Cime 3 kvartal 2024

Kvůli opravě se do konce listopadu zavře pro osobní dopravu most v Liticích

Plzeň 15. července (ČTK) - Kvůli rozsáhlé opravě se od pondělí 18. července do konce listopadu uzavře pro individuální dopravu kamenný silniční most v Plzni - Liticích. Most v šestém plzeňském obvodu stavbaři opraví po desítkách let. Kromě nosné konstrukce a barokní sochy svatého Jana Nepomuckého na mostě po opravě nezůstane nic původního, řekl dnes ČTK náměstek primátora pro dopravu a životní prostředí Michal Vozobule (TOP 09).

V době opravy bude most přístupný pouze pro vozy MHD a pro pěší. Za stavbu, která zahrnuje i přeložku vodovodu, zaplatí městská organizace Správa veřejného statku města Plzně přes 25 milionů korun.

Most v Klatovské ulici v Liticích převzalo město před osmi lety od Ředitelství silnic a dálnic. Při jeho důkladné kontrole se ukázalo, že není v nejlepším stavu, proto bylo nutné připravit opravu. "Most je sice staticky v dobré kondici, ale jinak potřebuje velkou opravu. Musí se vyměnit izolace i všechny vrstvy vozovky na něm, včetně zábradlí," řekl Vozobule.

Kamenný most s jedním polokruhovým obloukem překonává potok uprostřed Litic, které jsou od roku 1990 součástí Plzně. Nosnou konstrukci tvoří kamenná klenba s kamennými opěrami, která byla na povodní straně rozšířena o železobetonovou monolitickou desku založenou na železobetonových opěrách. Koryto potoka, který teče pod mostem, je regulováno betonovými zdmi se dvěma opěrami, u kterých je uložena kanalizace. Ve vysoké části těla mostu byla dodatečně v polovině 19. století osazena barokní socha sv. Jana Nepomuckého. Ta je jako jediná památkově chráněná, a proto bude během stavby chráněna bedněním.

"Musíme obnažit most až na klenbu v jeho starší části a rámovou konstrukci v té novější. Pak opravíme klenbu a kamenné opěrné zdi, betonové konstrukce budou sanovány. Most získá na krajích nové římsy a zábradlí, vozovka bude zúžena a chodníky rozšířeny," popsal Václav Šašek, který má stavbu na starosti. Spolu s opravou mostu bude nutné vyměnit i vodovod, který je veden mostní konstrukcí. Projektová dokumentace se začala připravovat v roce 2017, začátkem letošního roku nabylo platnosti stavební povolení.

"Příjezdová komunikace do Plzně, na které se most nachází, byla vždy klíčovou nejen pro obyvatele Litic, ale i pro ty, kteří do Plzně přes Litice jeli. Teď, když je to do Plzně rychlejší po přivaděči, nebude uzávěra mostu při opravě pro běžný provoz řidiče tak omezovat,“ doplnila litická starostka Blanka Kantová. Obvod pátrá po historických fotografiích mostu, které pomohou lépe zmapovat jeho historii. Vyzývá proto pamětníky, aby poskytli úřadu k zapůjčení historické fotografie stavby, jejíž postupné proměny nejsou dostatečně zdokumentovány, případně je poslali na e-mail: postaumo6@plzen.eu.