Komatsu potřebu bagr

BIM v praxi – precizní modely s vysokou mírou detailu

Projektování založené na modelech se pomalu stává výrazným fenoménem. Víte, jaké softwarové nástroje pro modelování budovy využívat a jak usnadní práci všem, kdo se na projektování, výstavbě a správě výsledné stavby podílí?

Velmi zjednodušeně lze říci, že každá podílející se profese využívá svou specificky upravenou verzi programu, která je kompatibilní se všemi ostatními „profesními“ verzemi. V případě v současnosti asi nejpoužívanějšího programu Revit tedy např. architekt nebo stavař bude při práci používat Revit Architecture, statik Revit Structure, specialista profesí TZB Revit MEP apod. Jednotliví aktéři návrhu si mezi sebou vzájemně předávají dílčí návrhy, až ve výsledku vznikne kompletní BIM model budovy. Ten je velice podrobný a obsahuje i ty nejmenší detaily, což ovšem není nijak na závadu přehlednosti. Velkou výhodou je, že i bez technického vzdělání z něj každý pochopí všechny souvislosti a stavební záměry. K dalším výhodám patří i vyšší rychlost tvorby projektu, přesnější zadání při kalkulacích a výběrových řízeních a v neposlední řadě i možnost testovat chování celého objektu – například cirkulace vzduchu nastavení správného vytápění, energetické ztráty, dopady na životní prostředí a podobně.

 

Do nejmenšího detailu

Nutno podotknout, že BIM s sebou nese nutnost precizního zadávání (modelování) veškerých komponent, ze kterých je stavba (resp. dílčí instalace) složena. V praxi to znamená, že např. v případě návrhu vnitřní vodovodní sanitární instalace je zapotřebí programu dodat (vymodelovat) veškeré typy kolen, T-kusů a dalších tvarovek, které se v dané instalaci vyskytují, resp. vyskytovat mohou. Náročné modelovací práce se snaží projektantům ušetřit celá řada dodavatelů stavebních materiálů, kteří poskytují 3D modely celého svého portfolia produktů. Projektant si v takovém případě jen stáhne knihovnu daných prvků a již jen staví model jako stavebnici. 3D modely jednotlivých prvků svých plastových potrubních systémů zpřístupnil například výrobce Wavin Ekoplastik, a to ve formě rodin, které jsou určeny pro přímou implementaci v prostředí programu Revit. Firmě se do celkové koncepce knihoven podařilo zapracovat kompletní portfolio produktů určených pro tvorbu TZB instalací včetně všech nutných specifik, jako jsou např. aplikace navařovacích sedel pro případ tvorby T kusu v systému PPR, práce s excentricitou v rámci rozvodů vnitřní kanalizace, možnost tvorby různých typů odboček – 90° nebo 45° a podobně. V rámci knihoven je navíc doprogramována celá řada dalších inteligentních funkcí a nástrojů pro automatickou tvorbu technických detailů, které nejsou při použití generických Revit knihoven uživateli běžně k dispozici. Příkladem takového detailu může být třeba řešení redukce v instalaci.

Zatímco obecná knihovna prvků, která je součástí programu Revit, nabídne projektantovi jen schématický obrázek redukce, speciální knihovna reálných prvků již konkrétní produkt. Schématický obrázek přitom může být v řadě případů relativně zavádějící,  například při projektování vnitřní gravitační kanalizace je nutné instalovat pouze excentrické redukce tak, aby horní hrana potrubí byla vždy v rovině. Schématický obrázek prvku tedy může snadno způsobit, že při montáži bude použit špatný prvek anebo že model nebude odpovídat realitě.

 

Výhody pro všechny
Z projektování založeném na inteligentních modelech ovšem neprofitují jen samotní projektanti, ale i investoři, stavební firmy, správci budov a dokonce i samotní montéři, elektrikáři či instalatéři. Stavební firmy mohou lépe plánovat a provádět stavební práce, instalatéři či elektrikáři v případe realizace projektované v BIM dostanou přehledné výkresy s přesným označením jednotlivých prvků, které pak poskládají jako stavebnici. A správce budovy má díky modelu dokonalý přehled o stavbě v průběhu celé její životnosti.