Kobex Okada

Sanace kanalizace bezvýkopovou technologií UV LINER

Sanace kanalizace UV LINER – rychlá, čistá, bezstarostná a trvalá

Oprava poškozeného potrubí výkopem je často složitá, zdlouhavá a nákladná záležitost, kdy je nutné kromě jiného zajistit projektovou dokumentaci, stavební povolení, uzavírky komunikací, objízdné trasy, odvoz zeminy, položení nových povrchů komunikací,…

Bezvýkopová oprava potrubí pomocí technologie UV LINER je velmi rychlá, bezstarostná, trvalá a ekonomicky efektivní metoda obnovy kanalizace, kdy ve starém potrubí vznikne nové potrubí s výbornými statickými i mechanickými vlastnosti a životností min. 50let. Technologie UV LINER je založena na unikátní konstrukci sanačního rukávce a inovativní technologii UV tvrzení, kdy je možné sanovat až 300m/den a kanalizace může být uvedena do provozu okamžitě po instalaci. Tím se výrazně snižuje omezení provozu, hlučnost a množství nečistot.

Doba přípravy stavby pomocí UV LINER je velmi krátká, protože pro započetí sanace kanalizace není třeba:

- projekt, stačí pouze monitoring kanalizace

- stavební povolení, ani ohláška

- žádné uzavírky komunikací, objízdné trasy,…

Použití technologie UV LINER

- DN 150 – DN 1300

- kruhový, tlamový, vejčitý profil

- průmyslové, splaškové, dešťové kanalizace

- vhodné i pro částečně nebo úplně staticky neúnosné potrubí

UV LINER

Zejména je vhodná pro použití:

- pod centry měst, pod historickými centry

- větší hloubka - cca 2,5m a více

- pod dopravními tepnami

- v průmyslových závodech

- pod nově položenými povrchy komunikací

- pod budovami

- pod nepřístupnými pozemky

- pod železnicemi

Struktura a vlastnosti sanačního rukávce Alphaliner

Konstrukce rukávce Alphaliner je založena na vysoce kvalitních materiálech – ECR sklolaminát a pryskyřice se speciálními vlastnostmi a propracované technologii výroby. Textilie ze skelného vlákna je rovnoměrně napuštěna pryskyřicí a dále je navinuta v jednotné vzdálenosti po celém obvodu rukávce Alphaliner. Tato bezešvá konstrukce, kterou je Alphaliner charakteristický, vylučuje slabá místa např. ve spojích.

 

Díky použitým materiálům a technologii výroby je tloušťka stěny rukávce až o 1/2 menší než u plstěných rukávců při zachování statických i mechanických parametrů.

Navíc umožňuje rychlé vytvrzení a dlouhou životnost.

Patentovaná protiabrazivní vrstva zaručuje ochranu proti otěru, vysokotlakému čištění a chemickým látkám.

xkqef8rtsati0luur0t9.jpg

sklolaminátnádrže na pryskyřicivýrobatestování

 c7bc73z1pttqvzlychos.jpg

Mechanické vlastnosti rukávce:

 

Alphaliner 500

Alphaliner 1 500

Krátkodobý E-modul

8 200 N/mm2

11 400 N/mm2

Dlouhodobý E-modul

5 250 N/mm2

8 571 N/mm2

Tloušťka stěny

3 - 28 mm

3 - 28 mm

 

Dodržení parametrů sanačního rukávce záleží nejen na použitých materiálech a dodržení technologického postupu při výrobě, ale také na správné instalaci na stavbě.

Proto provádíme testování vzorků ze stavby pro ověření správnosti instalace.

 

Postup sanace kanalizace technologií UV LINER:
1. Příprava stoky – před sanací je nutné stoku vyčistit a v případě potřeby frézovacím robotem odstranit v potrubí veškeré překážky (předsazené přípojky, nálitky, kořenové vrůsty)
2. Monitoring 1: kontrola stavu potrubí TV kamerou a zaměření přípojek
3. Příprava instalace: fólie sloužící k ochraně proti poškození rukávce při jeho vtahování do kanalizace je vtažena do stoky
4. Vtažení sanačního rukávce: pomocí navijáku je sanační rukávec, který je na staveniště přivezen již nasycený, v požadované délce, tlouště stěny a dimenzi, vtažen do stoky
5. Umístění UV lamp: světelný řetězec UV lamp s kamerou je umístěn do sanačního rukávce

6. Tlakování sanačního rukávce: rukávec je uzavřen packery a natlakován tak, aby přilnul ke stávajícímu potrubí. Tlak je  250 – 600mbar dle dimenze potrubí.

7. Monitoring 2: Pomocí kamery na UV lampách je provedena kontrola polohy a správnost natažení rukávce
8. Vytvrzování: působením UV záření na nasycenou vložku dochází k reakci pryskyřice a její vytvrzení, kdy takto vznikne nové potrubí. Celý proces je řízený počítačem na základě informací z čidel umístěných na soustavě UV lamp. Rychlost tvrzení je cca 0,1 – 1,2 m/min dle dimenze potrubí a tloušťce stěny.

9. Zapravení a napojení přípojek: konce rukávce jsou v šachtě zapraveny a pomocí frézovacího robota je provedeno otevření přípojek. V případě potřeby jsou přípojky opraveny kloboukem nebo injektáží.
10. Monitoring 3: pomocí TV kamery je provedena kontrola správnosti instalace a vytištěna kompletní dokumentace

Pomocí technologie UV LINER je možné instalovat až 300m/den.

0aytltcszzcq9wjp0b88.jpg

Instalace UV LINER je po celou dobu monitorována a zdokumentována.

Výhody technologie UV LINER:

  • Sanací vznikne nové sklolaminátové potrubí s výbornými statickými i mechanickými parametry
  • Zachování dimenze starého potrubí  - minimální zmenšení dimenze
  • Životnost minimálně 50let
  • Až o ½ tenší sanační rukávec při zachování statických i mechanických parametrů v porovnání s plstěnými rukávci
  • Velmi rychlá instalace – až 300m/den, okamžité zprovoznění sanovaného potrubí
  • Velmi krátká přípravná fáze projektu - žádné stavební povolení, objízdné trasy, projekty,…
  • Čistě a v klidu – žádné kopání a odvoz zeminy, prašnost, bláto, minimální hlučnost
  • Bez problémů – žádné narušení povrchu komunikací, ostatních sítí
  • Minimální omezení dopravy
  • Flexibilita stavby – sanační rukáv je možné skladovat 6 měsíců a přizpůsobit tak podmínkám stavby (počasí, zdržení,…)