Cime 3 kvartal 2024

Památková inspekce MK kritizuje návrh stavebního zákona

 

Praha 27. listopadu (ČTK) - Návrh stavebního zákona i v paragrafovém znění, které je nyní v připomínkovém řízení, obsahuje ustanovení ohrožující péči o kulturní dědictví. Na dnešní konferenci Obnova historických památek to řekl ředitel Památkové inspekce ministerstva kultury Martin Zídek. Jedním z nich je nedostatečně definovaná nárazníková zóna u objektů na seznam UNESCO. Nárazníková zóna má třeba zabránit výstavbě v jejich blízkosti. Údaj o tom, zda je kulturní statek zapsán na UNESCO a odkud kam vede jeho nárazníková zóna, je v aktuálním návrhu zákona právně nezávaznou informací, řekl dnes Zídek.

Léta se řeší nárazníková zóna v případě historického centra Prahy zapsaného na seznam. Praze by dokonce podle zástupců UNESCO kvůli tomu, že o zapsaný statek málo pečuje a povoluje v jeho blízkosti výškové stavby, mohl hrozit zápis na seznam památek v ohrožení.

Praha je na seznamu zapsaná jako památková rezervace a Zídek dnes připomněl, že ze 14 českých zápisů je devět zapsáno jako památková území, tedy rezervace nebo zóna, jen pět zbylých jsou jednotlivé objekty. Další problém, který Zídek v návrhu stavebního zákona spatřuje, je ten, že pojistka přezkumného řízení, tedy možnost ve druhé instanci přezkoumat rozhodnutí orgánu památkové péče, se vztahuje právě jen na jednotlivě prohlášené kulturní památky, a nikoli na historická centra měst.

Návrh nového stavebního zákona má urychlit a zjednodušit povolování staveb. Povolovací řízení u staveb by se podle nového zákona mělo ze současného průměru 5,4 roku zkrátit na rok. Zákon má od začátku projednávání řadu kritiků, kritizují ho i někteří úředníci ministerstva pro místní rozvoj (MMR), které ho předkládá. Podle kritiků nahrává developerům, popírá veřejné zájmy, jako je například ochrana přírody, a otevírá prostor pro korupci. Z hlediska péče o kulturní dědictví návrh kritizují památkáři, odborníci na kulturní dědictví, akademikové či Český národní komitét Mezinárodní rady pro památky a sídla (ICOMOS).

Odborníci upozorňují i na to, že stavební zákon by měl vznikat v koordinaci s přípravou památkového zákona, na který se čeká léta. Zídek dnes připomněl, že MK letos požádalo o vynětí nového památkového zákona z legislativního plánu a čeká na stavební zákon. Jeho předkladatel podle Zídka deklaroval, že bude respektovat tři mezinárodní úmluvy týkající se architektonického dědictví, archeologie a světového dědictví UNESCO. Ředitel Památkové inspekce MK dnes uvedl, že podle podoby návrhu zákona z letošního října tomu tak není; aktuální podobu návrhu zatím zcela neprostudoval. Ministerstvo pro místní rozvoj uvedlo, že připomínky MK se odrazily v nové verzi zákona.

Paragrafové znění však podle Zídka třeba stejně jako předchozí návrhy počítá se zavedením fikce souhlasu ve stavebním řízení, tedy pokud se příslušný úřad nevyjádří do 30 dnů, bude platit takzvaná fikce souhlasu a stavba bude povolena. Podle dřívějšího vyjádření prezidenta českého ICOMOS Václava Girsy zrušení institutu závazných stanovisek (památkářů) a podřízením památkové péče rozhodování stavebního úřadu fakticky ukončí nezávislou činnost orgánů památkové péče.