Cime 3 kvartal 2024

Nová linka čistírny vod na Císařském ostrově zahájí provoz

Praha 13. září (ČTK) - Zhruba po třech letech výstavby vstoupí ve středu 19. září do zkušebního provozu nová linka Ústřední čistírny odpadních vod (ÚČOV) na Císařském ostrově. Stavba měla původně vyjít na 5,8 miliardy korun, nakonec se prodražila o zhruba 300 milionů. Je součástí celkové přestavby ÚČOV, která má celkově vyjít na více než deset miliard korun a v rámci které se bude modernizovat stará vodní linka a technologie nakládání s kaly. Městu se nepodařilo zajistit financování z evropských fondů a celou modernizaci platí samo.

Stávající vodní linka, čistící pražské odpadní vody, nesplňuje ekologické požadavky české ani evropské legislativy. Funguje tak na základě výjimky, bez které by městu hrozily vysoké finanční sankce ze strany EU. Příprava stavby nové linky, která využívá moderní technologie a potřebné limity splňuje, začala v roce 2004. V roce 2011 město vybralo v tendru dodavatele - sdružení firem SMP CZ, Hochtief CZ, Degremont, WTE Wassertechnik. Se samotnou stavbou se začalo v říjnu roku 2015. Stavbu má na starosti městská Pražská vodohospodářská společnost (PVS).

Během zhruba tříměsíčního provozu se v nové lince vypěstují bakterie, které se pro čištění vody využívají. Následovat bude roční zkušební provoz, kdy se bude testovat, jestli nové zařízení odpovídá stanoveným parametrům.

Podle města jsou důvodem zdražení stavby o téměř 300 milionů korun vícepráce vzniklé v důsledku povodní 2013 a následné nutnosti rozšířit protipovodňovou ochranu z původní pětileté na dvacetiletou vodu. To požadovala pojišťovna, která jinak nebyla ochotna novou stavbu pojistit.

Město původně počítalo s tím, že velkou část nákladů pokryje z evropských fondů. Evropským institucím se nicméně nelíbila smlouva, kterou má Praha do roku 2028 uzavřenou s firmou PVK, která nyní čistírnu provozuje. Město tak evropské peníze nezískalo ani v programovém období 2007 - 2013, ani v současném období 2014 - 2020. Stavbu hradí ze svého rozpočtu a z poplatků za vodné a stočné.

Vedení Prahy nedávno schválilo, že od francouzské Veolie odkoupí PVK, která má kromě ÚČOV pronajatou i celou pražskou vodovodní síť. Zatím se obě strany domluvily na odkupu 49 procent firmy, který by měl být dokončen příští týden. O odkupu zbylých 51 procent chce město dále jednat. Provoz nové linky bude do konce roku 2019 v rámci zkušebního provozu nadále zajišťovat PVK, poté chce město provoz převést na PVS.

Nová linka je prvním a největším krokem celkové modernizace ÚČOV. Zhruba v roce 2021 by podle PVS měla začít modernizace staré vodní linky, která by se měla dostat na podobnou úroveň technologií jako ta nová. Po roce 2024 také začne modernizace nakládání s kaly, které při čištění vznikají.

Čistírna vod na Císařském ostrově slouží od roku 1966. V 80. a 90. letech byla rekonstruována, čímž se navýšila její kapacita.