husqvarna

Metrostav uvedl kompletní biologickou část žďárské ČOV do zkušebního provozu

Pokud vám připadá, že Sázava je po proudu od Žďáru nějaká čistší, může to být i tím, že kompletní biologická část místní čistírny odpadních vod byla uvedena do zkušebního provozu. Stavbaři Metrostavu se museli popasovat s požadavkem investora, aby modernizace a intenzifikace neomezila čištění splaškových vod. Nejprve tedy vybudovali novou biologickou linku a až po přepojení potrubí zrealizovali druhou linku, která vznikla z té původní. Díky dobré komunikaci a součinnosti s provozovatelem a investorem však zároveň stihli i modernizaci kompletního hrubého čištění a plynového hospodářství, která měla být dokončena dle projektu až v závěru roku.

„Nechci to zakřiknout, ale zatím to vypadá, že bychom mohli dokončit zakázku s podstatným předstihem. Klíčové prvky plynového hospodářství jsme předali o půl roku dříve a zbývá nám dodělat už jen komunikace a kalové hospodářství. Využití kalů k výrobě elektřiny a tepla tak bude moci investor rozběhnout nejspíš už v září letošního roku,“ říká Tomáš Kříž, vedoucí projektu z Metrostavu a dodává: „Přitom právě tato část zakázky nás nejvíce potrápila. Stávající vyhnívací nádrž při zkouškách plynotěsnosti vykazovala značné úniky a oproti předpokladům jsme museli realizovat nové technologické prostupy, vybudovat nový strop a provést několik injektáží.“

Modernizace a intenzifikace čistírny odpadních vod v Hamrech nad Sázavou začala už před dvěma lety. Celý projekt se skládá ze čtyř částí: hrubého čištění, dvou biologických linek, plynového hospodářství a kalového hospodářství. První rok zabrala výstavba nové biologické linky, druhý rekonstrukce linky původní, která kromě kompletní výměny technologie a provedení sanací nádrží zahrnovala i výstavbu nové dosazovací nádrže.

Cílem investice je snížit znečištění Sázavy a díky navýšení kapacity ČOV umožnit další rozvoj Žďárska. Díky významné modernizaci čistících technologií si čistírna poradí i s agresivní chemií z domácích praček a myček. To je v lokalitě obzvláště důležité, protože areál se nachází nedaleko pramene Sázavy. Intenzifikace dále navýší množství čištěných odpadních vod o 10 % a kapacitu téměř o 15 %. To umožní napojení nových obyvatel v rozvíjejících se obcích Počítky, Vysoké či Hamry nad Sázavou.

ČOV funguje na principu několikastupňového čištění a filtrování. Hned na začátku je lapák štěrku, automatické česle a lapák písku na eliminaci hrubých nečistot. Následně čerpadla přemístí splašky do usazovací nádrže, kde se jímá primární kal. V dalším kroku se odstředí voda a zahuštěný zbytek materiálu směřuje do vyhnívací nádrže. Tak končí hrubé přečištění a svrchní vody směřují do biologických linek. V aktivačních nádržích už pracují mikroorganismy, které jsou schopny z vody odstranit organické látky, dusík a fosfor. Sekundární kal vznikající v dosazovacích nádržích po zahuštění opět směřuje do vyhnívací nádrže. Čistá voda míří do Sázavy.

Paralelně ve vyhnívací nádrži startuje energetická část provozu. Plyn jímaný z vyhnívací nádrže putuje do plynojemu a potom do kotelny, kde z něj kogenerační jednotka vyrábí teplo a elektřinu. Zatímco teplo se využívá zejména na vyhřívání vyhnívací nádrže, elektřina je využita na provoz ČOV.

„Intenzifikace ČOV Žďár nad Sázavou je pro SVK Žďarsko jeden z největších projektů. Postupným napojováním dalších lokalit nabývá provoz významu v celém regionu.  Sloužit bude více obyvatelům, ale projeví se to především v kvalitě čištění odpadních vod. Je radost vidět realizovat tak dlouho připravovanou stavbu, která se blíží do svého závěru,“ sdělila Dagmar Zvěřinová, představitelka SVK Žďársko.

Podle projektu by měla být celá stavba včetně nově provedených komunikací dokončena až na začátku roku 2025, vývoj stavby však dává tušit, že se tak stane již o několik měsíců dříve. ČOV u Žďáru nad Sázavou pochází z 60. let a v 90. letech prošla první rekonstrukcí. Aktuální investici ve výši přes 300 milionů korun z poloviny pokrývá dotace ze Státního fondu životního prostředí. Investorem projektu je Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko.

Společnost Metrostav má s rekonstrukcemi, modernizacemi a dalšími úpravami čistíren odpadních vod bohaté zkušenosti. V posledních letech úspěšně realizovala desítky projektů v mnoha různých lokalitách, například ve Staré Pace, Pelhřimově, Mnichovicích či v Praze-Ruzyni.

Zdroj: Metrostav a.s.