husqvarna

Nové benefity pro zaměstnance v Česku: firmy dorovnávají příjmy matkám na mateřské nebo financují mateřské školky

Češi se stávají rodiči nejčastěji v létě a nejvíce dětí se dlouhodobě rodí v červenci. Například loni přišlo na svět 10 464 dětí, jak ukazují statistiky ČSÚ. Většina rodin řeší po narození dítěte výrazný propad příjmů, který je v řádu desítek procent a je spojený s odchodem matky na mateřskou a rodičovskou dovolenou. Někteří zaměstnavatelé v Česku proto začali nově zavádět neobvyklé zaměstnanecké benefity – úplnou novinkou je finanční podpora pro rodiny s nově narozenými, s adoptovanými nebo osvojenými dětmi. K dalším benefitům patří dotování mateřských školek, alternativní úvazky či práce z domova.

 

Schneider Electric vyplácí matkám na mateřské desítky tisíc korun

Společnost Schneider Electric letos zavedla v Česku ojedinělý zaměstnanecký benefit - rodinám s čerstvě narozeným dítětem vyplácí finanční podporu. „Po nástupu žen na mateřskou dovolenou dorovnáváme po dobu 12 týdnů rozdíl v příjmech mezi peněžitou pomocí v mateřství a mzdou, kterou matky standardně pobírají v zaměstnání. I když jsou ženy na mateřské (muži na rodičovské), mají čtvrt roku stejné příjmy, jaké měli při standardní docházce do zaměstnání. Každá maminka, popřípadě tatínek, si tak přijde v rámci naší finanční podpory na desítky tisíc korun,“ informuje Ida Ročňáková, personální ředitelka technologické společnosti Schneider Electric CZ, která v Česku zaměstnává přes 300 pracovníků, v Napajedlích u Zlína provozuje špičkové Vývojové centrum a v Praze má obchodní zastoupení.

 

Finanční podpora také během rodičovské dovolené

Schneider Electric vysvětluje svoji novou personální politiku následovně: „Většina zaměstnaneckých benefitů v Česku cílí na situaci, kdy už  rodič o dítě pečuje a snaží se usnadnit zejména organizaci času. My chceme dělat víc a nebojíme se do zaměstnanců investovat peníze. Jsme si vědomi, že narození, adopce či osvojení dítěte silně zasáhne rodinný rozpočet a ovlivní životní úroveň. Náš nový zaměstnanecký benefit tak pomáhá rodinám snáze se adaptovat na novu životní situaci,“ upřesňuje Ida Ročňáková, personální ředitelka společnosti Schneider Electric.

 

V případě rodičovské dovolené  je možné flexibilně nastavit dobu trvání a partneři se mohou na rodičovské vystřídat. „My jsme se rozhodli dorovnávat po dobu 2 týdnů výši příjmu, abychom jim poskytli čas, kdy své partnerce či partnerovi mohou být nablízku a pomoci s péčí o dítě. K dalším benefitům patří různé typy alternativních pracovních úvazků, například sanitární volno nebo dvoutýdenní volno bez náhrady mzdy v době letních prázdnin u zaměstnanců pečujících o dítě do 10 let,“ dodává Ida Ročňáková, personální ředitelka společnosti Schneider Electric.

 

E.ON dotuje rodičům mateřské školky

Také energetická společnost E.ON Česká republika vytváří matkám na mateřské a rodičovské dovolené co nejlepší podmínky, které jim umožní zůstat profesně aktivní a skloubit mateřství i práci. „Udržujeme s nimi kontakt a během mateřské i rodičovské dovolené je podporujeme například sociálním účtem, který jim zůstává k dispozici. Tam, kde to umožňují provozní podmínky, nabízíme maminkám pečujícím o mladší děti home-office nebo zkrácené úvazky a pružnou pracovní dobu. Současně máme nasmlouvané partnerské mateřské školy v Brně a Českých Budějovicích, jejichž školné významně dotujeme,“ říká Simona Justinová, vedoucí zaměstnaneckého oddělení E.ON Česká republika.

 

Globus nabízí flexibilní pracovní dobu podle potřeb matek

I v hypermarketech se snaží vyjít rodičům vstříc. „Potřeby maminek na mateřské dovolené vnímáme velmi senzitivně, a protože se většinou liší případ od případu, jsme otevřeni flexibilnímu nastavení podle zájmu a potřeb rodin. Pokud maminky pracují přímo v hypermarketech a nechtějí zůstat na mateřské dovolené dlouho, snažíme se jejich pracovní směny nastavit podle režimu péče o dítě. Maminky na Koordinaci zase oceňují zkrácené pracovní úvazky tak, aby mohly pokračovat ve své práci střídavě doma a v zaměstnání a přitom zvládly i péči o miminko,“ říká Rita Gabrielová, mluvčí hypermarketů Globus.

 

Odhady na výchovu a výživu dítěte: 1,5 milionu korun

Odhady na výchovu a výživu dítěte v Česku se podle ministerstva práce pohybují kolem 1,5 milionu korun. Na rodičovské dovolené zůstává dva až čtyři roky kolem 300 tisíc žen. Jak ukazuje psychologický průzkum mateřství Masarykovy univerzity, zásadním stimulem pro matky na rodičovské dovolené pro návrat do zaměstnání nejsou jen kariérní důvody, ale snaha ženy o zlepšení finanční situace, odpočinek a touha po vlastní seberealizaci.