Kobex Dressta

Nekupujte zajíce v pytli = chtějte NEMOPAS!

Průkaz o prověření typového projektu G SERVIS CZ nezávislou inspekcí nemovitostí NEMOPAS

Dodatečné zateplování stavby. Vybourání části stavby pro správné umístění oken. Sekání do zdi domu kvůli posunu elektroinstalace… Všechny tyto úpravy nám nejen znepříjemňují celou stavbu, ale také ji bohužel prodražují. A přitom jsou tak zbytečné! Stačí, když si necháte svůj projekt domu ověřit u nezávislého inspektora. Nehrozí vám pak, že koupíte zajíce v pytli!

Všichni jste se jistě setkali s možností nezávislé inspekce při nákupu již stojícího domu či bytu, kterou provádí inspektoři nemovitostí. Tito inspektoři nemovitost navštíví a jsou schopni odhalit skryté závady, které se často prodávající snaží před kupujícím schovat.

Ale jde to samé udělat ještě před stavbou? Jak to udělat už v projektu domu, abychom nekoupili tzv. zajíce v pytli?
Jednoduché řešení zní, NEMOPAS!  „Dobře udělaný projekt svoje kvality lehce prokáže, pokud je k němu vystaven NEMOPAS, tedy průkaz prověření od nezávislé inspekce nemovitostí. V průkazu NEMOPAS  je hodnoceno osm základních kategorií dle přísných kritérií, což pro majitele daného projektu znamená, že jej na stavbě nic nepřekvapí, protože projekt je pečlivě zpracován do maximálních detailů,“ vysvětluje Jiří Maňák, obchodní ředitel společnosti G SERVIS CZ, která zpracovává projekty typových domů.

A co vlastně splňuje projekt s NEMOPASEM?

„U projektu domů hodnotíme těchto osm kategorií:

  1. mechanickou odolnost a stabilitu stavby,
  2. požární bezpečnost,
  3. ochranu zdraví osob a zvířat, zdravých životních podmínek a životního prostředí,
  4. ochranu proti hluku a vibracím,
  5. bezpečnost při užívání stavby,
  6. úsporu energie a tepelnou ochranu,
  7. denní a umělé osvětlení, větrání a vytápění,
  8. proslunění,“

vysvětluje Ing. Radim Mařík, vedoucí projektu NEMOPAS, který se zabývá průzkumem staveb, odhalováním jejich poruch a navrhování sanací a pokračuje: „Pokud se u projektu objeví nějaká nesrovnalost, pak je hned s projektantem konzultována její náprava. Projekt je pak dílem nejen daného projektanta, ale také nezávislého odborníka. Což zvyšuje samotnou kvalitu projektu.“

A s jakými nedostatky se v projektech odborníci nejčastěji setkávají?

„Nejčastěji jde o špatně navrženou skladbu šikmé dřevěné střechy, kdy v oblasti dřevěné konstrukce dochází ke kondenzaci vody, která způsobuje degradaci této konstrukce. Jedinou možnou nápravou je pak její výměna. Kdyby ovšem na začátku došlo k posouzení projektu, tak k tomuto vůbec nedojde a konečný zákazník se tak vyvaruje zbytečným vícenákladům,“ doplňuje Ing. Radim Mařík.

Stejně jako ověření nemovitosti, tak i ověření projektu něco stojí. Cena ověření projektu rodinného domu se pohybuje okolo 7.620 Kč včetně DPH. Je to služba navíc, kterou drobní projektanti téměř vůbec nenabízejí.

Ověření nezávislou inspekcí NEMOPAS je u našich projektů již v jejich ceně. Zákazníkovi tak zaručujeme, že jím vybraný projekt odpovídá všem současným legislativním požadavkům, což je věc, kterou jednotliví architekti nemohou sledovat a zpracovat,“ uzavírá Jiří Maňák z G SERVIS CZ.

Je tak jen na vás zda dáte přednost ověřené kvalitě nebo budete riskovat zbytečné vícenáklady.