Poddolované části Havířova se dočkaly nové kanalizace

Žebrované kanalizační potrubí Ultra Rib 2 a kanalizační šachty Tegra patří k nejspolehlivějším komponentám potrubní soustavy určené do náročného prostředí. Proto byly využity i při výstavbě kanalizace v okrajových částech poddolovaného Havířova. Nová splašková kanalizace pomůže bezmála pěti tisícům obyvatel dotčených městských částí, kteří byli do této doby nuceni vyvážet jímky.

jggejegqjc7j2svp707c.jpg

V okrajových částech Havířova na Karvinsku začala v roce 2012 výstavba splaškové kanalizace za zhruba tři čtvrtě miliardy korun. Do konce roku 2013 byla kanalizace dobudována v městských částech Dolní a Prostřední Suchá, Dolní Datyně a Bludovice. Investor, kterým je statutární město Havířov, nechal položit zhruba 45 kilometrů kanalizačního potrubí a 1400 kanalizačních šachet, připravena byla téměř tisícovka domovních přípojek.

 

Žebrované potrubí vydrží i při posuvech půdy

Výstavba v prostředí téměř kompletně poddolovaného území kladla velké nároky jak na použité materiály, tak na technologie. Pro nejexponovanější části splaškové kanalizace bylo zvoleno žebrované kanalizační potrubí Wavin Ultra Rib 2 kratších délek (3m), u něhož je mnohem nižší budoucí riziko netěsnosti při případném posuvu půdy. Jde o potrubí vyrobené z polypropylenu, které se vyznačuje kruhovou tuhostí > 10 kN/m2, díky čemuž je vhodné pro použití v místech s velkým statickým či dynamickým zatížením. Dalším vhodným řešením pro poddolovanou oblast se ukázalo být použití plastových šachet Wavin Tegra, které jsou mnohem lehčí než betonové šachty.

 

Plastové kanalizační šachty Wavin Tegra jsou již mnoho let úspěšně používány v celé Evropě, Českou republiku nevyjímaje. Šachty se dodávají jako stavebnice, což umožňuje kombinovat sestavu jednotlivých komponent podle konkrétního požadavku. Jednotlivé části šachet jsou pak spojeny speciálním těsněním, které zaručuje 100 % vodotěsnost šachty. K přednostem šachet Wavin Tegra patří i nízké náklady na údržbu funkčnosti systému. Základní částí šachty je šachtové dno, které má vynikající hydraulické vlastnosti, vysokou odolnost proti otěru a mimořádnou samočistící schopnost.

 

V rámci výstavby kanalizace v okrajových částech Havířova byly použity šachty Wavin Tegra 600 a Tegra 1000 NG od společnosti Wavin Ekoplastik, která jsou navíc opatřena tzv. integrovanými výkyvnými hrdly, umožňujícími přizpůsobit úhel napojení potrubí až o 7,5° v každém směru a tím eliminovat nepřesnosti při pokládce potrubí.

 

Vlnovec ochrání šachtu před velkými tlaky

Důležitou částí šachty je i šachtová roura, která slouží k prodloužení šachty do požadované výšky. Rouru lze v případě potřeby libovolně zkracovat nebo prodloužit pomocí spojky šachtové roury. Výzkumy potvrdily, že pro šachtovou rouru je nejvhodnější použít plastovou zvlněnou rouru - vlnovec. Ten je díky své flexibilitě schopen zpracovávat vertikální pohyby a tlaky, které se vyskytují v půdě vlivem klimatických podmínek a vlivem dodatečného zatížení, např. ve vozovce. Zároveň díky svému vlnitému povrchu vytváří dostatečné třecí síly, které bezpečně udrží šachtu ve zhutnělé zemině i při vysoké hladině podzemní vody bez nutnosti obetonování.

 

Šachtová roura se chová jako „měch harmoniky“, takže dokonce i když přes vlnitou šachtovou rouru přejede nákladní automobil (např. během stavby), zůstane revizní šachta nepoškozená.

 

Dobudování kanalizační sítě na území města Havířova zásadním způsobem zlepšilo kvalitu životního prostředí dané lokality i život zdejších obyvatel. Nová kanalizace pomohla bezmála pěti tisícům občanů dotčených městských částí, kteří byli do této doby nuceni vyvážet jímky.  Jedna z největších investičních akcí v historii nejmladšího města republiky mohla být uskutečněna díky dotaci ze Státního fondu životního prostředí.