Komatsu potřebu bagr

Firma PURLIVE zve na seminář Využití moderních materiálů v konstrukcích dřevostaveb

Společnost PURLIVE zve zájemce na seminář „Využití moderních materiálů v konstrukcích dřevostaveb“, který se bude konat v rámci Stavebního veletrhu Brno ve středu 27. února od 8.30. Seminář o moderních trendech, postupech a materiálech v konstrukcích dřevostaveb a suché výstavbě je určen pro architekty, projektanty, techniky i majitele stavebních firem. Akce je zařazena do projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a akreditována 1 bodem.

Spolupořadateli jsou společnosti VELOX, FERMACELL, COVESTRO a Asociace dodavatelů montovaných domů. Seminář se bude konat na brněnském výstavišti v pavilonu P, přednáškový sál P3.

PŘEDNÁŠEJÍCÍ:
Aleš Kráčalík, vedoucí projekce PURLIVE, odborný garant semináře
Ing. Jaroslav Benák, Technický ředitel FERMACELL
Ing. Lenka Trandová, Asociace dodavatelů montovaných domů ADMD
Antonín Bartík, obchodní ředitel firmy VELOX
Roman Šebek, odborník firmy COVESTRO

ANOTACE:
Situace na trhu dřevostaveb, konstrukce a stavební postupy; Modulová výstavba; Využití moderních materiálů v dřevostavbách – novinky a jejich vlastnosti; Systémové řešení pro dřevostavby; Požární bezpečnost a akustika; Konstrukční detaily a řešení; Důležitost pečlivého výběru projekční a realizační firmy; Legislativa; Ombudsman pro dřevostavby. Prezentace bonusového systému.

PROGRAM:
8:00 – 8:30        Prezentace, předání daňových dokladů a doprovodných materiálů
5 min                  Přivítání účastníků
30 min                ADMD – Situace na trhu dřevostaveb – dlouhodobé vývojové trendy, Porovnání situace dřevostaveb v ČR s vybranými státy EU, Vývojové trendy v ČR
10 min                PURLIVE – Typologie dřevostaveb
45-60 min          PURLIVE – Konstrukce, Stavební postupy
45-60 min          PURLIVE – Výhody/nevýhody dřevostaveb v porovnání s jinými technologiemi výstavby
15 min                PURLIVE – Modulové dřevostavby – rychlé řešení pro bydlení i komerční využití
3 x 30 min          Využití moderních materiálů v dřevostavbách, novinky – odborníci
VELOX - Štěpkocementová deska, evergreen našeho stavebnictví, použití desek VELOX u dřevostaveb, postup výstavby při opláštění konstrukce dřevostaveb, použití desek při výrobě prefabrikovaných panelů pro dřevostavby
COVESTRO – PUR jako nadčasový materiál se širokým využitím ve stavebnictví, polyuretan je všude kolem nás, základní rozdělení PU, proč právě polyuretan by měl být vhodným řešením i ve stavebnictví
FERMACELL – Systémové řešení pro dřevostavby, požární bezpečnost dřevostaveb, akustika – silná stránka dřevostaveb, konstrukční detaily a řešení
30 min                ADMD – Důležitost pečlivého výběru projekční a realizační firmy, legislativa, význam certifikace, ombudsman pro dřevostavby.
Diskuse, závěr.

Coffee break a čas společného oběda bude upřesněn na místě.

Přihlásit se můžete zde.

Kontaktní osoba: Hana Jechová, 604 835 970, jechova@purlive.cz