husqvarna

Obec Kačice vybudovala nový rybník, pomůže zadržet vodu a poslouží k rekreaci

Kačice (Kladensko ) 13. srpna (ČTK) - Obec Kačice vybudovala nový rybník, který bude obyvatelům sloužit k rekreaci a zároveň přispěje k zadržování vody v krajině. Náklady na vybudování dosáhly přibližně 20 milionů korun, z toho mírně přes polovinu pokryly dotace ministerstva zemědělství a krajská dotace. ČTK to dnes řekl starosta obce Libor Němeček. V sobotu 28. srpna rybník obec představí veřejnosti, pořádá u něj kulturní akci.

Obec se opatřením zlepšujícím životní prostředí věnuje dlouhodobě. Mají zde zadržovací nádrž na dešťovou vodu, zachytávají ji a zajišťují její vsakování i na dalších místech, aby z krajiny neodtékala. "Snažíme se s vodou hospodařit tak, jak o tom všichni mluvíme, ale málokdo to dělá," uvedl starosta.

Zdrojem vody pro nový rybník, který vznikl v lokalitě K Chobotu, je Loděnický potok. Stavba začala v prosinci 2019 a skončila v prosinci 2020. Následovaly ještě další úpravy, například dosazování rostlin, které mají přispět k čištění vody. Až se rostliny uchytí, plánuje vedení obce do rybníka nasadit ryby. Těsně kolem rybníka také prochází biokoridor, jehož obnově Kačice též věnuje.

Součástí naplánované kulturní akce bude zahajovací lodní bitva v podání funkčních modelů bitevních lodí, kterou bude rybník oficiálně otevřen. Připravena budou divadelní a kulturní vystoupení, chybět nebudou ani atrakce a dílničky pro děti.