rypadla ATLAS

Historické tovární areály jsou příležitostí pro unikátní architekturu

Redakce Stavebniserver.com již několik let přináší zajímavé informace ze světa českého a slovenského stavebnictví. Očím redakce tak nemohla uniknout ani dynamicky se rozvíjející zlínská stavební firma Navláčil s.r.o.

Do podzimního čísla magazínu připravujeme rozhovor s obchodním ředitelem společnosti panem Martinem Navláčilem jr. Již nyní vám však přinášíme reportáž o společnosti Navláčil, s.r.o. k právě realizovaným stavbám v průmyslovém areálu bývalých Baťových závodů ve Zlíně.

Průmyslová historie českých zemí zanechala v mnoha městech komplexy továrních budov, které v současnosti chátrají. „Přitom se často jedná o zajímavá místa s výjimečnou historií, “říká Martin Navláčil z rodinné stavební firmy, která se podílí na obnově slavného Baťova areálu ve Zlíně."


c9kwvkkxa7osqscz3rb6.jpg

Rekonstrukce historické průmyslové budovy na moderní provozní budovu NWT

Průmyslový komplex desítek budov pro výrobu obuvi začal vyrůstat ve Zlíně od roku 1906. Výjimečné propojení a provázanost továrny s městem se později opakovala i v dalších městech, kde Baťa působil.  Využití takového areálu v dnešní době je však značně problematické, jelikož výroba se často zastavila a přesunula většinou směrem na východ od našich hranic. Prázdné tovární budovy jsou tak v současnosti zátěží pro řadu měst.  

Ve Zlíně však v posledních letech zažívá baťovský tovární areál svou renesanci, jelikož z původního výrobního účelu se některé budovy přizpůsobují novým výzvám.  Budovy bývalých Baťových závodů jsou tak dnes využívány jako sídlo krajského úřadu, krajské galerie výtvarného umění či krajské knihovny. V jiných budovách areálu našli svůj domov polyfunkční a obchodní domy a další konverze se plánují.

 

kpdgmeq36trf7pbr48tb.jpg

Rekonstrukce baťovského sila pro NWT ve Zlíně

Od obilného sila k high-tech podnikání

V současnosti probíhá hned několik významných rekonstrukcí. Dominanta západního okraje areálu, téměř 42 metrů vysoké bývalé obilné silo, bude po dokončení všech prací novým centrem strategických služeb společnosti NWT a.s., která řadí mezi nejvýznamnější technologické a inovační firmy v České republice. Původní vzhled budovy je doplněn kontrastním provedením nových okenních otvorů. „Tímto způsobem ukazuje probíhající rekonstrukce další cestu podobných konverzí.  Nejen přísné dodržení původní architektury nebo naopak demolici, ale zajímavé propojení původního vzhledu a moderních prvků,“ říká Vít Mach, marketingový vedoucí společnosti Navláčil, která stavbu realizuje.

Budova bude mít od roku 2015 nové využití: prodejní prostory, opravárenské centrum, kanceláře a další provozní prostory.

 

zolvwge9w30c8g2834ts.jpg

Rekonstrukce výrobní budovy firmy Baťa na obchodní centrum Zlín

Citlivé zachování historické podoby objektu s novým využitím

Zároveň prochází kompletní rekonstrukcí i tovární budova č. 13. "Jsme rádi, že vedle sila z roku 1938 můžeme rekonstruovat i nejstarší stojící budovu z období prudkého rozvoje města Zlín i obuvnického gigantu," připomíná výstavbu z let 1916 – 17 Vít Mach, vedoucí marketingu. Cílem rekonstrukce je upravit nejstarší výrobní budovu firmy Baťa na obchodní centrum. Budově zůstane původní vzhled. "Nikdy jsme neuvažovali o zbourání budovy a výstavbě nové, “vysvětlil přístup k historickému dědictví Josef Janíček, jednatel společnosti PMT REAL a.s., která budovu vlastní.“


Celá budova včetně pozdější přístavby, ve které byla ještě nedávno strojírenská výroba a následně tržnice s oblečením, dostane do konce roku novou fasádu. V následujících etapách proběhne také realizace krytého parkoviště a nákupního mola, která rekonstruovaný objekt propojí s vedlejší budovou. Všechny stavební práce by pak měly být dokončeny do konce roku 2015.

 

Od dřevěných stropů k polyfunkční budově

Na budově jsou oproti pozdější zástavbě vidět čtvercové sloupy, oproti novějším kulatým. Uvnitř jsou také vidět původní zaklenuté okenní otvory, zvenku již neviditelné. Po dokončení měl objekt železobetonové stropy pouze nad prvním podlažím, další patra byla zaklopena dřevěnými stropy. Při rekonstrukci objektu v roce 1956 byly všechny nevyhovující stropy nahrazeny železobetonovými, které v budově zůstaly dodnes.

Za redakci Stavebniserver.com - Bc. Roman Hargaš