husqvarna

Plánujete rekonstrukci bytu? Máme pro vás tipy, na co si dát pozor

Odhodlat se k rekonstrukci bytu není jen tak. Ať už vás pálí nemoderní design, nevhodné dispozice nebo třeba tepelná či akustická nepohoda, nejprve je třeba trochu se zamyslet a pečlivě rozplánovat, čeho a jakým způsobem vlastně chcete dosáhnout, kolik to bude stát peněz a jak dlouho to bude trvat. Na co všechno si dát pozor, než se pustíme do rekonstrukce, poradí Miloš Hutník ze společnosti Weber, Saint-Gobain.

  • Udělejte si první návrh

Obecně platí, že je nejlepší podchytit všechny aspekty rekonstrukce už v začátcích. Každá změna ve stavebním procesu totiž znamená prodloužení stavebních prací a často i zvýšené náklady. Všichni obyvatelé bytu by se proto měli zúčastnit diskuse o tom, co se od rekonstrukce očekává. Každý z nich totiž bude mít co říct k tomu, jak by měl být byt rozvržen, co v něm nemá chybět nebo třeba kde se budou skladovat věci. „Dopředu je vhodné myslet i na drobné praktické věci, jako jsou například elektrické zásuvky. Ve starých bytech jich nebývá mnoho, protože se v minulosti nepoužívalo tolik elektrospotřebičů jako dnes,” upozorňuje Miloš Hutník. Ideální je proto promyslet, kde všude budete zásuvku potřebovat.

Měli byste také zkontrolovat stav bytu a udělat si obrázek o tom, jaké změny jsou třeba a zda je vůbec možné je provést. „Dospějeme-li k tomu, že chceme také vybourat některé zdi, již v této fázi je na místě zjistit, kudy vedou rozvody plynu, elektřiny a vody, abychom je nenarušili,” dodává odborník z Weberu.

  • Spočítejte si přibližnou cenu rekonstrukce

Ve fázi plánování možná budete mít velké oči. Je však nutné zajistit i to, aby byla naplánovaná rekonstrukce v souladu s vaším rozpočtem. „Zpravidla platí, že finální částka za rekonstrukci bývá vyšší než ta, se kterou jsme počítali na začátku. Téměř vždy se objeví nějaké nenadálé výdaje,” upozorňuje Miloš Hutník.

Cena stavebních materiálů se může výrazně lišit na základě jejich typu a kvality.  Jasnější představu o cenách můžete získat na stránkách výrobců. Weber na svém webu například nabízí speciálně vyvinutý kalkulátor, jehož prostřednictvím si můžete předpokládané náklady na stavební materiály spočítat do poslední koruny.

Cena řemeslnických prací většinou bývá zhruba podobně vysoká jako částka, kterou utratíte za materiály. „Ti šikovnější z nás se mohou samozřejmě rozhodnout pro rekonstrukci svépomocí, což náklady značně ušetří. Potom je ale třeba počítat s tím, že rekonstrukce potrvá o poznání déle a bude vyžadovat velké množství času a energie,” říká odborník z Weberu.

  • Najměte si projektanta či architekta

K projektu rekonstrukce je vždy vhodné přizvat již v začátcích odborníka. Zda se bude jednat o projektanta či architekta, je na vás. Projektant je člověk se stavebním vzděláním, který se dobře vyzná v konstrukcích a materiálech a umí tyto informace předat do projektu. Architekt je odborník, který dokáže naše představy dispozičně a s citem pro design dostat do návrhu. Jeho práce by měla předcházet vlastnímu projektu. „Práce s projektantem bývá obvykle rychlejší. Na architekta se obraťte v případě, že chcete detailní řešení na míru a přejete si před započetím rekonstrukce například procházet různé varianty,” radí Miloš Hutník. Projektant či architekt vám následně vytvoří konkrétní projekt rekonstrukce, na jehož základě můžete podnikat další kroky.

  • Vyberte stavební materiál a řemeslníky

Chcete-li ušetřit, stavební materiál i řemeslníky si můžete zařídit po vlastní ose. Zabere vám to sice nějaký čas a energii, výsledná úspora se ale může vyplatit. Které stavební materiály nakoupit a v jakém množství, vám mohou poradit třeba přímo u výrobce. „Saint-Gobain má kupříkladu Centrum technické a obchodní podpory, kde zájemcům zdarma poradí a určí třeba vhodnou skladbu zateplení. Obrátit se na něj můžete i v situaci, kdy nemáte projekt rekonstrukce detailně dopracovaný. Sami zde dokážou doplnit chybějící konstrukční detaily,” doporučuje odborník z Weberu.

Shánění řemeslníků bývá někdy oříšek. Podle Miloše Hutníka se však někdy vyplatí si počkat na ty se skutečně dobrými referencemi a ideálně s doporučením od někoho, koho znáte. „Dobrý a spolehlivý řemeslník má cenu zlata. Nejlepší je samozřejmě ten s osobním doporučením, ale pokud o nikom takovém nevíme, můžeme se obrátit na některou z internetových databází. Například server NejŘemeslníci.cz nabízí přehled řemeslníků z různých odvětví s mnoha hodnoceními,” říká.

  • Zajistěte stavební dozor

Zejména nebude-li celou rekonstrukci zajišťovat jedna stavební firma (což bývá jednodušší, ale také o něco dražší), je na místě najmout si takzvaný stavební dozor. „Jeho zodpovědností je, aby byly stavební práce v souladu s projektovou dokumentací a dohlíží na případné změny v projektu,” vysvětluje Miloš Hutník. Stavební dozor mohou vykonávat lidé s vysokoškolským vzděláním stavebního či architektonického směru nebo lidé s maturitou a minimálně tříletou praxí při provádění staveb.

Nutnost kladných recenzí platí u stavebního dozoru dvojnásob. „Stavební dozor je klíčovou osobou na stavbě. Je tedy nutné vybírat jej pečlivě a zvolit erudovaného člověka s dobrými doporučeními,” radí odborník z Weberu.

  • Nezapomeňte na sousedy a svoz odpadu

Žijete-li v družstevním bytě nebo jste-li součástí společenství vlastníků jednotek, o plánované rekonstrukci je třeba informovat družstvo, potažmo sousedy. „Veškeré změny prováděné v bytech, které jsou součástí nějakého většího celku, musí být předem oznámeny,” upozorňuje Miloš Hutník. V rámci bytového domu je také třeba domluvit například kontejner na stavební suť a další odpad, který se musí po skončení rekonstrukce ekologickým způsobem zlikvidovat.

  • Zjistěte, zda potřebujete stavební povolení

Než se do rekonstrukce pustíte, je nutné ověřit, zda před jejím započetím nebudete potřebovat stavební povolení. „To je zpravidla nutné, plánujeme-li zasahovat do nosných konstrukcí domu,” upozorňuje odborník z Weberu. Stavební povolení je také vyžadováno u všech zásahů do stavební konstrukce překračujících parametry z paragrafu 103 a 104 Stavebního zákona – například těch, které mohou negativně ovlivnit požární bezpečnost stavby, či těch, které se týkají kulturních památek. Pro jistotu je vždy lepší donést projektovou dokumentaci na místně příslušný stavební úřad a zeptat se, zda stavební povolení bude vyžadováno.