SINCLAIR

Sedm věcí, které je dobré vědět o zateplení

Kvalitním zateplením nemovitosti lze ušetřit 50-70 procent nákladů na vytápění. Včetně klimatizace, jejíž provoz v porovnání s vytápěním bývá až třikrát náročnější na energie. Přestože většina veřejnosti si čím dál tím více uvědomuje výhody zateplení, stále s ním jsou spojeny i nepravdivé mýty. Sdružení EPS ČR informuje o sedmi nejrozšířenějších.


Mýtus první: Deset centimetrů izolace stačí


Nestačí. V případě klasického bílého pěnového polystyrenu platí jednoduchá úměra „čím více, tím lépe“. V současnosti se volí nejčastěji izolace o tloušťce 15 až 20 cm. Větší uplatnění si nachází i šedý pěnový polystyren s lepšími izolačními vlastnostmi. Náklady na izolační materiál tvoří jen desetinu celkových nákladů kompletní fasády. Uvažovat o tloušťce izolace menší než 10 cm je podle odborníků finančně nezodpovědné a nedosáhne se tím požadovaných očekávání.


Mýtus druhý: Polystyren v konstrukcích po čase „mizí“


Stávalo se v počátcích využívání před desítkami let, pokud byl aplikován s lepidly obsahujícími organická rozpouštědla. Při správné aplikaci je pěnový polystyren vysoce odolný a životnost dosahuje nejméně 50 let.


Mýtus třetí: Po zateplení se konstrukce stáhne a dům „nedýchá“


K výměně vzduchu dochází v 95 % pomocí spár v konstrukcích, netěsněním oken, dveří, ventilátorů a digestoří. Vnitřní konstrukce i po zateplení samozřejmě i nadále reaguje na změny vlhkosti vnitřního vzduchu - dům „dýchá“. Snižuje se kondenzace vodní páry uvnitř nemovitosti a nedochází tak k tvorbě plísní.


Mýtus čtvrtý: Zateplení zvýší kondenzaci vodních par, vznikají plísně


Právě naopak! Vnější zateplení výrazně snižuje kondenzaci vodní páry uvnitř konstrukce. Teplota obvodových stěn zevnitř je vyšší a vzdaluje se od teploty rosného bodu. Zateplení tak brání vzniku plísní. Pokud se plíseň objeví, není to zapříčiněno zateplením, nýbrž špatným utěsněním spár u oken a dveří či nezateplením výrazných tepelných mostů v konstrukci.


Mýtus pátý: Zateplení zvládnu sám

Přestože je o Češích známo, že jsou národem kutilů a mají zlaté ruce, neměli by v případě zateplovacích systémů přecenit své síly a zejména časové možnosti. Kvalitního dodavatele zateplovacích prací si lze ověřit například podle referencí. Neměli bychom se proto spoléhat pouze na cenu, ale dbát musíme i na kvalitu izolačního materiálu. Pokud se navíc do zateplení pustí člověk sám, nelze zaručit životnost provedených prací. Případné opravy se pak mohou velmi prodražit.


Mýtus šestý: Zateplili jsme před 15 roky, to stačí


Zateplení staré 20 let a více let by sice vydrželo, ale problémy začíná mít stále větší počet domů zateplených začátkem 90. let. Tehdy se zateplovalo tloušťkou 5 cm, což je méně než třetina dnes standardní používané tloušťky. Z pohledu doporučených hodnot a možných energetických úspor je pěticentimetrová izolace zcela nedostatečná. Výhledy evropské legislativy navíc ukazují na přísné požadavky na energeticky nenáročné budovy po roce 2020. Izolace, kterou byla nemovitost zateplena před 20 lety, nemusí a za několik let nejspíše nebude stačit.


Mýtus sedmý: Náš dům není panelák, zateplit nepotřebujeme

Rozhodujícím faktorem pro volbu zateplení není to, jestli se jedná o panelák či rodinný dům, ale stav nemovitosti (stáří, spotřeba energie apod.). Ztráty prostupem tepla u obvodových stěn nezatepleného rodinného domu jsou zhruba 30 %. Okny uniká okolo 20 % tepla a přibližně stejné množství tepla unikne větráním. Střechou běžně ztrácíme asi 20 % tepla. Zateplených rodinných domů v ČR je necelých 200 tisíc, tedy zhruba 11 procent. Polovina z toho je navíc zateplena špatně. Motivovat k zateplení má dotační program Nová zelená úsporám, který nabízí více než 500 000 korun na výstavbu nového rodinného domu nebo až 55 procent výdajů na zateplení. Stát připravil pro žadatele dohromady 1,9 miliardy korun. Zažádat je však nutné nejpozději do podzimu.