Kobex Kobelko

Z Holcimu Česko bude od března CEMEX

Přejmenování a pachti jsou součástí integrace firem

PRAHA, Od 1. března 2015 změní společnost "Holcim (Česko) a.s., člen koncernu" název na "CEMEX Cement, a.s.". Zároveň nabudou účinnosti smlouvy o „pachtu části závodu“, na jejichž základě Holcim (Česko) a.s., člen koncernu přenechá část závodu vyrábějící transportbeton společnosti CEMEX Czech Republic, s.r.o. a část závodu vyrábějící kamenivo společnosti CEMEX Sand, k.s. Za pacht částí závodu se považuje převod činností Holcimu v daných segmentech podnikání na společnosti skupiny CEMEX, aby je provozovaly na vlastní náklady a pobíraly z nich užitky.

 

Tyto změny navazují na to, že společnost CEMEX v lednu převzala všechny aktivity skupiny Holcim v České republice. „Jedná se o logické integrační kroky. Uspořádání je z právního hlediska přechodné do plného sloučení společností skupiny Holcim a CEMEX v České republice. V následujících měsících dojde k přejmenování značky Holcim na CEMEX v celém spektru našeho podnikání,“ vysvětluje Peter Dajko, generální ředitel skupiny CEMEX v České a Slovenské republice a dodává: „Těší mě, že můžeme plynule navázat na dosavadní spolupráci a obchodní vztahy Holcimu. Cílem CEMEXu je co nejlépe splnit potřeby a očekávání našich zákazníků. V těchto dnech o změnách identifikačních údajů informujeme zákazníky, obchodní partnery a instituce, které byly zvyklé na značku Holcim.“

 

Postupný rebranding

Podle smlouvy s Holcimem může CEMEX používat obchodní značku Holcim po dobu 18 měsíců, změny ale plánuje zvládnout mnohem dříve. Viditelný přechod na značku CEMEX by měl trvat šest až osm měsíců. „Cílem je, aby staré a nové části CEMEXu působily jednotně ve všech typech komunikace. Samo o sobě je náročné přeznačit všechny budovy, provozní zařízení, auta, mobilní techniku, produkty atp.,“ říká Peter Dajko. Rebranding Holcimu bude probíhat od 1. 3. 2015, rebranding dceřiných společností Transplus a Ecorec začne ve třetím čtvrtletí 2015.

 

Noví členové vrcholového vedení

Spojením CEMEXu a Holcimu se rozrostl management společnosti v ČR. Ze zahraničních poboček CEMEXu rozšířili tým: viceprezident strategického plánování Hermann Dietrich, provozní a technologický viceprezident Divize cement Henning Weber, ředitel obchodu a logistiky Divize cement Mariusz Kostowski a BSO (Business Support Organization) ředitel Justus Geiseler. Ze společnosti Holcim do managementu CEMEXu přišel ředitel Divize kameniva Luboš Merunka a právnička Hana Fidrová.

 

###

 

CEMEX je předním světovým výrobcem stavebních materiálů, který poskytuje vysoce kvalitní výrobky a služby zákazníkům ve více než 50 zemích. V České republice CEMEX (po sloučení s Holcimem) provozuje 76 betonáren, 11 štěrkoven, 7 kamenolomů, cementárnu, cementovou mlýnici a výrobnu speciálních přísad do betonu. CEMEX v České republice zaměstnává více než 900 zaměstnanců a je držitelem ocenění ve studii o nejlepšího zaměstnavatele - Best Employers Česká republika 2014. CEMEX je držitelem certifikátů OHSAS 18001, EMS 14001 a ISO 9001, které potvrzují nadstandardní kvalitu produktů a poskytovaných služeb.

CEMEX disponuje moderními výzkumnými a diagnostickými laboratořemi betonu a kameniva. Aktivní spoluprací s  vývojovými středisky přináší do výroby nejmodernější poznatky a technologie. CEMEX má bohaté zkušenosti s poskytováním inovativních stavebních řešení, zvyšováním efektivity a podporou udržitelného rozvoje. CEMEX se zavázal ke splnění cílů biologické rozmanitosti, které definuje iniciativa Building Biodiversity. V České republice působí mexická společnost od roku 2005. V dubnu 2013 vstoupil CEMEX na slovenský trh, kde provozuje 3 kamenolomy.

 

Více informací o CEMEXu lze nalézt na internetové adrese: www.cemex.cz a www.cemex.com


i Vysvětlivka: Pacht je podobný nájmu, ale nový občanský zákoník ho od nájmu odlišuje. U pachtu se na rozdíl od nájmu předpokládá, že pachtýř bude vlastním přičiněním věc obhospodařovat a starat se o ni tak, aby přinášela výnos. Propachtovanou část závodu provozuje pachtýř svým jménem a na svou odpovědnost.