Komatsu potřebu bagr

Rocksonic Super prošel akustickými zkouškami na výbornou

Bohumínský výrobce izolací z kamenné minerální vlny ROCKWOOL testoval řešení akustických vnitřních příček na nejčastějších stavebních konstrukcích. Jednalo se o bytové stěny v rodinných domech, společné prostory v hotelech, učebny ve školách, kanceláře v administrativních budovách nebo pokoje, sály a ordinace v nemocnicích. Ve všech testovaných situacích dosáhly vnitřní příčky s produktem Rocksonic Super lepších výsledků, než je stanovená norma.

Obecně každá vnitřní příčka jako překážka zvuků funguje tím lépe, čím má větší hmotnost. Ideální tuhost izolace se pohybuje okolo 40 kg na 1 m3, což splňuje například akustická izolace Rocksonic Super. Tento výrobek pro vnitřní příčky má správný poměr mezi hmotností a tlumícím účinkem. ROCKWOOL ji vyvinul a vyrábí ve standardním rozměru, aby perfektně vyplnila celou příčku, takže tam nevznikají prázdné mezery a nesnižuje se akustický komfort.

6hgt6fo5j1jjzdp84t3h.jpg

V porovnání s jinými izolačními materiály je deska z kamenné minerální vlny rozměrově stálá a nesesedá. Navíc je paropropustná, v celém objemu hydrofobizovaná a má i velmi dobré protipožární vlastnosti.  Rocksonic Super od společnosti ROCKWOOL je deska z kamenné vlny určená pro stavební izolace vnitřních konstrukcí, hlavně dělících příček s vyššími nároky na akustické, protipožární a tepelné vlastnosti.

Sádrokartonová příčka pro oddělení společně užívaných prostor hotelu, jako jsou chodby a schodiště, dosáhla v testu vážené stavební neprůzvučnosti hodnoty 46 dB. Příčka byla složená ze standardní bílé sádrokartonové desky (2 x 12,5 mm) s plošnou hmotností min. 8,37 kg/m2, izolace Rocksonic Super (tloušťka 50 mm), roštu s profily o tloušťce 0,6 mm (1x CW 50) a opět sádrokartonové desky (2 x 12,5 mm).

U bytové stěny rodinného domu naměřil ROCKWOOL hodnotu vzduchové neprůzvučnosti 44 dB, příčka pro nemocniční pokoje nebo sály přinesla u zkoušky hodnotu 48 dB, stejně jako u společných prostor a učeben škol a výukových center. Vnitřní příčka kanceláře v administrativní budově měla neprůzvučnost 46 dB.

ROCKWOOL vždy měří a testuje produkty podle platných evropských norem. „Sestavili jsme model příčky v měřítku 1:1, takže měla rozměry přibližně 3 x 3,60 metrů. Konstrukce, postup sestavení a materiál vždy odpovídal budoucí praxi,“ říká odborník společnosti ROCKWOOL na akustické izolace Pavel Matoušek.

„V akustických komorách jsme zjistili hodnoty zvukové neprůzvučnosti, korekční faktory, které se týkaly jiného typu hluku, a potom jsme ze získaných hodnot stanovili převody těch vlastností do konkrétních stavebních konstrukcí,“ doplňuje Pavel Matoušek. Stejná příčka se chová jinak ve stavbě z lehkého skeletu, jako je ocel nebo dřevostavba, a jinak reaguje v masivním objektu, který má železobetonové stropy a zděné stěny.

Rocksonic Super - parametry: reakce na oheň (norma EN 13501-1) – A1; součinitel tepelné vodivosti (norma EN 13162) - 0,036 W.m-1.K-1; krátkodobá nasákavost (EN 1609) - ≤ 1 kg.m-2; dlouhodobá nasákavost (EN 12087) - ≤ 3 kg.m-2; zvuková pohltivost vážená (EN ISO 354) – 0,80 pro tloušťky 50 až 99 mm a 1,00 pro tloušťku 100 mm; měrná tepelná kapacita (ČSN 73 0540) - 840 J.kg-1.K-1; bod tání (DIN 4102) - > 1000 °C

Bohumínská společnost je členem Asociace výrobců minerální izolace a Cechu pro zateplování budov. Společnost v předchozích letech investovala jednu miliardu korun do modernizace výroby, výstavby skladovacích ploch a revitalizace areálu. Nově se stal bohumínský závod výrobním a logistickým centrem technických izolací celé skupiny ROCKWOOL Group pro střední a východní Evropu.