Komatsu potřebu bagr

Wavin pomáhá snižovat ztráty vody na vodovodní síti

Společnost Wavin, přední světový výrobce plastových potrubních systémů, pomáhá modernizovat vodovodní sítě, čímž přispívá ke snižování ztrát vody během její cesty z vodárny do domácností. Pravidelný monitoring stávajících páteřních rozvodů a jejich sanace s pomocí moderních materiálů s vysokou odolností a dlouhou životností umožnily za posledních 25 let snížit ztráty vody na polovinu. Česká republika tak s 15,8 procenty patří v Evropě k zemím s nejnižšími ztrátami, Evropský průměr se pohybuje okolo 23 procent*. 

Zatímco ještě v 90. letech se kvůli netěsným spojům či prasklinám na potrubí po cestě z vodárny do domácností ztratily tři a půl litru z deseti, dnes ztráta činí pouhý litr. „České obce si problémy, které přináší zastaralé a často i poškozené vodovodní potrubí, uvědomují a dlouhodobě do obnovy vodovodní a odpadní sítě investují. Dle našeho průzkumu, který jsme realizovali mezi českými starostkami a starosty, považují dvě třetiny obcí obnovu této infrastruktury za urgentní a ve svých rozpočtech na modernizaci vodovodní sítě pravidelně vyčleňují miliony korun,“ říká David Penc, marketingový ředitel společnosti Wavin Czechia. Tento dodavatel moderních plastových potrubních systémů se podílí na mnoha těchto projektech napříč celou Českou republikou.

Významných úspěchů zaznamenaly jeho materiály například v Ostravě, kde v roce 1995 činila ztráta vody plných 36,79 %. Dnes je to díky obnově vodovodní sítě již jen 10,2 %. Dopady na krajinu a společnost jsou obrovské. Oproti roku 1995 činí úspora vody 15,04 milionů m³ ročně. Pro představu, toto množství ušetřené vody představuje zhruba 6000 olympijských bazénů, nebo devítinásobek roční spotřeby piva v Česku.  

Vývoj ztráty vody na vodovodní síti v Ostravě

201020152019
délka sítě 1 015 km1 065 km1 066 km
ztráty vody16,9 %12,1 %10,2 %

zdroj: Ostravské vodárny a kanalizace

„Modernizace vodovodního řádu není jen o instalaci kvalitního potrubí z nových materiálů, jako je odolnější a trvanlivější plast s životností přes 50 let, ale například i o nasazení čidel, která monitorují tlak a průtok vody a umožňují včasný zásah a opravu,“ vysvětluje David Penc. Pro jednodušší instalace se využívá osvědčené PE potrubí a tvarovky, pro náročnější projekty, kde jsou kladeny požadavky na maximální bezpečnost a odolnost, je doporučováno třívrstvé potrubí z materiálu PE 100-RC Wavin TS DOQ.  Stále větší popularitu pak získává i bezvýkopová technologie Compact Pipe, jejímž principem je zatažení nového potrubí z materiálu PE 100 RC do potrubí původního. Výsledkem je staticky nezávislé a silné potrubí, které má kvalitu a životnost potrubí nového. Původní potrubí navíc slouží jako ochranná vrstva a zvyšuje tlakovou odolnost nového potrubí. Tato metoda vyžaduje jen malé montážní výkopy, a proto je vhodná zejména ve městech a v kulturních krajinách. Využita byla jak na Ostravsku, tak například i při oceňovaném projektu Zkapacitnění prameniště Hulín včetně přivaděče surové vody.

*Podle posledních údajů Evropské federace národních vodohospodářských sdružení (EurEau) má v rámci EU nižší ztráty než Česko pouze Německo, Dánsko a Nizozemsko. 

O společnosti Wavin

Společnost Wavin je přední světový výrobce a dodavatel plastových potrubních systémů pro rozvody vody a topení. Více informací naleznete na www.wavin.cz.