Banner PURLIVE

TWIN CITY změní širší centrum Bratislavy

Společnost HB REAVIS Group začíná naplňovat svůj dlouhodobý záměr výstavby komplexu TWIN CITY. Ten začal růst v Bratislavě v lokalitě Mlynské Nivy na místě výrobních hal závodu Kablo. Na uskutečnění jednoho z nejambicióznějších developerských projektů ve střední Evropě se dodavatelsky podílí PSJ prostřednictvím střediska železobetonových monolitických konstrukcí.

V létě letošního roku se rozběhla první fáze projektu TWIN CITY v podobě realizace dvou samostatných administrativních budov v jižní části území mezi ulicemi Karadžičova, Mlynské nivy a Továrenská. Oba sousední objekty budou shodně disponovat dvěma podzemními a osmi nadzemními podlažími a jejich fasády bude charakterizovat cihlový obklad. Lišit se budou tvarem svého půdorysu a rozsahem podlahové plochy, která b objektu A2 bude přesahovat 29.000 m2 a v objektu A3 bude činit více než 39.000 m2.

Jižní část TWIN CITY naváže na existující městskou zástavbu ve směru od centra a výrazně ji obohatí. „V rámci projektu chceme vybudovat parky, terasy, cyklotrasy a parkovací místa pro kola. Městskou atmosféru nové bratislavské zóně dodají drobné obchody a služby v přízemí polyfunkčních budov,“ informoval Igor Mazúch, development manažer HB REAVIS Group, který doplnil: „Vítanou proměnou projde celá Továrenská ulice, která získá charakter městského bulváru se zeleným ostrůvkem v jeho středu. Ulice bude rozšířena na 24 metrů a jsou z ní naplánovány vjezdy do podzemních garáží, které v první fázi vytvoří 670 parkovacích míst.

TWIN CITY představuje pro středisko železobetonových monolitických konstrukcí PSJ další velkou stavební výzvu a zároveň možnost navázat na nedávno dokončené zakázky pro developerskou společnost HB REAVIS Group - administrativní komplexy Metronom Business Center v Nových Butovicích a River Gardens v Karlíně. Bratislavská dodávka byla zahájena na konci září 2014 a vyžádá si denní nasazení až 200 pracovníků, přes čtyři tisíce kubíků betonu a osmiměsíční realizaci.

„Provedli jsme základovou železobetonovou desku a podkladní betony. V současné době realizujeme svislé konstrukce monolitu prvního podzemního podlaží,“ poskytl aktuální pohled na rozsáhlé bratislavské staveniště hlavní stavbyvedoucí Petr Smrž.