Mands - pneu pro vaše stroje

Kanalizační šachty Wavin vyhoví i těm nejnáročnějším požadavkům

Plastové šachty společnosti Wavin jsou již déle než 30 let úspěšně používány v rámci realizací kanalizačních systémů po celé Evropě. Současná nabídka firmy zahrnuje celé spektrum odolných, flexibilních a zároveň cenově dostupných výrobků, splňujících ta nejpřísnější kritéria, ale i odbornou technickou pomoc při zajištění jednotlivých projektů.

 

Plastové kanalizační šachty Wavin představují moderní, ekologickou a provozně levnou alternativu těžkým, objemným a na údržbu náročným konstrukcím z betonu. Oproti betonovým šachtám je montáž šachet Wavin mnohem snadnější a rychlejší, což investorům přináší nezanedbatelné úspory. K samotné montáži šachet není potřeba těžké mechanizace, což umožňuje provádět montáž i na obtížně dostupných místech. Díky konstrukci a provedení je možné šachty použít i v lokalitách s vysokými nároky na těsnost systému. Materiál, z něhož jsou šachty vyrobeny, zajišťuje jejich výbornou chemickou odolnost a lze je tak používat v oblastech s agresivními podzemními vodami nebo splašky. Hladký povrch šachet pak brání tvorbě usazenin a zajišťuje samočistění i při malých průtokových rychlostech, a mimořádná je i odolnost šachet Wavin vůči abrazi či tvorbě inkrustací.

 

Odolné šachtové roury

Základní částí plastových šachet Wavin je šachtové dno, které má díky výrobě metodou vstřikování do formy výborné hydraulické vlastnosti a vysokou samočistící schopnost. Šachtová dna kanalizačních šachet Tegra jsou navíc opatřena tzv. integrovanými výkyvnými hrdly, která nabízejí velkou volnost už při tvorbě samotných projektů. Výkyvná hrdla umožňují přizpůsobit úhel napojení potrubí až o 7,5° v každém směru, a tím eliminovat nepřesnosti při pokládce kanalizačního potrubí. U průtočných den je možné díky výkyvným hrdlům vytvořit jakýkoli úhel.

 

Nejvýznamnější částí šachet Wavin je speciálně zvlněná šachtová roura. Ta slouží k prodloužení šachty do požadované výšky a lze ji v případě potřeby libovolně zkracovat nebo prodloužit pomocí spojky. Dlouholeté výzkumy prováděné firmou Wavin ukázaly, že pro šachtovou rouru je nejvhodnější použít plastovou zvlněnou rouru, tzv. vlnovec. Vlnovec je díky své flexibilitě schopen zpracovávat vertikální pohyby a tlaky, které se vyskytují v půdě vlivem klimatických podmínek a vlivem dodatečného zatížení, např. ve vozovce. Zároveň díky svému vlnitému povrchu vytváří dostatečné třecí síly, které bezpečně udrží šachtu ve zhutnělé zemině i při vysoké hladině podzemní vody bez nutnosti obetonování.

 3t3w8m9gs3c07f64zz0e.jpg

Šachty Wavin jako stavebnice

Plastové šachty Wavin, které jsou již déle než 30 let úspěšně používány v rámci realizací kanalizačních systémů po celé Evropě, prošly za tuto dobu zásadním vývojem. V současné době je k dispozici celé spektrum mimořádně kvalitních a především diferencovaných výrobků. Široká nabídka kanalizačních šachet Wavin umožňuje použít odpovídající šachtu speciálně pro dané potřeby. Velkou výhodou je, že šachty se dodávají jako stavebnice, což umožňuje kombinovat sestavu jednotlivých komponent podle konkrétního požadavku. Malé revizní šachty 315 a 400 jsou ideální pro domovní kanalizační přípojky. Pro areálové kanalizace nebo pro domovní přípojky pod různými úhly připojení se hodí šachty Tegra 425, případně Tegra 600, které nabízejí integrovaná výkyvná hrdla. Pro hlavní stoky jsou vhodné vstupní šachty Tegra 1000 NG a do míst s omezeným stavebním prostorem pak šachty Tegra 600.

 

Veškeré typy šachet Wavin splňují požadavek na 100 % vodotěsnost šachty při 5m vodního sloupce a na odolnost proti vztlakovým silám již při standardních podmínkách montáže (bez dalších montážních postupů) při 5m H2O. Šachty Tegra pak vyhovují nárokům na konstrukční stálost a soudržnost po dobu 50 let, ověřenou zkouškami stárnutí podle přísné normy ČSN EN 13598-2. To znamená, že při trvalém zatížení plastové šachty 5m vodního sloupce nedochází k deformacím hydraulického profilu, které by zamezily dalšímu používání, ohrožovaly jeho bezpečnost nebo dlouholetou bezporuchovost.

 

Kompletní servis společnosti Wavin

Společnost Wavin má v oblasti výroby šachet dlouholeté zkušenosti a v současné době je největším evropským výrobcem plastových potrubních systémů. První plastové kanalizační šachty 315 a 425 byly firmou uvedeny na trh už v roce 1980. O sedmnáct let později byla představena vstupní šachta Tegra 1000 a na přelomu tisíciletí byla uvedena na trh první šachta s výkyvnými hrdly Tegra 600. V roce 2010 se nabídka rozšířila o novou revizní šachtu 400 a šachtu Tegra 425 a o rok později byla představena nová generace vstupní kanalizační šachty Tegra 1000 NG. Funkčnost a spolehlivost šachet Wavin dokládají mnohaleté pozitivní zkušenosti investorů, stavebních firem a provozovatelů stokových sítí. Ta nejdůležitější přednost nabídky společnosti Wavin však tkví v samotném přístupu k zákazníkům. Firma poskytuje ke všem šachtám odbornou technickou pomoc v podobě katalogu, montážního předpisu, výkresů do AutoCADu, a především pak poskytuje technickou pomoc formou školení montáže nebo poradenství přímo na stavbě.