Cime 3 kvartal 2024

Sanace zdiva poškozeného vlhkostí a vodorozpustnými solemi – Sanační omítkové systémy PCI

Stavby kolem nás jsou neustále namáhány vlhkostí, která pochází z nejrůznějších zdrojů. Déšť stékající po fasádě, ostřikující voda v oblasti soklu nebo říms, povrchová voda, která po terénu stéká k objektu, či vlhkost pronikající ze země.

Často se pak setkáváme s poruchami a problémy, které tato vlhkost způsobuje. Od vlhkých map, až po růst řas a plísní. Mokré zdivo zároveň špatně izoluje proti chladu, což se podepíše na zvýšených nákladech na vytápění.

 groukx5qstlbvxo7acfw.jpg

Voda nám současně vnáší do objektu soli, které jsou rozpustné ve vodě a společně s ní se dostávají do objektu. Tyto soli jsou pak jedním z hlavních viníků degradací povrchových vrstev. Společně s vodou se dostávají až k povrchu stěn. Voda se postupně odpaří, ale soli na povrchu zůstavají a následně krystalizují. Krystalizací mnohonásobně nabývají na objemu, čímž způsobují odlupování a odpadávání maleb, omítek a někdy i samotného nosného zdiva.

 i7akp4qa5y7yu5up2xvh.jpg

Naší prioritou by tedy mělo být, udržet vlhkost mimo objekty. K tomu slouží celá řada hydroizolačních opatření (hydroizolační stěrky, injektáže proti vzlínající vlhkosti, sanační omítky apod.). Často je však nutné tato opatření vzájemně zkombinovat a provázat, abychom dosáhli stoprocentní spolehlivosti.

PCI jako technologická jednička na trhu nabízí ucelená sytémová řešení pro sanaci staveb, ať už se jedná o malý rodinný domek či historicky ceněnou stavbu.

Tým našich odborných poradců ve spolupráci s laboratoří provede odběr vzorků ze stavby a vyhodnotí množství vlhkosti a vodorozpustných solí. Následně navrhne optimální způsob sanace objektu zohledňující jak stávající stav, tak i budoucí využití.

Každý objekt je zcela jedinečný a je nutné k němu přistupovat zcela individuálně. Vždy je třeba zvolit takovou metodu, abychom tyto často hodnotné stavby zachovali pro další generace.

 

Systémová řešení PCI:

  • sanační omítkové systémy
  • živičné hydroizolační stěrky                                
  • minerální hydroizolační stěrky
  • injektáže proti vzlínající vlhkosti

 

Sanační omítkové systémy

Jedním z nejčastěji používaných řešení pro zamezení projevu poškození konstrukcí je aplikace sanačních omítek.

Pojem sanační omítka se začal objevovat již v šedesátých letech minulého století, především v Německu. Od té doby došlo v této oblasti k velkému vývoji. Od prvotních směsí připravovaných především na staveništi, až po dnešní moderní materiály podléhající neustálé kontrole a současně splňující řadu požadavků a směrnic.

 5641lzp2oww12zo1h4tz.jpg

Jak to funguje?

Převážná většina dnešních sanačních omítek je založená na principu otevřené pórovitosti a hydrofobizace. Pórovitost (zvýšený obsahu pórů) přerušuje kapilární transport vlhkosti, poskytuje prostor pro ukládání solí a zároveň zvyšuje propustnost pro vodní páry. Hydrofobizace omezuje pronikání vlhkosti do „jádra“ omítky, kde poté vzniká krystalizační zóna. V té se mohou vodorozpustné soli ukládat a na rozdíl od klasické omítky nepronikají až k jejímu povrchu. Nedochází tak k jejich krystalizaci a následné degradaci povrchových vrstev.

 09h3wk06c4plfr12ubih.jpg

 klasická (VC) omítka          těsnicí (cementová) omítka              sanační omítka

 

Výběr sanační omítky

Jakou sanační omítku zvolit? Doporučujeme systémy PCI, a to PCI Saniment L nebo PCI Saniment T, což jsou systémy vysoce kvalitních sanačních omítek, které odpovídají směrnicím WTA. Skládají se z materiálů, které se ideálně vzájemně doplňují. Kromě vysoké schopnosti jímat soli současně zachovávají vysokou paropropustnost celého souvrství.

 

Jak na to?

Skladba sanačního souvrství se provádí na zdivo zbavené stávajících poškozených omítek s dostatečným přesahem (zpravidla o tloušťku konstrukce nad viditelné poškození). Spáry je vhodné vyškrabat do hloubky cca 2 cm. Osekané omítky je nutné ze staveniště co nejdříve odstranit, aby nedocházelo k vyplavování solí zpět do okolního terénu a přilehlých konstrukcí. V žádném případě není možné používat odstraněné omítky např. na zásypy v okolí stavby.

Na očištěné zdivo se provádí sanační podhoz (špric) zpravidla s padesátiprocentním krytím. Po vyzrání se nanáší sanační omítka, případně v kombinaci s podkladní pórezní jádrovou omítkou. Jako povrchová úprava se nejčastěji volí štuková sanační omítka s finálním nátěrem. Ekvivalentní difuzní tloušťka sd přitom musí být menší než 0,2 m.

 

 ew5aixhmlm2fytmohjma.jpg


Je sanační omítka dostačujícím řešením?

Vzhledem ke zkušenostem, které jsme v průběhu uplynulých padesáti let, kdy se sanační omítkové systémy používají, nasbírali, dnes víme, že tyto omítky mají své limity. Ty jsou dány omezeným vnitřním prostorem pórů i množstvím vlhkosti v podkladním zdivu.

Z tohoto důvodu nemusí být samotná sanační omítka dostačujícím řešením a je nutné ji doplnit o další sanační opatření jako jsou injektáže a hydroizolační stěrky. To je ale téma na další článek. Nechcete-li na něj čekat, obraťte se již nyní na tým našich odborných poradců, kteří jsou připraveni vám navrhnout optimální řešení sanace šité na míru vaší stavbě.

 

j2ruzglzu1d2zdce8te4.jpg

Ing. Stanislav Smetana

Vedoucí produktového managementu PCI

www.pci-cz.cz