Cime 3 kvartal 2024

Nemovitosti 2019. Praha patří pro investory mezi dvacítku nejatraktivnějším měst Evropy

Praha se z pohledu velkých investorů dostala na úroveň vyspělých západoevropských velkoměst – ceny nemovitostí jsou vysoké a výnosy nízké. Investoři neusilují o navýšení zisků, mají zájem o bezpečné investice.

 

Podle průzkumu Emerging Trends in Real Estate: Europe 2019 poradenské společnosti PwC se investoři na realitním trhu zaměří primárně na hledání bezpečných investic, které budou generovat stabilní příjem. Kromě dlouhodobé udržitelnosti je stále větší důraz kladen na environmentální aspekt a společenskou hodnotu.

 

Lisabon evropskou jedničkou, Praha na 17. příčce

Praha zaznamenala skvělý výsledek a 17. pozice na evropském žebříčku je velmi prestižní umístění. Česká metropole tak za sebou nechala mnoho zvučných evropských měst, jako například Curych, Stockholm nebo Milán a v regionu střední a východní Evropy je vůbec nejlépe hodnoceným městem.

 

V uplynulých letech prošlo vnímání Prahy zřetelnou transformací a status českého hlavního města jako „rozvojového trhu“ se postupně vytratil. „Investoři začínají přemýšlet o Praze ne příliš odlišně od západoevropských trhů,“ říká Richard Jones, poradce pro trh z nemovitostmi PwC. „Ceny nemovitostí sice dosahují téměř svého maxima, ale zároveň je tu mnoho atraktivních příležitostí pro akvizice.“

 

Středoevropští investoři popisují Prahu jako „solidní, významný trh“, kde „ceny jsou vysoké a výnosy nízké“. Nejvyšší výnosy z pronájmu maloobchodních prostor dosahují 3,5 %, zatímco výnosy za kancelářské prostory se ustálily na 5 % a méně.

 

Stabilitu trhu potvrzují i makroekonomické indikátory. I přes zpomalení se očekává, že růst české ekonomiky bude v roce 2019 dosahovat hodnoty kolem 2,5 % a míra nezaměstnanosti v ČR je podle aktuálních údajů Eurostatu 1,9 %, a je tedy vůbec nejnižší v celé EU.

 

Žebříček atraktivity velkých evropských měst z hlediska perspektivních investičních a developerských příležitostí letos vede Lisabon. Vzhledem k tomu, že některé z hlavních evropských realitních trhů jsou považovány za „přehřáté“, pozornost se přesouvá na menší, dynamická města.

 

Letošním vítězem je Lisabon, který oproti loňskému roku poskočil o 10 míst na první příčku. Atraktivitu Lisabonu si respondenti spojují především s „kvalitou života“ a „pozitivním“ vedením města. Portugalská ekonomika zdravě roste a její hlavní město je dnes mezinárodní destinací pro firemní klientelu, investory i turisty.

 

Není překvapením, že na prvních místech v roce 2019 stále figurují německá města.

 

Realitní trh se výrazně mění

V souladu s trendem několika posledních let je pro investory prvořadým zájmem dostupnost vhodných aktiv, jak uvádí více než dvě třetiny respondentů. Téměř polovina respondentů průzkumu očekává, že dostupnost vhodných aktiv se v příštích pěti letech zhorší.

 

To je hlavním důvodem trvalé přitažlivosti evropských nemovitostí v celosvětovém kontextu. Vzhledem k nízkým výnosům jsou však investoři nuceni přemýšlet jinak, než v uplynulých letech, a hledat nové způsoby zhodnocení kapitálu. Někteří se rozhodli přesunout do alternativních nebo specializovaných oblastí, jako je například ubytování pro studenty.  Jiní se zaměřili na nemovitosti s vysokou přidanou hodnotou, zvolili tzv. „build-to-core“ strategii nebo se pustili do developerských projektů. Z hlediska sektorů, které mají nejlepší potenciál pro investice a rozvoj, je podle respondentů šest z deseti nejlepších určitou formou rezidenčního projektu.

 

„Někteří investoři stále vnímají evropské nemovitosti jako jistou formu udržení kapitálu. Nejde jim o navýšení zisků, mají zájem o bezpečné investice,” vysvětluje Richard Jones.

 

Sociální nerovnost a cenová dostupnost bydlení

Více než polovina respondentů průzkumu je znepokojena cenovou dostupností bydlení a situaci vnímá jako významné sociální téma roku 2019. Ve střednědobém horizontu bude dostupné bydlení pro evropský realitní trh jeden z největších problémů, protože bude určovat politickou agendu v celé Evropě.

 

Česká republika v tomto ohledu není výjimkou, situace s dostupným bydlením je kritická v celém regionu. „Každé velké evropské město má stejný problém: nedostatek dostupného bydlení, nedostatek sociálního bydlení a nedostatek péče o seniory... A ten problém se neustále zhoršuje,“ doplňuje Jones.

 

Nově definované hodnoty

Téměř 60 % respondentů se domnívá, že průmysl směřuje k využití širšího spektra nefinančních metrik, které budou rozhodující pro stanovení hodnoty nemovitostí i realitních firem. Polovina oslovených expertů pak souhlasí s tím, že nefinanční metriky jsou stále důležitější při měření výnosů (nesouhlasí jen 18 %). Firmy tak reagují na potřeby zákazníků a obecnou změnu ve společnosti – ten, kdo se zaměřuje pouze na zisk, brzy ztratí konkurenceschopnost.

 

Řada dotazovaných investorů se pokouší měřit environmentální, sociální a korporátní faktory. Tento způsob hodnocení je však zatím stále v začátcích, jelikož neexistují mezinárodně schválené standardy pro měření společenských dopadů investic.

 

Zdravý životní styl a spokojení nájemníci

Ještě nedávno by myšlenka na propagaci zdravého životního stylu v souvislosti s realitním trhem byla odmítnuta jako irelevantní, avšak dnes se téměř polovina respondentů domnívá, že tento aspekt bude mít v následujících pěti letech mírný dopad na strategie a celých 43 % je přesvědčeno, že dopad bude významný.

 

Výsledky průzkumu ukázaly, že zdravý životní styl a spokojenost budou mít na realitní trh stejně významný vliv, jako dnes mají dlouhodobá udržitelnost a energetická účinnost.

 

Nájemníci stále častěji očekávají i větší míru flexibility, aby mohli pružněji reagovat na potřeby svých zaměstnanců. To vyžaduje intenzivnější správu aktiv a investice. „Nákupy nemovitostí, kdy nový majitel 20 let nemusel dělat vůbec nic, jsou dávno pryč,“ dodává Jones.

 

 

 

2019

2018

1

Lisabon

Berlín

2

Berlín

= Kodaň

= Frankfurt

3

Dublin

 

4

Madrid

Mnichov

5

Frankfurt

Madrid

6

Amsterdam

Hamburk

7

Hamburk

Dublin

8

Helsinky

Stockholm

9

Vídeň

Luxemburg

10

Mnichov

Amsterdam

17

Praha

 

O průzkumu

Průzkum PwC s názvem „Emerging Trends in Real Estate: Europe 2019“ zjišťoval informace od 885 respondentů z 22 evropských zemí.