Cime 3 kvartal 2024

Povodí Moravy dokončilo další etapu oprav Baťova kanálu

Povodí Moravy, s. p. dokončil další etapu prací  v korytě Baťova kanálu a začal s jeho napouštěním. Oprava opevnění mezi železničním mostem a plavební komorou ve Veselí nad Moravou skončila dle naplánovaného harmonogramu a posílila bezpečnost provozu plavidel na tomto úseku. Oprava zbývajícího části tohoto úseku odstartuje v říjnu 2020.

Povodí Moravy, s. p. dokončil první etapu opravy Baťova kanálu v úseku Vnorovy – Veselí nad Moravou (ř. km 14,895 – 17,825) a opravil tak mezi plavební komorou Veselí nad Moravou a železničním mostem další úsek téměř osmdesát let starého opevnění Baťova kanálu. „Na začátku října 2019 jsme v části plavebního kanálu mezi plavebními komorami Vnorovy I. a Veselí nad Moravou Povodí Moravy, s. p. po projednání a pečlivé přípravě vypustili vodu, aby mohly proběhnout naplánované opravy. Následně jsme začali pracovat na obnově parametrů plavební dráhy, opravě a zajištění stabilizace břehů a hrází plavebního kanálu v první části dlouhé 1,3 km. Práce v korytě jsme dokončili v neděli a od pondělí jsme začali opravovaný úsek napouštět,“ popisuje opravy vodní cesty generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák.

Práce na dokončeném úseku, které přivítají s nadcházející sezónou všichni návštěvníci Baťova kanálu, zajistí bezpečnost plavebního provozu a bezstarostný průběh další hlavní plavební sezóny bez rizika omezování plavby. Každoročně se zvyšující počet návštěvníků a plavidel si totiž vybírá svou daň. „V loňském roce jsme napočítali v plavebních komorách 3431 lodí. Rozplavená zemina z břehů a hrází současně lokálně zanáší dno plavebního kanálu a tím pomístně snižuje plavební hloubku, která může vést až k omezení provozu lodní dopravy,“ proto musíme opravovat a investovat nemalé prostředky vysvětluje důvod oprav Gargulák.

Práce teď budou ještě přibližně měsíc probíhat už pouze na březích mimo koryto kanálového úseku, kdy stavaři dokončí práce na korunách hrází a následně uvedou okolní terén do původního stavu. Tyto práce plavbu už nijak neovlivní.  Opravy zahájil správce plavební cesty v říjnu 2019. Stavba navazuje na opravy předchozích úseků.

Od října letošního roku pak bude Povodí Moravy s. p. pokračovat v navazujících stavebních pracích ve směru od železničního mostu po plavební komoru Vnorovy I. „Jedná se prakticky o pokračování téže stavby, jen jsme ji rozdělili na dvě etapy tak, abychom nemuseli omezovat plavební sezónu. Po konci této hlavní plavební sezóny dojde znovu ke snížení hladiny v korytě, k  odstranění nánosů a provedení oprav opevnění lomovým kamenem na dalším úseku, který končí u hospodářského mostu ve Vnorovech. K omezení plavby však v opravovaném úseku během hlavní sezóny nedojde,“ vysvětluje ředitel závodu Střední Morava Pavel Cenek z Povodí Moravy, s. p. Náklady na obě etapy vyjdou celkem na 53 mil. Kč.

Kromě oprav opevnění dokončuje Povodí Moravy, s. p. také přípravy na zahájení hlavní turistické sezóny na Baťově kanálu. Všech třináct plavebních komor již prošlo čištěním, stejně jako jejich technologie údržbou a seřízením. Spolu s dalšími pracemi se předsezónní náklady vyšplhaly  na více než  500 tis. Kč a další téměř 2 mil. Kč stojí Povodí Moravy, s. p. každoročně jen provoz plavebních komor během plavební sezóny. 

Zatímco na rozsáhlé opravy opevnění poskytl prostředky Státní fond dopravní infrastruktury, předsezónní přípravu, řadu oprav, veškeré provozní náklady a přípravné práce financuje Povodí Moravy, s. p. z vlastních zdrojů.