Komatsu potřebu bagr

Výstavba nové válcovny Fatry slibuje bezodpadovou výrobu podlahovin a práci pro více než 100 lidí


Společnost Fatra, a.s
pokračuje v realizaci výstavby nové válcovny v celkové hodnotě 1,4 miliardy korun. Některé budovy budou brzy uvedeny do provozu. Fatra  již nyní dokončuje některé technologické celky.

 

Současná instalace pomocných technologií zajišťujících převíjení a balení hydroizolačních fólií navazuje na recyklační linku, která je už v provozu a je určena pro zpracování odpadů z výroby střešních hydroizolačních fólií a všech typů podlahových krytin.

 

Právě technologické zpracování a výroba podlahových krytin společně s recyklační linkou vytvoří v nové válcovně bezodpadovou výrobu podlahových krytin. Navíc nová recyklační linka je technologicky vyspělejší než dvě stávající. Během výroby polotovarů podlahových krytin a střešních fólií bude navíc souběžně docházet k soustavnému zpracovávání odpadu přímo ve výrobní hale.

 

Výstavbou nové válcovny dojde nejen ke zvýšení výrobních kapacit, ale také těch skladovacích. Již nyní jsou v užívání skladovací prostory s moderními posuvnými regály, které byly dokončeny v první polovině roku 2018. Fatra tak postupně naplňuje vizi stát se moderní automatizovanou firmou fungující na principech průmyslu 4.0. Nově vystavěná válcovna se svými jednotlivými prvky bude znamenat modernizaci a zároveň technologicky vyspělé pracoviště pro více než 100 nových zaměstnanců. Půjde zejména o technické a dělnické pozice zajišťující plynulou výrobu a odbyt produkce nejen na tuzemské, ale i zahraniční trhy.

 

Další technologické celky společnost plánuje postupně zprovoznit do konce roku 2019. Tento projekt by měl nejen zajistit nové pracovní příležitosti, ale také zvýšení celkového obratu ze současných 3,8 až na 5 miliard korun. Tento růst by měly zajistit zejména podlahové krytiny v podobě rolí a LVT dílců a hydroizolační fólie. Podlahoviny v rolích se díky novým technologiím budou vyrábět v šíři dva metry, čímž se firma stane plně konkurenceschopnou na mezinárodním poli.
V plném provozu by nová válcovna měla být ke konci roku 2019.

 

Projekt zahrnuje výrobní a skladové haly o celkové výměře cca 4500 m2, venkovní plochy o rozloze 5500 m2 a vybudování vnitřní betonové komunikace v areálu včetně výstavby nové vrátnice. Ve Fatře tedy vznikne moderní výrobní zóna s výkonnější bezodpadovou výrobou, propojená s IT systémy a řízenou spotřebou energií.