husqvarna

Rezidence Vrchlického v Jihlavě: moderní bydlení ve výborné lokalitě

Areál bývalých Štefánikových kasáren v Jihlavě se dočká proměny. Chátrající objekty v blízkosti středu krajského města vítaným způsobem nahradí elegantní bytový areál Rezidence Vrchlického, jehož investorem je společnost PSJ Investors CZ.

Kasárenské objekty na rohu ulic Vrchlického a 17. listopadu vojáci dávno neobývají a budovy se nacházejí ve velmi špatném technickém stavu. S jejich demolicí se počítá v listopadu letošního roku. „Zahájení vlastní výstavby předpokládáme na jaře 2018 po odstranění stávajících staveb a vyčištění pozemku,“ informoval Miroslav Fuks, tiskový mluvčí PSJ.

Projekt Rezidence Vrchlického je výsledkem několikaletých úvah a vývoje. „Jeho řešení vzešlo z řady zajímavých architektonických návrhů a v konečné podobě představuje vysoce kvalitní a promyšlený koncept moderního bydlení, jenž bude v Jihlavě jen těžko hledat obdobu. Atraktivitu projektu Rezidence Vrchlického podtrhuje jeho umístění v klidné a osvědčené lokalitě v širším centru města, s výbornou občanskou vybaveností ve svém okolí, které je lehce dostupné pěšky, hromadnou dopravou i autem. Umístnění tohoto projektu právě na takovém místě je jeho velkou výhodou, neboť řada nových objektů pro bydlení dnes vzniká v nezastavěných částech měst, většinou na jejich okraji. To je samozřejmě pro investora ekonomičtější, ale ne vždy umožňuje tento komfort, který si řada klientů uvědomí právě až v momentě svého zabydlení v novém. Realizace jakýkoliv projektů v intravilánu se nepochybně stává městotvornou. Zvlášť, když si uvědomíte, že městská zástavba by měla splňovat určitou hustotu obyvatel na metr čtvereční. Právě tím se vytváří ekonomická smysluplnost pro další investice zabezpečující vlastní infrastrukturu či prostory pro podnikání,“ upozornil Ing. Pech Jiří, předseda představenstva PSJ Investors CZ

„Naprosto jsme si vědomi i toho, že projekt svou koncepcí jednoznačně promění stávající ráz lokality, což dozajista přinese dva rozdílné pohledy, neboť se jedná o diametrální změnu. Naše prvotní úvahy byly pracovat se stávajícím objektem, jednoznačně jsme však zavrhli možnost vytěžení daného místa vytvořením nového bloku, který by nahradil hmotu kasáren. Naopak jsme se rozhodli pro koncept viladomů, s vysokou a různorodou kvalitou možností výběru vlastních bytů. Parkovací stání pro rezidenty bude umístěno v podzemní podnoži, což rezidentům domů zajistí přístup tzv. suchou nohou. Tím nezatíží okolí stojícími auty v přilehlých ulicích, které nedotváří pocit příjemného okolí, ale naopak podtrhne právě charakter jednotlivých domů, které citlivě navážou na okolní zástavbu, nenaruší ho a udrží si svůj charakter,“ doplnil objasnění koncepce Rezidence Vrchlického Jiří Pech.

V první fázi vyrostou v ulici 17. listopadu dva bytové domy, které se optimálně přizpůsobí stávající zástavbě. Nabídnou 30 bytů v široké škále od 1+kk až 4+kk s obytnou plochou od 33 do 119 metrů čtverečních. Rezidenční domy propojí v podzemním podlaží společné garáže s dostatečným počtem parkovacích stání. Zelení bohatě vybavený parter na střeše garáží vytvoří příjemné prostředí pro setkávání a odpočinek obyvatel domů.