Komatsu potřebu bagr

Nové evropské Develon Uptime Center v Praze

Develon, dříve Doosan Construction Equipment, oznámil, že v regionálním sídle společnosti v centru Prahy v České republice zahájil provoz svého nového servisního centra (Uptime Center) pro Evropu. Pražská pobočka je nyní spolu s dalšími pobočkami po celém světě, například v Dubaji, Ghaně, Brazílii, Severní Americe a Indonésii, součástí celosvětové sítě Develon Uptime Center (DUC) se sídlem v jihokorejském Soulu.

Hlavním cílem DUC je maximalizovat provozuschopnost strojů a zajistit, aby zařízení zákazníků fungovala efektivně a účinně. Develon chce novým centrem DUC zvýšit produktivitu zákazníků a prodejců prostřednictvím komplexního využívání digitálních servisních technologií a rychlého řešení požadavků na vzdálenou podporu.

Globální sledování digitálních zařízení

Uptime Center v podstatě slouží jako centrální uzel pro sledování stavu a dostupnosti různých digitálních zařízení. Shromažďováním dat z různých zdrojů získává Develon komplexní a vizuální přehled o klíčových systémech a funkcích strojů. To společnosti umožňuje získat přehled o fungování systémů, identifikovat potenciální problémy a operativně na ně reagovat.

DUC zákazníkům nabízí preventivní přístup, tedy aby z reaktivního režimu, kdy se problémy řeší až v okamžiku jejich vzniku, přešli na proaktivní strategii. Ta spočívá v předvídání potenciálních problémů a předcházení odstávkám strojů.

DUC vychází z pilotního projektu centra pro monitorování strojů (MMC, Machine Monitoring Center). Ten byl spuštěn v roce 2021 a na konci ledna 2024 byl oficiálně představen jako DUC s rozšířenou působností o monitoring a vzdálené služby zaměřené na zákazníky.

Zavádění nových technologií a procesů

Uptime Center představuje pro Develon nepostradatelný nástroj umožňující komplexní a vizuální přehled o klíčových systémech a funkcích strojů. Do své činnosti totiž aktivně integruje nové technologie a procesy. Pokud chceme dosáhnout vysoké míry provozuschopnosti strojů a zachovat ji, bez neustálých inovací se zkrátka neobejdeme.

Pravidelné sledování chybových kódů umožňuje Develonu provádět preventivní údržbu a předcházet případným poruchám. Údaje z analýzy oleje poskytují přehled o stavu maziv strojů a pomáhají identifikovat potenciální problémy a optimalizovat plány údržby.

Prostřednictvím analýzy údajů o údržbě lze kontrolovat stav údržby zařízení a zajistit, aby byla prováděna pravidelně a podle plánu. Tím se předejde neočekávaným poruchám. Analýzy velkých objemů dat zahrnující sledování vibrací a měření zatížení jednotlivých součástí usnadňují odhalování namáhaných míst a potenciálních závad, a tím pádem i proaktivní zásahy.

Analýza historických údajů o poruchách zase pomáhá identifikovat zákonitosti a hlavní příčiny a poskytuje informace pro vytváření strategií, jak podobným problémům do budoucna předcházet.

Mezi hlavní služby poskytované DUC patří analýza chybových kódů, simulátor VR (virtuální reality), navádění v rozšířené realitě (AR, Augmented Reality), CAN BLACK BOX* a další. Vše navíc usnadňují funkce vzdálených služeb prostřednictvím různých digitálních technologií.

* CAN BLACK BOX: Technologie pro dálkovou diagnostiku pomocí připojení k datové sběrnici CAN (Controller Area Network), vnitřní komunikační síti elektronických součástí zařízení, s telematickým systémem (TMS, Telematics System).

Pro více informací o stavebních strojích DEVELON navštivte https://eu.develon-ce.com/en/ nebo kontaktujte distributora pro ČR, společnost GARNEA a.s. na www.garnea-stavebni.cz.