Cime 3 kvartal 2024

Zodpovědný přístup společnosti LASSELSBERGER pomáhá „rozsvítit“ Prahu

Díky zapojení společnosti LASSELSBERGER do systému třídění a recyklace obalových odpadů EKO-KOM bylo za rok 2015 uspořeno takové množství energie, které např. spotřebuje hlavní město Praha na veřejné osvětlení za 28 dnů. I tak se dá vyčíslit a materializovat zodpovědný přístup společnosti LASSELSBERGER, tradičního výrobce českých keramických obkladů a dlažeb RAKO.

 

Podíl společnosti Lasselsberger na celkovém snížení produkce skleníkových plynů činí 639 tun CO2, což odpovídá emisím CO2 vyprodukovaným 300 osobními automobily střední třídy za rok jejich provozu. Úspora
energie ve výši 14 365 GJ energie by tak dokázala „rozsvítit“ Prahu na již zmíněný  bezmála měsíc.

 mophzwrqyi9dq2vuef79.jpg

Svou finanční účastí na systému EKO-KOM dále pomohla společnost Lasselsberger zajistit zpětný odběr a recyklaci 762 tun obalových odpadů, které naplnily 348 svozových automobilů.

 „Velmi dobře si uvědomujeme zodpovědnost za obaly, které uvádíme na trh, a je pro nás prioritou, aby se obaly, které dosloužily, dále vytřídily a následně recyklovaly,“ říká Petr Machoň, ředitel marketingu značky RAKO. „Naší účastí na systému EKO-KOM jsme přispěli k zajištění ročního provozu a obsluhy 518 barevných kontejnerů na tříděný odpad. Přispěli jsme tak ke zlepšení dostupnosti třídění odpadů – aktuálně mají obyvatelé ČR možnost třídit odpady již do více než 272 000 barevných kontejnerů. Na jedno třídící místo tak v průměru připadá pouze 131 obyvatel.“

 3u270rqxxltd4gta72br.jpg

Hora vytříděného odpadu jako Říp

Za uplynulých 15 let vytřídili obyvatelé ČR doslova horu odpadů - osm milionů tun vytříděného a recyklovaného odpadu odpovídá svým objemem právě památné hoře Říp. V roce 2015 dosáhla celková míra recyklace odpadů z obalů 76 % všech prodaných obalů. Pro jednotlivé materiály byla recyklace následující: papír 90 %, sklo 75 %, plasty 69 %, kovy 55 % a nápojové kartony 22 %. Díky tomu se neuložilo na skládky více než 700 tisíc tun obalových odpadů - takové množství odpadu by naplnilo vlak dlouhý přes 2 000 kilometrů! Že český systém třídění a recyklace obalových odpadů patří k nejúspěšnějším v rámci Evropy, potvrzují i odborné studie.

 

V roce 2015 se třídění odpadů účastnilo 72 % populace ČR a průměrná výtěžnost tříděného sběru dosahuje 54 kg/obyv./rok. Díky zodpovědnému přístupu společností jako Lasselsberger a spolupráci obcí je třídění odpadů pohodlně̌ dostupné 99 % obyvatel České republiky. Kvalita této služby odpovídá nejvyšším standardům v EU, obyvatelé mají k dispozici 272 429 barevných kontejnerů na tříděný odpad.

 

Díky systému EKO-KOM a se v roce 2015 snížily emise skleníkových plynů o 1 023 571 tun CO2 a uspořilo se tak 22 965 829 GJ energie. Jen pro představu - takové množství energie spotřebují za rok všechny domácnosti jednoho kraje, který svou velikostí odpovídá Zlínskému kraji.