Komatsu potřebu bagr

AVK VOD-KA a.s. úspěšně realizuje další projekty. Které to jsou?

AVK VOD-KA a.s. patří k renomovaným značkám tuzemského trhu. Aktuálně představuje dvě nové zakázky, na kterých se bude podílet.

O společnosti

Společnost AVK (založeno 1941) patří mezi přední světové výrobce a prodejce armatur pro vodárenství, plynárenství, požární rozvody a odpadní vody. Společnost působí ve více než 100 státech a svým zákazníkům nabízím řešení pro různá provozní použití. Vyrábí a dodává nejen šoupata, hydranty a příslušenství, ale také přípojková šoupátka, uzavírací klapky, regulační ventily, zpětné klapky, plunžrové ventily, vzdušníky, spojky, přírubové adaptéry, opravné pasy a mnoho dalšího. Důkazem úspěšného prodejního konceptu je i nový unikátní systém AVK SUPA LOCK. Jedná se o patentovaný bezzávitový systém pro montáž přípojek pod tlakem. AVK SUPA LOCK obsahuje přípojková šoupátka, přechodky pro PE potrubí a navrtávací pasy. Hlavními výhodami tohoto řešení je snadná montáž a odolnost proti korozi. S důvěrou se proto spolehlivému řešení SUPA LOCK svěřila řada klientů AVK VOD-KA a.s.

AVK SUPA LOCK získává další reference

M. Hybrant, obchodní zástupce společnosti AVK VOD-KA a.s. uvádí, že během tohoto roku má společnost v plánu dodat komponenty na jeden z velkých projektů na výstavbu inženýrských sítí. Na zakázce realizované nedaleko Prahy bude použito zhruba 600 kusů AVK navrtávacích pasů, přípojek. šoupátek, teleskopů a poklopů. Na přípravě projektu se pracovalo několik měsíců. Rozhodující argumentem pro výběr výrobků SUPA LOCK byla předchozí pozitivní zkušenost provozovatele, který již tyto produkty opakovaně použil. Klíčová byla právě snadná montáž armatur, kterou ocení stavební firma, ale i technické vlastnosti jako je větší světlost a eliminace rizika závitových spojů. To je důležité z hlediska provozovatele. Provozovatel si je vědom, že právě toto riziko může způsobit ztráty vody v lokalitách, které provozuje. Obchodní zástupce AVK VOD-KA a.s. rovněž před samotnou realizací úzce spolupracoval se stavební firmou, která bude zakázku provádět. Nejzkušenější montéři byli proškoleni, jak armatury správně použít. Samotný klient zvolil SUPA LOCK díky spolupráci lokálního AVK obchodníka s provozovatelem, investorem i projektantem. Ve výsledku samotná stavební firma především oceňuje kromě jednoduché montáže i potřebu minimálního množství nářadí, časovou úsporu. Provozovatel pak především vítá 100% protikorozní ochranu a bezzávitové provedení.

Dalším významný projekt probíhá na Moravě

nvestičního záměru obce na stavbu nového vodovodu v rámci projektu VODOVOD BOHUŇOVICE - ŠTARNOV se AVK VOD-KA a.s. účastnila již od počátku. Zástupci společnosti byli přítomni u jednání se všemi zainteresovanými stranami, tedy s investorem, projektantem, provozovatelem a stavební firmou. Důležitou roli hrála i prezentace přímo pro představitele obce. Zastupitelstvu byl názorně prezentován systém bezzávitých přípojek a technické řešení AVK. Zkušenosti v oboru byly doloženy referencemi dalších prací z regionu, které se ve výsledku ukázaly jako zásadní. Posléze proběhla další komunikace. Součástí byla i projekce. Při této příležitosti se potvrdilo, že současný trend je projektovat především se zřetelem na eliminaci chyb při samotné realizaci. Projektant ocenil technické řešení, jednoduchost montáže, značnou variabilitu připojení na PE a zejména maximální eliminaci případných chyb při montáží (s ohledem na současný vývoj ve stavebnictví, kde panuje akutní nedostatek kvalifikované pracovní síly). Vítězná stavební firma zakázku realizovala prostřednictvím subdodavatelů. Nutné zaškolení proběhlo přímo na stavbě. Realizátoři nezaznamenali při práci se systémem SUPA-LOCK a PRK přechodkou žádný problém, montáž postupovala nad očekávaní rychle, výsledek tak kvalitou odpovídal i dle posudku stavbyvedoucího a stavebního dozoru. Zákazník, jímž v tomto případě byla stavební firma, ocenil především minimální nároky na použití dalšího nářadí, pracovat bylo možno bez planžety, bez klíčů, bez přechodek na navrtávací soupravu. Značnou výhodou byla velká časová úspora daná tím, že není nutné bandážovat závity. Předností je i možnost vizuální kontroly spoje, uvedla E. Ďabolková, obchodní zástupce AVK VOD-KA a.s.