husqvarna

Plánujete pronajímat svůj byt nebo dům, ale máte obavy ohledně daní?

Je důležité si uvědomit, že ať už pronajímáte byt, nebytový prostor nebo jen pozemek, vaše příjmy z těchto nájmů se bohužel nevyhnou zdanění. Podávání daňového přiznání může být poměrně matoucí. Především, pokud je to pro vás nová záležitost. Na následujících řádcích vám osvětlíme, jaké máte možnosti a na co máte nárok.

Pronájem bytu a daně

Na začátek je dobré rozlišit zda svou nemovitost pronajímáte jako fyzická osoba, nebo ji máte zapsanou v obchodním majetku. Oba případy spadají pod zákon 586/1992 Sb. Jako fyzická osoba vás však především zajímá paragraf 9. V druhém případě se řídíte podle paragrafu 7, tedy „příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti“.

Daň z příjmů pro fyzickou osobu

Pokud pronajímáte jako fyzická osoba, stěžejní pro vás bude především § 9 zákona o daních z příjmů. Tento paragraf jasně vymezuje příjmy plynoucí nejen z pronájmu nemovitostí, ale i jejich částí. Dobré je tedy zmínit, že i v případě kdy pronajímáte bytovou jednotku ve svém dvougeneračním domě, musíte příjmy přiznat a zaplatit poměrnou daň. „Příjem z pronájmu nemovitosti neuvádíte do přehledu pro zdravotní pojišťovnu ani správu sociálního zabezpečení, neboť nepodléhá platbě zdravotního ani sociálního pojištění. Pouze však v případě, že jej za vás někdo odvádí – váš zaměstnavatel nebo stát, pokud jste například student, důchodce nebo jste na mateřské či si pojištění hradíte sám jako OSVČ,“ říká Jan Večerka, zakladatel crowdfundingové platformy BrikkApp, brikkapp.cz.

Na daň z pronájmu bytu můžete uplatnit 30% paušál

Stejně jako například u příjmů z podnikání můžete ke zjištění dílčího základu daně využít paušálu, který u nemovitostí činí 30 %, nebo uplatníte skutečné výdaje. Záleží jen na vás. Pokud víte, že vás každoroční péče o nemovitost stojí spoustu peněz i času. A náklady si skutečně evidujete, pak je docela pravděpodobné, že byste uplatněním paušálu tratili a daň z nájmu bytu by vás vyšla draho.

Do skutečných výdajů si toho můžete započítat opravdu hodně:

  • poplatky realitní kanceláři
  • odpisy nemovitosti
  • úroky hypotéky na pořízení nemovitosti
  • náklady na vybavení, jako je například nábytek
  • náklady na opravu a údržbu
  • pojištění nemovitosti
  • daň z nemovitosti

Ale pozor! Při uplatňování těchto skutečných výdajů musíte být schopni prokázat oprávněnost výdajů finančnímu úřadu a to zpětně až tři roky.

Mohu uplatnit i nějaké slevy na dani?

Při danění pronájmu můžete samozřejmě uplatnit veškeré slevy na dani, na které máte nárok. Například základní daňovou slevu na poplatníka a daňová zvýhodnění na děti. Stejně tak i nezdanitelné položky.

Nemovitost je vedená jako obchodní majetek, jak je to tedy s daněmi?

Pokud je pronajímání vaší podnikatelskou činností a nemovitost máte zapsanou ve vašem obchodním majetku, pak v podstatě neposkytujete pronájem, ale ubytovací službu. Své o tom ví především ti, kteří svůj byt či byty nabízí na ubytovacích službách typu Airbnb nebo Booking. „Narozdíl od fyzických osob se v tomto případě sociální i zdravotní pojištění z příjmů hradí a v závislosti na vašem obratu případně i DPH. Uplatnit můžete opět skutečné výdaje, nebo paušál, který tentokrát činí 60 %. Pokud vám navíc hosté za ubytování budou platit v hotovosti, nevyhnete se patrně v budoucnu opět,“ říká Jan Večerka, zakladatel crowdfundingové platformy BrikkApp, brikkapp.cz.