Cime 3 kvartal 2024

Senát schválil změnu zákona, která má usnadnit dostavbu dvou úseků dálnic

Praha 26. října (ČTK) - Senát schválil stručnou poslaneckou novelu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA), která má umožnit hladkou dostavbu dvou dálničních úseků. Jde o D1 v úseku Říkovice - Přerov a D49 Hulín - Fryšták. Novela počítá s tím, že stanovisko ministerstva životního prostředí k vlivům vybraných významných dopravních staveb na životní prostředí bude muset být platné i v době, kdy další úřady vydávají svá rozhodnutí v navazujících správních řízeních. Půjde hlavně o stavební povolení.

Pokud by Senát novelu zákona zamítl nebo k ní přijal pozměňovací návrh, skončila by její legislativní pouť, protože Sněmovna by už o ní nerozhodla. Její volební období skončilo minulý týden. Takto předlohu dostane k podpisu prezident. Hlasovalo pro ni 49 ze 60 přítomných senátorů.

Podle nynějšího zákona je stanovisko platné pět let. Schválená změna znamená, že bude muset být platné v době, kdy další úřady vydávají svá rozhodnutí v navazujících správních řízeních. S návrhem přišla ve Sněmovně skupina poslanců napříč stranami. Nejasnosti v nynějším zákoně představují podle navrhovatelů závažný problém při dostavbě dvou z deseti prioritních dopravních staveb, která ještě nemají vydána všechna potřebná povolení.

Rezervovaný postoj vyjádřilo ve sněmovním hospodářském výboru ministerstvo životního prostředí. Náměstek Vladimír Mana minulý týden uvedl, že projednávaná úprava nezpůsobí prodloužení platnosti závazného stanoviska v procesu EIA a navrhovaný úmysl se tak nenaplní.

Poslanecký návrh se týká posuzování vlivů na životní prostředí, tzv. EIA, u prioritních dopravních staveb. Jde o prioritní dopravní záměry zavedené novelou zákona o EIA z roku 2016. Vláda je stanovila nařízením, musí se kromě jiného nacházet na transevropské dopravní síti a musely získat územní rozhodnutí do 31. března 2015. MŽP k nim podle zákona vydává závazná stanoviska. Jsou podkladem pro vydání například územního rozhodnutí v navazujících řízeních. Podle zákona musí obsahovat opatření k prevenci, vyloučení, snížení nebo nápravě nepříznivých vlivů na životní prostředí.