povodněmi III“.

Následovat bude stavba dalších opatření, která se aktuálně zpracovávají na úrovni dokumentace pro územní řízení. Sem patří ochrana podél zbytku nábřeží Dr. Edvarda Beneše na protějším břehu Kazeta, dále protipovodňová opatření U Tenisu a záchytný profil plavenin Prosenice.

Protipovodňová ochrana města Přerova je součástí koncepce ochrany Pobečví před velkou vodou. Ta sestává ze dvou etap. V rámci první etapy dojde k výstavbě liniových opatření, která ochrání obce a města podél vodního toku. Hlavní opatření druhé etapy bude představovat výstavba VD Skalička. Vodní nádrž je základním a nezbytným prvkem systému protipovodňové ochrany na řece Bečvě. Obě etapy ochrání 110 tisíc obyvatel Pobečví, a to nejen před povodněmi, ale i před suchem. Protipovodňová opatření v první etapě zajistí ochranu přibližně na padesátiletou vodu. Po realizaci VD Skalička bude ochrana navýšena až na průchod povodně z roku 1997. Celkové náklady v rámci obou etap jsou předpokládány v hodnotě 5,5 mld.