husqvarna

Savills: COVID-19 ovlivňuje český realitní trh v různé míře, ale jako třída aktiv stále nabízí atraktivní výnosy

Pandemie COVID-19 tvrdě zasahuje globální ekonomiku, přičemž jednotlivé sektory realitního trhu jsou v České republice ovlivněny v různé míře. Jak vyplývá z nejnovějšího průzkumu společnosti Savills, v nadcházejícím prostředí nízkých úrokových sazeb by nemovitosti v České republice jako třída aktiv měly i nadále nabízet vynikající výnosy.

Mezinárodní realitní poradenská společnost Savills spojila informace získané ze svých poboček v Číně i zbytku Asie se zkušenostmi a znalostí českého realitního trhu, a vypracovala rozsáhlé předběžné komentáře k současným a možným budoucím dopadům této krize na místní trh s nemovitostmi.

Některé z klíčových komentářů a prognóz zahrnují:

  • Poučení ze současné situace a koronavirové epidemie by mohlo urychlit zavádění automatizace do odvětví výroby, což by snížilo závislost tohoto sektoru na pracovní síle. V nadcházejících letech může také dojít k částečnému návratu výrobních provozů do Evropy.
  • Zvýšená míra nakupování po internetu vyvíjí tlak na distribuční síť i na kapacity doručování zboží cílovému zákazníkovi (tzv. last-mile deliveries). Pokud bude zvýšený zájem o online nakupování přetrvávat i po této krizi, poskytovatelé e-commerce se zaměří na rozšíření svých skladovacích kapacit, čímž posílí nájemní aktivitu na trhu průmyslových nemovitostí.
  • Vynucené online nakupování by mohlo urychlit dlouhodobý posun v chování směrem k e-commerce (internetovému obchodu). Objevují se také zvýšené investice do maloobchodních internetových platforem. Po krizi se očekává, že majitelé obchodních prostor budou věnovat větší pozornost finančnímu zdraví nájemců.
  • Stavební práce mohou být zpomaleny v důsledku krátkodobého poklesu pracovních sil a z důvodu nutnosti dodržování společenského odstupu. Některé z nově plánovaných projektů budou odloženy nebo pozastaveny a očekává se, že se pronajímatelé zaměří na prodlužování nájemních závazků, aby zajistili nájemce pro své budovy a stabilizovali cash flow. Předpokládá se, že výše nájemného zůstane při nejlepším stabilní, přičemž v dohledné ani střednědobé budoucnosti rozhodně nedojde k jeho růstu.
  • Současná opatření znemožňují realizaci prodeje bytů. Vzhledem k typu produktu je rezidenční sektor cekem stabilní a proto bude pokles aktivity na trhu zřejmě krátkodobý a ne příliš dramatický. Lze však očekávat cenovou korekci v důsledku zpřísnění hypoték a všeobecné nejistoty.
  • Je zřejmé, že dochází k prudkému poklesu aktivity investorů. Přestože se očekává, že aktivita vzroste ve druhé polovině roku, celkové roční objemy investic budou nižší a nedosáhnou předpokládaných objemů. Do budoucna budou investoři věnovat více pozornosti ověřování kredibility nájemců a jejich důkladné analýze, a to ve všech realitních sektorech. Velká část investičních transakcí se přesune do roku 2021.

Lenka Oleksiaková, Senior Research Analyst společnosti Savills ČR a SR, k tomu dodává: "V současné době je aktivita v oblasti pronájmů a investic ve většině sektorech komerčních nemovitostí v České republice téměř na mrtvém bodě. Není pochyb o tom, že poučení a zkušenosti získané ze současné globální situace změní v blízké budoucnosti způsob jakým společnosti fungují a plánují svůj růst a také způsob chování jednotlivých účastníků. Tyto změny samozřejmě přímo i nepřímo ovlivní trh s nemovitostmi, některé dříve než jiné. Rozsah a načasování těchto změn však v tomto okamžiku nelze nastínit."