husqvarna

Protiskluzné dlaždice RAKO zvýšily bezpečnost návštěvníků nového aquaparku v Mladé Boleslavi

Milovníci plavání, wellness a vodních hrátek z Mladé Boleslavi už nemusejí za svou zálibou cestovat desítky kilometrů do okolních měst, protože od druhého dubnového víkendu mají svůj vlastní krytý aquapark. Na tom, že prostory mladoboleslavského Městského bazénu působí tak světle a otevřeně, má lví podíl architektonická kancelář Atelier 11 Hradec Králové, která byla generálním projektantem objektu. Architekt Vladimír Křížek zvolil keramické dlaždice a obklady RAKO. V bazénových halách zajišťují bezpečnost návštěvníků dlaždice RAKO s nejvyšší protiskluzností, která převyšuje i požadavky normy.

 

Provoz nového aquaparku byl pro veřejnost zahájen 12. dubna, slavnostní otevření proběhlo o den dříve. Nový bazén přináší kvalitní zázemí nejen pro zájemce o kondiční plavání, milovníky vodních atrakcí a tobogánů, ale také pro příznivce wellness. Aquapark je rozdělen do tří samostatných, vzájemně propojených celků. Sportovní část představuje 25metrový bazén s šesti plaveckými drahami. Rekreační část je rozdělena na bazén s vodními atrakcemi a část určenou dětem. Kromě tradičních vodních atrakcí zde najdete tobogan o délce 81,1 metru, širokou skluzavku, divokou řeku, jeskyni, velký whirpooll a prostor pro odpočinek s lehátky. Třetí částí areálu je wellness zóna s finskou saunou, parní lázní, ochlazovnou s ledovou studní, vířivou vanou,  Kneipovým chodníkem a vnitřními i venkovními relaxačními prostory.

 gq81lgc93ogfi1v246xe.jpg

Autorem architektonického řešení je Ing. arch. Vladimír Křížek, ve spolupráci s kanceláří Atelier 11 Hradec Králové. Dělení aquaparku do tří částí byla podřízena i barevná koncepce areálu. Pro sportovní část byla zvolena strohá téměř monochromní kombinace odstínů šedé, s doplňkovou modrou barvou startovacích bloků a vymezovačů plaveckých drah. Odstíny šedé prolínají i do zábavní části areálu, která je se sportovní části vizuálně propojena. Tady se ale už ve větší míře uplatňují mohutné barevné bloky jednotlivých atrakcí. Dětská část je barevně nejpestřejší.

 

Podlahy pokryly barevně neutrální dlaždice RAKO

Pro podlahu v bazénové hale, ale také pro všechny hlavní komunikační trasy aquaparku, byly zvoleny dlaždice RAKO ve formátu 30 x 60 cm ze série Cemento. Zdánlivě nenápadný design dlaždic připomínající betonovou stěrku je z hlediska designu a barevnosti velmi neutrální a proto jej lze výborně kombinovat s dalšími architektonickými prvky aquaparku. Navíc je u dlažby zvolen typ povrchu, který je nekompromisně funkční svojí protiskluzností, ale zároveň v ploše působí efektním dojmem.

 

Dlaždice Cemento vyniká svými technickými parametry, především právě výbornou protiskluzností. „S ohledem na bezpečnost návštěvníků a na umístění velkoformátových dlaždic v bazénových halách jsme doporučili zvýšení třídy protiskluznosti dlažby až na úroveň C,“ říká Ing. Miroslav Levora, vedoucí projektového týmu společnosti LASSELSBERGER. Úroveň C dle norem pro podlahy, po kterých se chodí bosou nohou (CEN/TS 16 165:2012, EN 13451-1, DIN 51 097, GUV 26.18 a ČSN 72 5191), představuje úhel skluzu vyšší než 24˚, tedy nejvyšší úroveň protiskluznosti. Dlažba s touto protiskluzností je běžně u bazénů využívána pro malé plochy, například pro startovací bloky, schody pod vodou nebo šikmé okraje bazénových van.

gp9939kmqe0xvym65q6y.jpg

 

Testování protiskluznosti bosýma nohama

V ČSN 72 5191 a DIN 51 097, DIN 51 130 je protiskluznost dlaždic označena podle měření úhlu skluzu na nakloněné rovině, po které se pohybuje zkoušející osoba. Nakloněná rovina s testovanou dlažbou předepsané velikosti se naklání rychlostí 1° za sekundu až k úhlu skluzu, kdy se osoba při chůzi stane nejistou a klouže. Výhodou stanovení protiskluznosti touto metodou je možnost posouzení značně reliéfních dlažeb a systematické zatřídění dlažby do jednotlivých, přesně vymezených uživatelských skupin podle zjištěného úhlu skluzu, které jsou využívány zejména v západní Evropě. Více o měření protiskluznosti a dalších vlastností keramických obkladů a dlažeb najdete na www.rako.cz.

 

Spáry odvedou přebytečnou vodu

Protiskluznost na úrovni C zvyšuje i pocit bezpečnosti návštěvníků při chůzi po mokré podlaze. „Dlažbu větších formátů může lidský mozek opticky vnímat jako pocitově více kluzkou, než je tomu u formátů malých, i když při měření vykazují stejnou třídu protiskluznosti,“ uvádí Ing. Miroslav Levora. I z toho důvodu se kromě zvýšené protiskluznosti dlažby poblíž všech výlezových žebříků, na schodech a v nejbližším okolí bazénů uplatnily dlaždice „mozaikových“ formátů 5 x 5 cm nebo 10 x 10 cm ze série POOL (RAKO). Ty jsou návštěvníky vnímány jako méně kluzké, ale mají i objektivní výhody. Malé formáty totiž vykazují větší procento spárované plochy na m2, než je tomu u formátů větších. Spárami pak voda snadněji odtéká a samotná dlažba je na povrchu sušší. „Kombinaci malých a větších formátů navíc považuji za vizuálně optimální. Velké formáty zvýrazňují hlavní komunikační plochy, zatímco menší, zpravidla nepravidelné plochy efektně prokreslují malé formáty dlažeb,“ míní Ing. Tomáš Mrázek, jednatel architektonické kanceláře Atelier 11 Hradec Králové.

 

Dobrá čistitelnost i při zvýšené protiskluznosti

Při navrhování třídy protiskluznosti bylo nutné brát ohled také na čistitelnost. Čím vyšší je totiž protiskluznost, tím nižší je čistitelnost povrchu. Příliš hrubý povrch by tak nejen nebylo možné dostatečně dobře vyčistit, zadržovaly by se v něm nečistoty (zbytky kůže, maz s ohledem na chození naboso) a v případě pádu by navíc hrozilo riziko úrazu v podobě odřenin. Finální optimální rovnováha mezi oběma vlastnostmi vyšla z laboratorních měření a praktických zkoušek. Výhodou je v tomto směru fakt, že značka RAKO ve svém sortimentu nabízí také profesionální čističe RAKO SYSTEM, které jsou přímo vyvinuté a v praxi vyzkoušené pro efektivní čištění obkladů a dlažeb.

 

Hravá barevnost kolem vodních atrakcí

Hravost při zachování elegantního, až minimalistického vzhledu byla cílem při navrhování celkového barevného řešení interiérů. „Zatímco bazénová hala pro kondiční plavání je řešena v klidnějších odstínech šedé a modré, u části s vodními atrakcemi jsme zvolili veselejší tóny,“ popisuje Ing. Tomáš Mrázek, zástupce kanceláře Atelier 11 Hradec Králové a dodává: „Tato část je určená zábavě a směřují sem především rodiny s dětmi, což vyjadřuje také volba barevného řešení.“ V části s vodními atrakcemi se tak uplatnily keramické obklady z nabídky RAKO OBJECT, konkrétně série Color TWO v sytých odstínech žluté, světlé a tmavé modré, hnědé, bílé, červené a na soklech i černé.

 

Větší barevné plochy, například červené obklady na boční stěně haly nebo zářivě žlutá na bloku pod skluzavkou, se opakují v barvě doplňků, jako jsou žlutá lehátka nebo židle přilehlé restaurace. Nechybí tmavě modrá připomínající se na klouzačce a na drobnějších prvcích v bazénové hale  - obrubách spodní části sloupů rekreačního bazénu nebo obrubách menších bazénů. Také v hale s vodními prvky na podlahách architekt zkombinoval velkoformátovou dlažbu s malými formáty. Mozaikový formát pokrývá okolí schodů a výstupů z bazénů, které je nejvíce vystavené stékající vodě.

 

Mozaiky RAKO zemitých odstínů pro oblé tvary

Na rozdíl od prvních dvou části areálu s velmi světlým barevným podáním, je wellness, jako relaxační zóna, řešena v  klidných, zemitých odstínech. Podle Feng-šuej právě tyto odstíny přinášejí pocit bezpečí, jistoty a pohody. Na útulnosti se ve wellness zóně podílejí keramické obklady RAKO ze série Naturstone, které z větší části pokryly podlahy. Vysoce odolné a protiskluzné dlaždice s výrazným břidlicovým reliéfem ve formátu 45 x 22,5 cm jsou doplněny lapovanou hnědou dlažbou série Sandstone Plus s efektním kontrastem lesku a matu, využitou například v parní komoře. Stěny parní komory ozdobila skleněná mozaika ze stejné série, oblé tvary lehátek v parní komoře vykreslila mozaika ze série Savana formátu 2,5 x 2,5 cm. Mozaika se opakuje také na dalších detailech ve wellness zóně, jako jsou boky ochlazovacího bazénku, sloupy nebo vyvíječ ledu.

 

Mladoboleslavský aquapark patří k mimořádně zdařilým stavbám. Interiér si zachovává příjemnou eleganci a osvěžující střízlivost i tam, kde přítomnost vodních atrakcí jistě lákala k příliš pestrým barevným variacím. Zajímavá koncepce stavby je příslibem budoucí stabilní návštěvnosti.