Komatsu potřebu bagr

Stát zahájil proces EIA na stavbu části D3 z Třebonína do Kaplice

České Budějovice 27. června (ČTK) - Stát zahájil proces posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) u stavby části dálnice D3 v úseku Třebonín - Kaplice-nádraží. Část D3 by se mohla začít stavět v letech 2020 až 2021. ČTK to dnes řekli Petr Slezák z ministerstva životního prostředí a mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan Studecký.

"Jakmile Jihočeský kraj zveřejní na své úřední desce informaci o dokumentaci EIA, začne plynout třicetidenní lhůta, ve které se na adresu ministerstva životního prostředí může k dokumentaci EIA kdokoli vyjádřit," uvedl Slezák, vedoucí oddělení metodiky a projektové EIA z ministerstva.

Stavba bude 8,5 kilometru dlouhá, ve volném terénu s jednou mimoúrovňovou křižovatkou u Kaplice nádraží. Zahrne deset mostů, tři nadjezdy a oboustranné odpočívadlo u Velešína. V dokumentaci, která stavbu doporučuje, stojí, že po zprovoznění úseku výrazně klesne doprava na silnici I/3. "Výstavba i provoz nemá významné negativní vlivy na životní prostředí a zdraví obyvatelstva," uvádí dokumentace k EIA.

Odhad nákladů ŘSD zatím nemá. Studecký řekl, že stavět by se mohlo začít v letech 2020 až 2021. Zahájení procesu EIA označil za hodně významný krok. "Bez EIA nemůžeme stavbu vybudovat. Je to jeden ze tří základních kroků: EIA, územní rozhodnutí a stavební povolení," řekl Studecký.

Letos na podzim chce ŘSD začít stavět obchvat Českých Budějovic, který bude součástí dálnice D3, pro jeden z jeho dvou úseků má stavební povolení. Obchvat za 12,8 miliardy Kč by měl být hotový do roku 2021.

Nyní běží druhé kolo výběrového řízení na stavbu obchvatu Budějovic. Jde o úsek Úsilné-Hodějovice dlouhý 7,1 kilometru a úsek Hodějovice-Dolní Třebonín dlouhý 12,5 kilometru. Uchazečů je 15 na každý úsek, ve velké míře jsou ze zahraničí. Nabídky mají podat firmy v červenci a v srpnu.

Pro úsek Úsilné-Hodějovice, kde je vykoupeno 100 procent pozemků, má již ŘSD obě potřebná stavební povolení na hlavní trasu. Na druhý úsek, kde je jeden pozemek ve vyvlastňovacím řízení, potřebuje ŘSD jedno stavební povolení na hlavní trasu, to zatím nemá.

Do léta by chtělo ministerstvo dopravy vydat stavební povolení na část dálnice D3 u Tábora, jejíž dostavbu blokoval spor o pozemky. Jde o 400 metrů, odhad nákladů je 25 milionů Kč bez DPH. "Máme požádáno o stavební povolení," potvrdil dnes Studecký.

Zatím poslední jihočeský úsek D3 Veselí nad Lužnicí-Bošilec dlouhý 5,1 kilometru otevřelo ŘSD loni v říjnu. Na něj navazuje část Bošilec-Ševětín dlouhá 8,1 kilometru, bude stát 1,2 miliardy, první řidiči by po ní měli projet v červnu 2019.

D3 má spojit Prahu s Českými Budějovicemi a rakouskými hranicemi, tam se napojí na rakouskou rychlostní silnici S10. Dálnice D3 by měla měřit zhruba 170 kilometrů, nyní je v provozu asi 50 kilometrů.